Ekonomi - Energi - Politik

Ryssland opålitligt, men vi behöver deras olja!

Print Friendly, PDF & Email

Måste Sverige också börja gräva och odla vår egen mat för överlevnad? Eller är vår beredskap god med ett jordbruk i stort baserat på fossila bränslen, både för transporter och jordbearbetning, men också till konstgödning och kemikalier. Jordbruksminister Erlandsson tycker tydligen detta. Ännu har vi inte sett något som tyder på något annat. Regeringen verkar inte bry sig om vår livsmedelsberedskap. Samma sak gäller energiberedskapen och vårt stora beroende av olja från några få länder, Danmark och Norge ca 40 % och Ryssland 51 %.

Samtliga dessa länder har nått sk peakoil, maximal produktion av olja. Norge verkar minska sin utvinning i rasande takt, senaste året med 17 %, mot tidigare 7 % per år. Idag har Norge endast 50 % av den olja kvar efter landet nådde peakoil år 2001. Det skrev jag häromdan. 

Och om man ska tyda massmedia, politiker och opinionsläget, så är Ryssland inget att lita på. De har vid två tillfällen, senaste veckorna, befunnits sig nära Sverige mellan Gotland och Öland, men i internationellt luftrum. Och det är tydligen inte tillåtet enligt  Allan Widman, Folkpartiets försvarspolitiska talesperson. Och det är så allvarligt att Sverige måste  gå med i NATO, menar Allan Widman.   Om nu ryssarna är så opålitliga enligt Fp, hur vågar vi då lita på att Ryssland fortsätter exportera olja till oss?

Jag har väldigt svårt att förstå logiken i Fp:s resonemang!

Ett spadtag för livet

Storbritanniens jordbruksminister David Heath till skillnad mot Erlandsson (C), vågar tala klartext om livsmedelsförsörjningen och medger flera misstag i det förgångna , bl a att förlita sig på att kunna föda sin befolkning med importmat. Exakt samma vägval som Sverige gjort!

David Heath pratar nu om att det kanske är dax att börja ”gräva för överlevnad” när den globala matbristen gör sig påmind och Storbritanniens som idag importerar 40% sin av mat, blir utan mat. Sverige importerar nästan hälften av allt livsmedel som konsumeras. Borta sen länge är självförsörjningskrav och alla mobiliseringslager, vilket även gäller andra viktiga basresurser som olja och gödningsämnen. För nu gäller nyliberalism, där marknaden av någon outgrundligt anledning kommer att se till att först mätta svenska munnar, före andra! Och se till att vi har bränsle i tanken.

Hur cynisk och naiv får man vara?
Birger Schalug har oxå skrivit om krigshetsen och rysskräcken för att få in Sverige i Nato!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

12 Comments on “Ryssland opålitligt, men vi behöver deras olja!

 1. Nu är jag inte helt 100, men jag har för mig att Sverige har en livsmedelsimport på ca 50%, sett till pris på varorna. I tonnage är importen ca 20%. Men det intressanta är hur mycket som importeras sett till andelen konsumerade kalorier. Men det har jag inget svar på. Men hittar ni en siffra på det så publicera den gärna.

 2. En kommentar från Mats Lindqvist ASPO Sverige: ”Ryska militärer och även rysk vapenindustri, är precis som den svenska militären beroende av statliga pengar. Samtidigt är det deras jobb att förbereda sig för krig och dämred leka katt- och råtta med andra länders krigsmakter, som därmed kan säga ”ryssen hotar oss, vi behöver mer pengar, mer bomber ubåtar och flygplan”. Och så får de det, och sedan kan de ryska militärerna i sin tur gå till sina politiker och säga ”titta hur de rustar i omvärlden, vi måste få mer pengar, mer vapen” osv.

  Så cementeras det militärindustriella komplexet, som kostar oss i Sverige i storleksordningen 100 miljoner kr varje dag, och faktiskt utgör ett hot mot vår säkerhet.

  ”Vapen och rustningar skapar misstro och misstänksamhet, se bara på vilka rubriker ryssarnas senaste övning skapat. Varaktig fred och verklig säkerhet bygger på ömsesidig tillit, samarbete, ömsesidigt beroende osv. Saker som vapen och militarisering saboterar.
  Satsade vi 40 miljarder om året på utbildning, utveckling av demokrati, mänskliga rättigheter miljöarbete mm i Ryssland, så skulle ryssarna älska oss.”

 3. Kan väl lägga till att en totala självförsörjningsgraden för svensk del ligger runt 45-50%, varav i princip 100% är beroende av import av konstgödsel och drivmedel. Dessutom har vi en stor import av kraftfoder som soja och andra tillsatsmedel för att kunna producera ”vårt eget livsmedel”.

  Och vad gör vår kära jordbruksminister Erlandsson åt detta? Inget, svenska bönder ska konkurrera på lika villkor heter det! Då borde väl regeringen se till att bönder får göra detta, kan man tycka ! Men inte mkt går åt rätt håll… Bönderna är under stark press och i strykklass av myndigheter och regering.
  Självförsörjningen av livsmedel finns egentligen inte alls, utan i sann nyliberal andra har vi outsourcat denna till marknaden. Var och en må vara eller bli sin egen dräng. Det gäller alla som har ett ansvar för att mat serveras t ex inom kommun och landsting. Det som gäller är ansvarsprincipen som mer är att likna vid en slipprig tvål omöjlig att fånga. Just nu är det du själv som får lägga uppe ett förråd av livsmedel så att du klarar dig några månader. ICA och COOP har inget ansvar att sälja livsmedel till dig utan endast fylla på butikshyllorna så länge leveranserna rullar in. Efter tre dagar utan en fungerande logistik inkl transporter, är det kört. Man tar sig för pannan!

 4. Den långsamt begynnande oljekrisen kan Sverige nog parera ganska enkelt med inhemska produkter såsom metanol, etanol, biodiesel. Ev problem med matförsörjningen verkar inte heller särskilt ödesdigra, 25% av maten kastas på olika sätt, överkonsumtionen av mat utgör 25%, så vad är problemet? Inget jag kan se. Den som vill kan lagra lite mat hemma, det är inte märkvärdigare än att ha 50 000 på ett konto i reserv. Vi ska inte överdriva omställningens krav på oss. Enda lilla problemet är väl om några andra länder skulle göra anspråk på delar av vårt land i framtiden. Ett land har ju alltid en armé, vi kanske skulle skaffa oss en.

 5. Hej Per! Kan bara beundra din optimism. Tittar du bara på energivärdet på metanol, etanol och biodiesel och dess låga energikvalitet jmf olja så faller hela ditt resonemang. Har du inte läst David MAcKay och hans bok från 2009 (med många utnämningar) gör det. Den heter -Sustianble Energy without the hot Air-. http://www.withouthotair.com/ -så är jag övertygad om att du får något att tänka på och kanske intar du nya positioner.
  Det där snacket om att det föreligger en överproduktion av mat och att den kastas, faller på sin egen orimlighet, då den produceras av olja och ingår i en globalt infrastruktur, som inte kan existera utan olja! Var så säker på att jordbruksmark för livsmedelsodling kommer att bli hårdvara. Frågan är om det bli om 5 eller 10 år. Håller med om att en livsmedelsarmé kan vara en lämplig överlevnadsförsäkring!

 6. Varför bara förkasta ett bra förslag? Vi kan väl börja tillverka metanol och ersätta 10-15 % av bensin-diesel och sen utvärdera efter 5 år och gå vidare om det visar sig bra. Vi har ju åker och skog och än så länge en mindre befolkning. Låt oss använda lite av skogen till att ersätta en del av oljeimporten.

 7. Hej Martin! Bra att du snappade upp David Heaths uttalanden, sannerligen intressant och samtidigt frustrerande när inge svensk minister tar tag i saken. Även bra koppling till Sveriges oljeberoende och försvarsdebatten! Nog många som missat att Sverige kan skylla på ryssen hur mycket som helst men landets olja behöver vi icke dessdå mindre…inte mindre än halva Sveriges råoljeimport kommer ju från det gigantiska landet i öst! Kanske ska vi samöva med ryssarna istället för NATO och EU, då får vi i alla fall olja…

 8. Johan, kanon så långt tänkte inte ens jag. Det är klart att de få militärer och flygplan (som fortfarande kan lyfta) ska givetvis samöva med Ryssland!

 9. Konsumtionen av livsmedel och foder ligger på ungefär 12,5 miljoner ton per år och den svenska produktionen på ca 10,3 miljoner ton eller 82% av konsumtionen. Drygt 2,2 miljoner nettoimporteras alltså till Sverige, och enligt jordbruksverket så uppskattas matsvinnet till ca 2,1 miljoner ton. EU som helhet är självförsörjande på livsmedel och någon global ”matbrist” existerar inte.

  Att Ryssland övar bombanfall mot svenska mål vid den svenska gränsen är förstås att anse som mycket provocerande, Ryssland skulle garanterat inte gilla ifall vi fick för oss att skicka iväg vårt stridsflyg för att öva attacker nära den ryska gränsen mot mål i Ryssland. I ett sådant läge är det viktigt att Sverige kan svara på dessa provocerande övningar för att visa att vi inte utgör ett enkelt mål som kan tas utan större egna förluster. Krig har en tendens att starta när den ena eller bägge sidor tror att de enkelt kan vinna ett krig.

  Angående den ryska oljan så är den ryska ekonomin väldigt beroende av fortsatta inkomster från oljeexporten. Detta gäller inte minst den militära upprustningen.

 10. Jag undrar var dina siffror kommer ifrån, jag har hört att vi är självförsörjande till ca 40-50%, vilket låter troligt, då brist på livsmedel uppstod under andra världskriget då vi var färre innevånare.

 11. Hej Per!
  Vill inte förkasta de små rännilar som är möjliga att få fram ur skogen resp på jordbruksmarken. Det jag vänder mig emot är den övertro på förnybart bränsle som du nämner. Både när det gäller mängd och energikvalitet (EROIE). Dessutom bortses ofta oljans potens när det gäller (EROIE) och dess flexibilitet samt att våra samhällen är uppbyggda kring flytande kolbränslen, som inte går att ersätta hur som helst. Alltför ofta får vi höra att det bara är att växla över till grön energi/ekonomi och köra vidare med obetydlig förändring av våra samhällen och vår livsstil. Inget kan vara felaktigare. Om detta handlar Sustainable Energy without the hot Air. Läs den och din framtidsbild kommer garanterat få sig en törn i rätt riktning!

Comments are closed.