Norsk oljeproduktion
Ekonomi - Energi - Politik

”Ansenlig” oljefyndighet upptäckt i Norge -räcker en dag!

Print Friendly, PDF & Email

Det som TT  skriver och rapporterar som  ”ansenlig” oljefyndighet i Nordsjön av Statoil, är ungefär en dags oljekonsumtion i världen. Så omtöcknade har vi blivit att en fyndighet som räcker en dag har blivit ”ansenlig”. Vi har alltså förlängt vårt nuvarande oljesamhälle med en dag.

Det som TT och SvD borde ha rapporterat är att en av våra viktigaste leverantörer av olja Norge, som står för ca 20 % av vår import är i en kraftig produktionsminskning sen landet nådde maximal produktion redan 2001. Nu återstår bara  50 % av den olja som fanns för 12 år sedan. Och minskningen som började 2001 går allt fortare.

Norsk oljeproduktion Enligt EIA:s siffror så rasade oljeproduktionen nästan 17% från första kvartalet 2012 till de nu rapporterade siffrorna för första kvartalet 2013. Tidigare år har minskning av oljeproduktionen legat på ca 7 %. Det om något borde oroa regering och Energimyndigheten. Men enligt regeringens Framtidskommission, som la fram sin rapport för några veckor sedan, är energi och olja ingen framtidsfråga! Man bävar.

ASPO Sverige har skrivit flera kritiska artiklar om regeringens Framtidskommission och dess rapport: Brist på fossilt bränsle – en ickefråga för framtiden.  och Regeringen uppmanas ta ledarskap och sluta uppträda som pojkar.

Man bävar!

Läs också Cornucopias matnyttiga artiklar om Norges framtida oljeproduktion.

Och Norsk oljeproduktion faller.

 

 

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “”Ansenlig” oljefyndighet upptäckt i Norge -räcker en dag!

  1. Historien upprepar sig ideligen. Galilei på sin tid hade liknande problem med samhället att bli trodd, liksom de som genom vetenskapligt arbete påvisar att vi närmar oss / lever i Peak Oil- tider.
    Det passar sig varken idag eller passade de styrande på 1700- talet. Det stör ordningen och den av politiker satta agendan. Men precis som Galilei fick rätt kommer också forskarna inom Peak Oil att få rätt.
    Naturligtvis är våra påståenden om PO irriterande för de som har en kortsiktig horisont – första delmålet är september 2014. Det gäller att nu kunna fortsätta tala om tillväxt, guld och gröna skogar för att locka till sig potentiella väljare. Jag tror det blir så som Richard Heinberg förväntar sig – att man aldrig kommer att orka erkänna PO utan enbart peka på dess konsekvenser.
    Endast en dramatisk snabb oljebrist skulle kunna ändra på det.

  2. Aleklett har påpekat att vi kommer att se dieselbrist inom några år, men jag är inte säker på att vi kommer att uppleva peak oil som att det faktiskt blir brist på drivmedel. Möjligen i fattigare länder, men inte nödvändigtvis här. Vad jag däremot är säker på är att vi kommer att se ekonomisk stagnation och det är främst detta som kommer att tvinga ner förbrukningen. Heinberg har också varit inne på detta; vi kommer se arbetslöshet, finanskris, kanske oroligheter och kravaller mm. Exakt detta har också hänt i Euro-krisländerna. Alla kommer diskutera de höga arbetslöshetssiffrorna, senaste terrorincidenten eller finanskrisen, men ingen kommer att diskutera den underliggande orsaken: jordens resurser räcker inte för fortsatt tillväxt.

  3. @Mats: Om nu olja gör arbete åt oss, varför skulle det bli större arbetslöshet med mindre olja? Snarare borde det väl vara tvärtom – det blir mer manuellt arbete, mer lokalproducerat (mindre effektivt). Alltså mindre arbetslöshet.

  4. Jeppen, allt beror på vad man menat med arbetslöshet. Många arbetslösa upplever i tex inte att de har lite att göra. Med mindre inkomster får man lägga om delar av sitt liv, kanske cykla mer, odla mer av sin egen mat, samverka med andra där oljan gjort arbetet, ändra sin livsstil. Samhällsfunktionerna skulle förändras i grunden då manuellt arbete kommer ersätta olja där det är möjligt, Det som vi idag tar för givet kommer inte att kunna genomföras utan ersättas att något annat. De grundläggande mänskliga behoven kommer att stå i förgrunden etc. Arbetslöshet ja, men ändå inte!

Comments are closed.