Energi

De stora oljebolagen allt mindre – tecken på peakoil!

Print Friendly, PDF & Email

Är de fem stora oljebolagens nedgång en tydlig och tidig indikation på en förestående minskning av den globala produktionen av det svarta guldet? I så fall är det ett fenomen som förutspåddes redan 1998 av företagsledare med vetenskapligt synsätt, och som arbetade på den franska oljegruppen Total.

Det verkar idag som om alla de stora bolagen t ex BP, Total och Shell står inför en nedgång i sin råoljeproduktion, som började före 2007. Minskningen inträffar trots stora investering och när priset på råolja varit högt under många år under 2000-talet. Det franska oljebolaget Total, till exempel, har sett sin produktion falla med nästan 20% sedan 2007, trots att den franska jätten nu har minst 40% fler uttagsbrunnar, jämfört med för sex år sedan.
De stora oljebolagens produktion
Detta skriver Matthieu Auzanneau som är knuten till OilMan, en blogg på Le Monde.


Ovan ser vi världsproduktionen av olja. Som synes är den på en platå sen många år.

En annan graf värd att studera är den globala energikonsumtionen från 1850 fram till 2011 skapad av bloggen Cornucopia. Vi ser den totala dominansen av fossilt bränsle, där kol utgör en tredjedel. Vem kan säga att vi slutade använda kol, när olja kom in i våra liv? Och det där med förnybar energi – glöm det!

 

 

Sedan 2004 har den totala oljeproduktionen från de stora företagen ökat endast en gång, Det skedde mellan åren 2008 och 2009, och då bara med 0,13 miljoner fat per dag! De så kallade ”produktionsdelningskontrakten”, som fördelar en större andel av produktionen till värdlandet när priset per fat stiger, verkar inte heller förklara den minskning av produktionen som skett i de stora bolagen, långt därifrån.
De fem stora oljebolagens andel av världens oljeproduktionen sjönk från 13.39% i 2004 till 9,98% 2011. Den minskade ytterligare under 2012.

Vad jag är orolig för är att Sverige, ett de mest oljeberoende länderna i världen, utan egen produktion av olja kommer att drabbas hårt. Samtliga länder, Norge, Danmark och Ryssland, varifrån vi köper över 90 % av vår olja, genom multinationella oljeföretag utan nationell känsla eller hänsyn, har nått maximal produktion och närmar sig tidpunkten när export av olja blir omöjlig!

Myndigheter som t ex Energimyndigheten och politiker i Sverige verkar helt oförstående inför detta hot och förlitar sig helt på att marknaden ska fixa olja åt oss, när konsekvenserna börjar göra sig påminda. Råoljan på marknaden minskar.

Detta är att spela roulette, men vad är härligare än att få sitta kvar vid köttgrytorna!
Läs mer på OilDrum.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....