Energi - Politik

En annan historiebeskrivning.

Print Friendly, PDF & Email

Jag såg en intressant kommentar på en blog, om vår historiebeskrivning som vi vanligt vis hör den. Detta är rätt intressant ihop med andra händelser i närtid, bl.a. Irak kriget och NSA övervakning.
Vi går tillbaka till den första oljepris chocken efter det Arabisk-israeliska kriget 1973 då ett oljeembargo inleds av OPEC som stoppade oljeleveranserna till främst USA. Alltså ett geopolitiskt händelse som inget har att göra med geologiska begränsningar.

Men det kanske inte var så utan i realitet mycket mer som låg bakom.

 •  1970 så inträffar Peak Oil i USA, det är då enegikrisen startar. Bl.a. så blir det brist på eldningsolja.
 •  President Nixon ber James Akins att ta reda på vad som försegår.
 •  Akins träffar alla oljeproducenter i USA, allt i hemlighet för ledningen måste få veta vad som är på gång.
 •  Resultatet är illa, det finns ingen ytterligare kapacitet att tillgå, all utvinning kommer att fortsätta falla, OECD informeras också.
 •  Reserverna i Alaska, Nordsjön och Mexikanska Gulfen är kända då men det kräver ett högre oljepris än vad det då är.
 •  Parallellt pågår en omballansering mellan kommersiella oljebolag och nationella oljebolag.
 •  För att komma igång med utvinningen i Alaska, GoM, och Nordsjön så måste priset på olja upp, detta är även bra för oljebolagen, så detta blir USA’s diplomatiska strategi.
 •  Akins då ambassadör i Saudiarabien talar på Opec mötet 1972 i Alger om ett pris på 4-5$ per fat.
 •  Det Arabisk-israeliska kriget startar under pågående Opec möte i Wien. Som handlar om oljeprishöjningar.
 •  Tillkännagivandet av embargot leder till högre priser på spotmarknaden, som just då har startat.
 •  Men embargot blir rätt begränsat, inte från Irak och Iran, och bara mot vissa länder.
 •  Mot USA är Saudiarabien’s blockad bara fiktiv, oljefartygen går mot US Navy i Vietnamn i stället.

Om detta kan man höra i denna film där Akins intervjuas i del 2, tyvärr på franska.

Detta är del 1 av 2.

[youtube id=”9t5OHnM6Jl8″]

Men historien om embargot passade USA väldigt bra, man kunde skylla på andra och behövde inte tala om sitt eget Peak Oil.
Om fler viste om hur det egentligen ligger till så kanske inte man inte skulle gå på dagens propaganda om en ny energirevolution och att Peak Oil är dött.

Kommentar av yvesT den 20 juni 2013.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious