Priser och oljeproduktion
Ekonomi - Energi - Politik

Lågt oljepris leder till ekonomisk peakoil

Print Friendly, PDF & Email

I Gail Tverberg senast analys,  sammanfattar hon sina tankar om oljeanvändningen i världen och oljeprisets betydelse för våra djupt skuldsatta länder. Gail Tverberg menar att vi ligger väldigt när punkten för ”tillväxtens gränser'”, vilket avspeglar sig på många sätt. Bl a med färre människor i arbete till allt lägre löner. En påspädning av penningmängden inte bara i USA utan även i EU och Japan, som inte ger någon effekt. Det föreligger en stor risk för en allmän världsbankrutt.

Läs Gails senaste inlägg på bloggen Our Infinite world: Är det så att låga oljepriser ledde till ekonomisk peakoil.?

 

Priser och oljeproduktion

”Höga oljepriser gör länder som använder stora mängder olja, mindre konkurrenskraftiga. Jämfört med länder som förbrukar mindre bränsle i allmänhet, och mindre olja i synnerhet.

Problemen med finanskrisen 2008 års är att den aldrig blev riktigt löst. Bristen på tillväxt i världens oljeförsörjning kvarstår, och denna brist på tillväxt i världens oljeförsörjning fortsätter att hålla tillbaka tillväxten i världsekonomin, särskilt i industriländerna. Vi har fram till nu inte känt av effekterna så mycket, eftersom med ett växande budgetunderskott, har problemen i stor utsträckning flyttats från den privata till den offentliga sektorn. (Gäller främst USA, medan den privata skuldsättningen dominerat svensk ekonomi)

Den finansiella läget i världen är fortfarande en krutdurk. Och jämvikten bibehålls fortfarande genom rekordlåga räntor, fortsatta offentliga underskott och påspädning av penningmängden, genom bl a QE-program i USA (kvantitativa lättnader) och inom EU. I en ändlig värld, kan skulden inte fortsätta växa i all oändlighet. Men om tillväxten av skulderna stannar av för gott och i stället växlar över och minskar, skulle vi hamna i en ännu värre ekonomisk oreda än 2008. I själva verket, skulle en sådan förändring sannolikt leda till proportioner som skulle likna -tillväxtens gränser.

Lägre oljepriser visar att efterfrågan minskar. (Kostnaden för utvinning blir dock inte lägre!) Den lägre efterfrågan på olja verkar vara relaterade till sämre resultatrapporter för första kvartalet 2013, vilket i sin tur åtminstone delvis hör samman med uteblivna skatteutbetalningar för Social Security (USA), som började 1 januari 2013. Ingenting kommer med nödvändighet ske snabbt, men resultatrapporter för nästa kvartal kommer att ge fler nedskärningar. Företag med dåliga resultat kommer sannolikt att avskeda anställda, och dessa arbetstagare kommer att ansöka om arbetslöshetsersättning. Så småningom kommer vi att se allt fler bevis för recession.

Vad väntar oss framöver? Kommer världsekonomin att stå pall?

Det är inte uppenbart att det, den här gången, med nödvändighet kommer att leda till att vi går över för gott till en situation där de långfristiga skulderna krymper. Men det kommer att föra oss ett steg närmare den tidpunkten, åtminstone i USA, och förmodligen också i Europa och Japan.

Oljetillgången i världen får inte minska mycket och det får inte gå för snabbt. Om vi har tur, kommer efterfrågan på olja att studsa tillbaka och föra priserna uppåt igen, som under 2009-2010. Men med alla de skuldproblem som finns runt om i världen, är det möjligt att det smittar av sig och en allmän betalningsinställelse inträffar med statsbankrutt  i ett land som sprider sig till andra länder.

Detta är vad som är det verkligt skrämmande.”

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Lågt oljepris leder till ekonomisk peakoil

 1. Gail är verkligen peak oil-världen Lena Mellin.

  Tänk er ett ”wow, vilken insikt” efter vart och ett av dessa citat:

  * Den finansiella läget i världen är fortfarande en krutdurk.
  * I en ändlig värld, kan skulden inte fortsätta växa i all oändlighet.
  * […] sannolikt leda till proportioner som skulle likna […]
  * Lägre oljepriser visar att efterfrågan minskar.
  * Företag med dåliga resultat kommer sannolikt att avskeda anställda, och dessa arbetstagare kommer att ansöka om arbetslöshetsersättning.
  * Det är inte uppenbart att det, den här gången, med nödvändighet kommer att leda till att vi går över för gott till en situation där de långfristiga skulderna krymper.
  * Oljetillgången i världen får inte minska mycket och det får inte gå för snabbt.
  * Om vi har tur, kommer efterfrågan på olja att studsa tillbaka och föra priserna uppåt igen (tur!?)
  * med alla de skuldproblem som finns runt om i världen, är det möjligt att det smittar av sig […]

  Bländande! Och vilka modiga förutsägelser sen!

Comments are closed.