Ekologi

Stung! En bok om maneter av Lisa-ann Gershwin

Print Friendly, PDF & Email

Stung! On jellyfish blooms
and the future of the ocean
är en bok om maneter av Lisa-ann Gershwin.

Bokrecension skriven av Alice Friedman.

För en tid sedan hörde vi att kärnkraftverket i Oskarshamn fick stänga på grund av maneter som täppte till kylvatten intagen. Det kommer vi nog att få hör mer om i framtiden.

Maneterna är vinnare, för ju mer vi överfiskar, förorena, försura och värmer våra hav, desto bättre trivs maneterna.
Världshaven gör så jorden blir beboelig för oss. De genererar det mesta av syret vi andas, stabilisera temperaturer, driver klimat och väder, och absorbera en tredjedel av det CO2 vi släpper ut.

Över 3 miljarder människor är beroende av haven för sin försörjning, 2,6 miljarder har fisket som sin huvudsakliga proteinkälla.
Mest alarmerande trots allt, är att 40 % av växtplankton dött ut sedan 1950-talet – de är inte bara basen i näringinskedjan, utan de genererar merparten av det syre vi andas, samt absorberar hälften av koldioxiden, och deras minskning kommer att göra att havet blir varmare ännu snabbare.

Maneterna finns överallt på jorden. Dom växer fortare än några andra arter och äter nästan allt. Finns det ingen föda så konsumerar dom sin egen tills det finns något nytt att äta.

Maneter konsumerar många gånger sin vikt i föda men är själva av inget värde i näringskedjan så dom har nästan inte några fiender.

  • Maneter finns i storlekar från en ärta till nästa 3 m i diameter och med tentakler upp till 70 m långa.
  • Det finns ca 1500 kända arter av maneter.
  • Maneter har ingen hjärna, hjärta, öron, gälar, huvud, fötter eller ben.
  • Maneter har finnits här i minst 565 miljoner år praktiskt taget oförärande

Som plantor har frön som kan ligga och vänta på rätt tillfälle att gro, så har även maneter ett liknade som heter polyp stadiet. Maneten har två stadier, ett fast-sittande som polyp och ett fri-simmande som medusa.

Det kan tyckas vara konstigt men maneterna befinner sig högst upp i näringskedjan. Dom livnär sig på räkor, krabbor mm. Men det är inte många som livnär sig på maneter, och dessutom utkonkurrerar maneterna sådan livsformer som livnär sig på deras larver. Vilket gör det nästan omöjligt för utfiskade arter att komma tillbaka.

Många arter av småfisk som konkurrerar om födan håller på att bli utfiskad av oss. 44 % av dessa små fiskar som finns i botten på näringskedjan fångas nu av oss, vilket också är föda för större fiskarter. Vi har tömt havet på ca 90 % av alla större fiskarter.
Vi håller på att skapa en positiv feedback som gynnar maneterna.

När maneterna nu fyller ut tomrummet i haven på grund av överutfiskning, ett varmare och surare hav med mer föroreningar och utsläpp så kan vi kan såga av en av grenarna som vi sitter på, fortfarande så lever många på det som havet ger, vi får även stora mängder syre därifrån.

Både renat och orenat avloppsvatten, bland annat från alla kryssningsfartyg, ger maneterna ca 10 till 40 % av näringsämnen som de kan ta upp genom skinnet.
Bottentrålning förstör allt som finns på botten och river upp stora moln med partiklar som fiskar inte kan hitta men det kan maneterna.

Maneterna kan även öka halten av CO2 då deras avföring föredras av bakterier som avger höga halter av CO2. Och då maneterna tränger undan fisk vars avföring skulle ha sjunkit till botten och begravt CO2.

Detta är bara lite av vad som finns skrivet om maneter en både skrämmande och intressant recension av boken Stung!
Vi håller nu på med den 6 massutrotningen i jordens historia och bakfyllan från denna kan vara i miljontals år.

Ett föredrag om hur illa det är ställt i haven med Jeremy Jackson hållet på U.S Naval War Collage.

[youtube id=”2zMN3dTvrwY”] Why and how Jellyfish are taking over the world | Peak Energy & Resources, Climate Change, and the Preservation of Knowledge.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Stung! En bok om maneter av Lisa-ann Gershwin

Comments are closed.