Ekologi - Ekonomi - Energi

BP:s World Energy Outlook en skrämmande läsning!

Print Friendly, PDF & Email

Nyhetsmedia framför allt i USA påstår att ”peak oil är död.”! Om det är så, varför konsumerar då amerikanerna nu tio procent mindre än de gjorde under år 2007? Kan det vara så att höga energipriser, inklusive rekordhöga oljepriser under 2012, bidragit till att ekonomin stagnerat och efterfrågan minskat?

När man granskar BP:s World Energy Outlook från juni 2013, kan man undra över hur många journalister som begripit att 20 nationer i världen producerar 86% av världens olja! Eller vill inse att det är bara Irak, USA, och kanske Brasilien som lyckas öka sin produktion med 1 miljon fat per dag eller mer under de senaste åren?

Hur många vet, men framför allt förstår konsekvenserna av att Ryssland, som står för 50 % av vår import och har nått peakoil redan 1987, att Danmark och Norge som står för ca 40 % av vår import i stort sett befinner sig i fritt fall, där produktionen minskar med 7 % per år, efter ha nått maximal produktion (peakoil) redan 2001. Danmark har idag en fjärdedel kvar av sin olja, 10 år efter sin peakoil år 2004. Norge är något bättre lottad. Är det bara ASPO Sverige som känner oro inför vad som väntar? Hela vårt samhälle och vår skulddrivna tillväxtekonomi kräver flytande bränsle – främst olja! Och denna import kommer från tre länder som alla nått maximal produktion – peakoil!

Vår systerorganisation ASPO USA har granskat BPs ”World Energy Outlook” som publicerades i juni och inkluderar oljeproduktionen till och med 2012. På sida 7 ”complementary”  finns en mycket utförlig tabell med kommentarer, som verkligen är värd att studera lite noggrannare, om man vill ha en översikt av den globala oljeproduktionen.

De tio mest framgångsrika oljenationerna producerar idag 64% av världens olja. Många har ökat sin produktion under 2012. Samtidigt har de flesta av dem som rankas i intervallet 11 – 20 fått se produktionen minska. Med en global oljeproduktion, som mer eller mindre legat på samma platå sen 2005, försöker nationerna i världen att driva på den ekonomiska tillväxten med hjälp av flytande naturgas (NGL), tightoil och biobränslen, vilket inte är helt enkelt.

world-production-of-oil-and-substitutes-EIA-AUZANNEAU-LE-MONDE-en

BPs World Energy Outlook berättar om: 1) nationer som har passerat peakoil (se ”toppåret” med turkos fyllning), på grund av geologiska begränsningar (t.ex. Norge, Storbritannien, Danmark) eller andra skäl, och 2) nationer som ännu inte nått maximal produktion (peakoil).

Det verkar som om 10 nationer av 20 som ligger i topp har nått sin maximala produktion. Men några av dessa ökar produktionen tillfälligt, där USA är nationen som sticker ut, med sin ”tightoil”. Ryssland och Kina närmar sig peakoil just nu. Kina importerar trots detta redan 60 % av sin konsumtion, som ökar, medan USAs import minskar men är ändå 45 %.

Under år 2012, har tre icke OPEC-nationer ökat sin produktion med över 100.000 fat/dag och år, jämfört med 12 under år 2004, medan fyra icke OPEC-nationer upplevde nedgångar på cirka 100 tusen fat/dag och år, jämfört med två under år 2004.

Summerar man ihop allt, verkar den globala oljetoppen/peakoil ligga väldigt nära, men är inte här ännu, bara något försenad snarare än död, och förklädd genom att bl a flytande naturgas (NGL), shaleoil och oljesand finns med i BP:s redovisning över global oljeproduktion.

Efter en produktionsplatå under perioden 2005 – 2009, har oljeproduktionen vuxit tre år i rad, på grund av USA:s shaleoil, Libyens återhämtning och att OPEC-länderna kunnat öka sin produktion. Vi har tidigare skrivit om att ”peakoil inte är död.”

Tittar man framåt är det några nyckelteman som är tänkbara: Efterfrågan avtar, våldsamheter i Mellanöstern, ”resursnationalism”, kinesisk efterfrågan och att maximal export av olja inträffar enligt exportland-modellen.
Under tiden BP:s siffror utvärderas är det nog ingen idé att vänta på amerikanskt ”energioberoende”. Trots alla stora förhoppningar på amerikansk shaleoil, kommer inte framtiden innebära något överflöd, utan tvärt om bli en uppgörelse med en kommande brist på olja.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “BP:s World Energy Outlook en skrämmande läsning!

  1. En sån här ”nyhet” är naturligtvis skrämmande läsning för de människor, som i vanlig ordning endast bekymrar sig om sin egen fiktiva och exergihungriga värld och som därför inte ser att det är just vår exergiförbrukning – oavsett sort! – som föröder den natur som är vårt livsrum.
    För naturen är det bara som det ska vara, den har ju bara de resurser som den byggt upp med exergi från solen och kan inte annat än fungera enligt sina egna lagar och trots våra ihärdiga försök att trotsa dem.
    Det är det som är människans stora dilemma; att inte förstå naturens begränsningar hur många illavarslande signaler om dess tillstånd vi än får. Och vår förmåga att misstolka dessa signaler ser heller inga gränser. Det verkar vara ”trial and error” som gäller här, eftersom vi inte ens vill förstå vårt problem teoretiskt, alltså m h a de naturlagar vi så mödosamt tillägnat oss.

Comments are closed.