Ekonomi - Energi - Politik

Cypern har gjort som Sverige gör!

Print Friendly, PDF & Email

Såg på Svt Gomorron idag, där nyhetspanelen med Maria Wetterstrand, Riberdahl och Ursula Berge diskuterade Cypernkrisen.  Ännu en gång får vi höra antydningar om ett land som får skylla sig själv. De har misskött sina statsfinanser och levt över sina tillgångar! Underförstått haft för generösa skatteregler och varit ett eldorado för pengatvätt från Ryssland. Förklaringar som väl sammanfaller med mainstreammedias och andra politikers generella uttalanden om finanskrisen.

När Cypern egentligen byggt upp ett kreditsystem, likt alla andra Euroländer, och försökt leva inom ramarna för en lånebaserad tillväxtekonomi, som bl a formulerats av BIS och IMF.

”Uppdraget för Bank for International Settlements (BIS) är att tjäna centralbankerna i deras strävan efter monetär och finansiell stabilitet, främja internationellt samarbete i dessa områden och fungera som en bank för centralbankerna”

och IMF beskriver sin uppgift som:

”Internationella valutafonden som är en organisation av 188 länder, som arbetar för att främja global monetärt samarbete, säker finansiell stabilitet, underlätta den internationella handeln, främja hög sysselsättning och hållbar ekonomisk tillväxt och minska fattigdomen i världen.”

De flesta verkar inte ha förstått att penningmängden består av krediter, som ständigt måste växa oavsett var och hur det sker. Dessvärre räcker inte penningmängden, för att betala räntekostnaden för dessa skulder. Det gäller Cypern liksom andra länder inom EU, inklusive Sverige. Om inte räntan fortsätter falla och skulderna ökar, havererar kreditsystemet rent matematiskt, svårare än så är det inte!

Där befinner sig Cypern, men också många andra länder inom EU.

Max Keiser tar igår oxå upp bankkrisen på Cypern och 12.30 in i programmet intervjuas Reggie Middleton på bloggen http://www.boombustblog.com/. Han menar att ECB:s krav på cypriotiska banker om konfiskering av insatt kapital vänt upp och ned på medborgarnas syn på bankernas uppgift och skjutit förtroendet för  bankverksamhet i sank. Dessutom påstår Reggie Middelton att det pågått olagligheter inom de cypriotiska bankerna, där bankerna delat sina tillgångar med varandra i sina ekonomiska redovisningar.

Vad är syftet med en bank,  frågar han sig ?
En bank är ett ställe där du förvarar dina pengar, därför att det uppfattas som tryggt och säkert. Att du kan ta ut pengar och förhoppningsvis få ränta. Om du placerar pengar i en bank och en del av detta kapital konfiskeras är då banken fortfarande en bank? Förtroendet för all bankverksamhet i världen har genom detta krav från ECB förändrats totalt!

Å andra sidan var det precis detta vad som hände runt MF Global-affären i USA, när JP Morgan  la beslag på 1000 miljoner dollar av investerarnas insatta kapital på ett helt lagvidrigt sätt, utan påföljd! . Så EU och ECB öppnade inte  pandoras ask, den var redan öppen och därför är fortsättningen given!

Som amerikan kan Reggie Midddelston vara öppen och ärlig kring EU och ECB. Han menar att det europeiska bank- och finanssystemet är riktigt skört och skakigt. Och den som hittade på detta system visste väldigt lite om hur en bank- och finansverksamhet fungerar. Det allra viktigast är investeraren, som ska ha möjlighet att plocka ut sitt kapital. Nu har bankerna blivit alltför starka på investerarens och spararens bekostnad.
Och när det gäller mainstreammedias bevakning av finanskrisen,  så är journalisterna varken analytiska eller professionella, utan de följer huvudfåran tillsammans med andra.  Så det blir ren och skär propaganda från media. Det upplever vi i Sverige oxå!

Innan Cypernkrisen så skruvade Frankrike åt möjligheterna för spararna att plocka ut kapital från  sina banker. Då är frågan vilka länder som står på tur? Och kommer Cypern bli en katalysator för skeendet i andra länder och deras banker? Reggie M jobbar med en rapport,  som kommer i nästa vecka och i den avslöjas vilka det blir. Samtidigt kommer vi få  fakta om stora bankbedrägerier inom flera europeiska banker. Men nästa på tur är två PIIGS-länder!

Noterar också att media uppmärksammat en cypriotisk räddningsplanka att redan nu sälja av icke exploaterade fossila gasfyndigheter ute i havet. Kjell Aleklett och Globala Energisystem uttalade sig om detta häromdan i SR Studio Ett. Och skriver på sin blogg:

”Ute till havs på Cyperns ekonomiska zon i närheten av Israels gasfält Leviathan hittade det amerikanska oljebolaget Noble Energy ett gasfält som beräknas har resurser (inte reserv) motsvarande 85 till 250 miljarder kubikmeter gas (3 to 9 trillion cubic feet). Som jämförelse kan nämnas att det norska naturgasfältet Snövit har cirka 200 miljarder kubikmeter gasreserver. Det finns uppgifter om att fältet dessutom skall har oljeresurser motsvarande 3.7 Gb. Självklart är det denna olja och gas som gör att Cypern är intressant för Ryssland, eller snarare Gazprom.”

Nog finns det gas ute i havet allt, men  hur stora  investeringar behöver göras?  Inte bara i borrningen utan infrastrukturen kring distributionen av gasen.  Cypern kommer inte att ha det kapitalet.  Och kommer det att ske konfliktfritt i ett politiskt laddat område, där både Turkiet och Israel har intressen?  Att sälja björnen, innan den är skjuten, brukar sällan vara en god affär!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

2 Comments on “Cypern har gjort som Sverige gör!

  1. Jo, att sälja björnen innan den är skjuten är en bra affär för jägaren, men inte för köparen!

Comments are closed.