Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Drabbas vi av fossilförbannelse enligt Chalmers?

Print Friendly, PDF & Email

PÅ DN Debatt försöker Chalmers professorer ta initiativet från Globala Energisystem kring forskning om  framtida utvinning av fossila bränslen. Och dess påverkan på klimatet. Hur väl lyckas man i sin argumentering?
Utan att gå in i detalj så är det mycket äpplen och päron i debattartikeln i DN, blandat i en oidentifierad kompott som utelämnar mycket och förenklar. Det kanske viktigaste är att diskutera kol, gas och olja var för sig! Dessutom inte ett ord i debattartikeln om energikvaliteten s k EROI för olika energislag.

Världens ekonomier rattas runt med flytande bränsle främst från olja och gas, där visserligen kol kan omvandlas till flytande bränsle men till hög kostnad i kr och energi. Och vilken typ av kol pratar vi om? Inte är det högkvalitativ kol som antracit. Den är slut för länge sen. Inte heller öppna kolfält utan djupt liggande kollager med lågt energiinnehåll. Hela debattartikeln andas också en optimism om nya tekniska landvinningar och förhoppningar på både fracking (tight oil/gas) och CCS-tekniken (möjligheten med att fånga in koldioxid för lagring). Tekniker som hittills visat sig alldeles för energi- och kostnadskrävande! Och där fracking alltmer framstår som en finansiell hype! Det har vi skrivit om i flera inlägg här på bloggen.

Bakken Shale oil EROIChalmersforskarna skriver:

”Tillgångar av fossila bränslen kan delas in i två grupper. Dels de reserver av fossila bränslen som i dagens läge är lönsamt att utvinna, och dels en del som det i dag är för svårt eller dyrt att ta vara på. Teknik- och prisutvecklingen i kol-, olje- och gasindustrin har dock historiskt gjort att de tillgängliga reserverna ökat genom att det blivit lönsamt att utvinna det som tidigare bedömts som oåtkomligt.”

Så här skriver Kjell Aleklett:
Idag kan man undersöka en hittad resurs så väl som man kan med god säkerhet ange 2P, proven and probable. IEA, CERA, vår grupp (inom ASPO) och andra brukar normalt diskutera framtiden utifrån 2P. Då man diskuterar 1P finns investeringarna för produktion gjorda medan 2P väntar på finansiering. När i tiden produktionen kommer igång beror delvis på priset på olja och ett bolag kan göra en ny bedömning av 2P om priset är högt.
Kvoten Recoverable/Unrecoverable kallas recoverfactor och denna faktor varierar stort från fält till fält.
För några år sedan var bedömningen att medelvärdet (2P) för alla världens fält var cirka 30%. Bolagen hoppas att ny teknik skall öka denna kvot vilket kommer att öka reserverna något, men resurserna är redan hittade. ”

Är forskarna på Chalmers i Göteborg och forskarna på Globala Energisystem överens? Hur troligt är det att vi drabbas av ”fossilförbannelse”?

Kan det vara så enkelt att professorerna försöker få lite anslag för sin egen forskning kring en döfödd dinosarie, som heter CCS-tekniken? Problemet i artikeln är att forskarna på Chalmers använder samma kolcykelmodeller som IPCC (som tar in det man vet om metanutsläpp, albedoeffekter, med mera) och då får man ju bara 1-3 grader med fossilpeakande utsläppsscenarier….
Givetvis kan ju IPCC och klimatforskarna ha fel även där, men mycket talar ju emot ännu känsligare klimatsystem eftersom jorden i sådana fall redan skulle ha hamnat i irreversibla klimatkaos långt mycket tidigare i jorden långa historia.

Kanske är det tvärt om att just förbrukningen och tillhörande utarmning av de fossila resurserna som kommer att göra oerhört mycket mer för att begränsa framtida utsläpp än något annat. Business-as-usual och marknadsmässig exploatering av dagens reserver kommer ju att ge oss 1-3 grader, vilket ligger långt under klimatpanels uppskruvade prognoser. Läs en fullständigare studie om detta här. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf…

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Drabbas vi av fossilförbannelse enligt Chalmers?

 1. Hej Martin! Bra fångat!

  Vill dock lägg till något viktigt. Lika farligt som det är att utelämna EROI:n från diskussioner om energi, ekonomin o ekologin/”miljöfrågor” är det att dra slutsatsen att Peak Oil kommer minska effekterna/hindra en ”tipping point” för klimatutvecklingen.

  Full respekt för Globala energisystem och Aleklett forskning rörande Peak Oil mm men när man pekar på att kol, olja och gas inte kan släppa ut tillräckligt med växthusgaser för att motivera IPCC värsta scenerier pga av peak oil, gas och kol inom en snar framtid glömmer man att även om främst olja och gas inte kan producera business as usual framöver, dvs konventionell utvinning ersätts med dyrare och så småningom fallande okonventionell produktion är detta ett stort problem, inte något tacksamt för klimatet. Med ökad okonventionell skiffergasutvinning ÖKAR metanutsläppen och de första preliminära forksningsresulten av Cornell University i USA är högst oroande. De visar på långt högre utsläpp av metangas än av växthusgas från tex kolkraftverk.
  Sannolikt släpps det ut långt mer metangas vid tex den så kallade flaring-metod som används vid skiffergasutvinningen än vad som ännu redovisats. Dessutom riskerar vi nå tipping points inom den period vi fortfarande kommer bränna fossila bränslen och därmed riskeras metan i haven o under permafrosten rent av förvärra/snabba på IPCC scenarior, inte minimera dem pga av minskad oljekonsumtion tex.

  Faran ligger därför i att låta Peak Oil, gas o kol bli en ursäkt för industrin, politiker och medborgare att göra alla de åtgärder vi kan för att öka chansen att inte nå tipping points för klimatutvecklingen.

  Tror du är medveten om detta men är som sagt lika viktigt nämna som EROI:n när man talar om klimatet. Det är lätt att fokusera för mycket på Peak Oil o missa helheten.

  mvh
  Johan

 2. Shale-olja utvinns för cirka $20/fat. Det i sig är ett bevis på att EROEI är utmärkt. Reserverna är så enorma att vi kan skjuta upp tidpunkten för peak oil tills efter vi är döda. Därför måste vi, precis som Johan påpekar, krympa oljeutvinningen av klimat- och miljöskäl långt innan vi når några geologiska svårigheter att öka utvinningen. Det är ute med peak oil.

 3. Johan, vi är helt överens. Det Globala Energisystem ifrågasätter är den modell IPCC använder i sina scenarier. Petar man in förbränning av resterande fossila bränslen i denna så kan inte de värsta scenarierna inträffa. Det betyder samtidigt att utsläppen som sker från fossila bränslen kan förstärka och sätta igång en skenande utveckling som du skriver. I detta läge gäller försiktighetsprincipen att omedelbart stoppa utsläppen av CO2 från fossilt bränsle.

Comments are closed.