Fallande UK produktion av olja och gas
Ekonomi - Energi - Politik

England bankrutt 2014, när Skottland lämnar Unionen

Print Friendly, PDF & Email

Den 18 september 2014 kommer det skotska folket att ha en folkomröstning om sin framtid inom förenade kungariket – Storbritannien. Då kommer de att svara på den enkla frågan: Borde Skottland vara ett självständigt land? Ja eller Nej. En ödesfråga för England!Skulle skottarna säga ja, kommer detta att få långtgående politiska och socioekonomiska konsekvenser för Skottland och resten av Storbritannien. Men det kommer också att innebära att Storbritanniens energisäkerhet urholkas och lämna landet i ett erbarmligt tillstånd, eftersom den största delen av den kvarvarande olje- och gasreserverna i Nordsjön och Atlanten ligger i skotska vatten. Det skriver The Oil Drum.

Vi som följt utvinningen i Nordsjön vet att Storbritannien inkl Skottland nådde sin maximala produktion 1999, bl a på grund av en fatal felbedömning hur snabbt landet skulle realisera sina olje- och gasfyndigheter. Om detta har jag skrivit tidigare med anledning av Margret Thatchers död. Oljan i Nordsjön och IMF räddade Storbritannien från statsbankrutt i slutet av 60-talet. Men nu kryper den på England igen! Margret Thatcher borde tack oljan för att landet kom på fötter.

Fallande UK produktion av olja och gasDet tornar upp sig ytterligare en fasansfull motgång – för Camerons England – risken att bli utan egen olja och gas och i en verklighet, där landets totala skulder överstiger BNP med mer än 500 %. I världstopp!

För att förstå de händelser som ledde fram till den nuvarande situationen är det nödvändigt att gå tillbaka till 1707, när den nuvarande unionen bildades mellan Skottland och England. Detta kom i kölvattnet av katastrofala investeringar i den nya världen i Panama kallad ”Darien Scheme” och då många skotska adelsmän förlorade betydande delar av sin förmögenhet. Och detta riskerade då att lämna Skottland i fattigdom.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “England bankrutt 2014, när Skottland lämnar Unionen

  1. Det är lätt att glömma bort att UK är en av de stora svenska exportländerna! Vad händer när UK går in i köpstopp efter en bankrutt? Många tror eller vill få oss att tro (Borg) att Sverige ska surfa fram oberörd av den finanskris, som härjar inom Euro – sfären och EU och som enligt tyska riksbankschefen kommer att pågå minst 10 år till!

Comments are closed.