Energi

Maj Wechselmans nya bok om kärnkraft pekar på ett Sverige i kris

Print Friendly, PDF & Email

Vattenfall må i det fördolda, med politikernas goda minne, planera för att byta ut våra gamla kärnkraftverk. Dock kommer vi vare sig vi vill eller inte att få ett glapp på minst 5-10 år mellan utfasning och byggande av ny kärnkraft. Och kommer därför inte att ha tillgång till samma mängd el som idag. Det betyder att vi blir tvingade att förbereda oss, för klara av att ratta runt samhället med mindre el. Samtidigt som bristen på flytande fossilt bränsle, främst olja, efter år 2020, kommer att bli mycket besvärande.

Både Danmark och Norge kommer då enligt egen utsago att upphöra med sin export av olja och gas. Ca 40 % av vår oljeimport faller då bort.

Vad händer då? Vilken beredskap finns?  Idag köper vi 50 % av vår olja från Ryssland genom multinationella oljebolag, som säljer sin petroleumprodukter till dem som betalar bäst! Kommer Sverige ett av världens mest oljeberoende land att ha råd att köpa olja efter 2020?

Ryssland har redan nått maximal produktion av olja, så kallad peakoil. Och vilka andra länder kan vi då importera olja ifrån. Den fria oljemarknaden krymper allt mer i takt med att fler länder behöver sin olja själva helt enligt exportlandmodellen. Inte bara Norge och Danmark. Något som vi skrivit om många gånger på bloggen ASPO Sverige. Detta visar forskarna på Globala Energisystem i Uppsala.
Att tro att mer el ska kunna ersätta olja visar bara på brist på kunskaper om hur samhället är organiserat och fungerar. Ett stort feltänk. Mer kärnkraft och el kan inte ersätta olja i ett bränsledrivet samhälle.
Och vad gör Energimyndigheten? Tiger still och förnekar fakta och hoppas tydligen på någon god fé?

I detta perspektiv kan man oxå se Maj Wechselmans nya bok ”Kärnkraft -Farlig och förlegad”. Skriven tillsammans med Mats Fors och Olof Stierna och som Birger Schlaug skrivit en baksidestext på. Det är en sansad och fin hyllning till en beundransvärd medborgare och aktivist som besitter både kunskap och mod att bekämpa tokigheter i samhället. En medborgare som aldrig ger upp!
20130919_maj_w”När Fukushimaolyckan inträffade rekommenderade den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten att alla inom en åtta mils radie från ett havererat kärnkraftverk ska evakueras.
Hon ger sig inte, Maj Wechselmann. När tystnad anbefalles så talar hon. Nu om kärnkraft tillsammans med Mats Fors och Olof Stierna.
Vi står inför vägval om kärnkraftens framtid i Sverige. Medan Tyskland beslutat att lägga ner, planerar Vattenfall för nya reaktorer. Regeringens beslut att tillåta nya reaktorer har ökat osäkerheten på energimarknaden. Vad vill oppositionen egentligen? Det politiska läget är darrigt.”

Läs Birger Schlaugs blogg om boken och Maj Wechselman. Se samtidigt hennes omtalade långfilm om Fukushima: ”Världens säkraste kärnkraftverk.

 

ASPO Sverige om kärnkraft:

 

10.000 nya kärnkraftsverk för att ersätta olja, kol och gas.

”Andra trender är att kärnkraft minskar i absolut och relativ betydelse i den globala energimixen,”

Olönsamheten för nybyggd kärnkraft har blivit så uppenbar

Slutsatsen blir att våra kärnkraftverk är nästa oförsäkrade om man ser på verkliga kostnader.

Centern och Anna Karin Hatt är varken för eller emot kärnkraft, då den ska konkurrera på lika villkor, vilken den knappast gör om svenska skattebetalare står för hela notan i slutändan vid en kärnkraftskatastrof.

Inlägg om kärnkraft.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

10 Comments on “Maj Wechselmans nya bok om kärnkraft pekar på ett Sverige i kris

 1. Har alltid varit emot kärnkraft men börjat tänka om. kan inte tänka mig att vi skall gräva ner detta avfall. Finns det inom räckhåll att vi skulle kunna ”bränna upp” avfallet och använda energin och minska halveringstiden till några decennium istället för hundratusentals år så är det värt det.

  Har vi lagt ut båten får vi ro den i hamn också.

 2. Patrick, jag har vridit och vänt på problematiken kring kärnkraft, uran- och bränsleframställning, investeringar och kostnader för bygg och drift, säkerhet, nedmontering och avfallsfrågan samt elektricitet som en del av energimixen och kommit fram till att kärnkraft och framför allt mer kärnkraft är en återvändsgränd ur alla aspekter.

 3. Myten om kärnkraftens avveckling i Sverige är starkt överdriven. Här är en sammanfattning av de livslängder som ägarna räknar med. Man öppnar även för 80 års livslängder.

  Ringhals 1 (1976): 857 MW (50 år, 2026)
  Ringhals 2 (1975): 866 MW (50 år, 2025)
  Ringhals 3 (1981): 1045 MW (60 år, 2041)
  Ringhals 4 (1983): 935 MW (60 år, 2043)

  Forsmark 1 (1980): 1015 MW (60 år, 2040
  Forsmark 1 (1981): 990 MW (60 år, 2041)
  Forsmark 1 (1985): 1170 MW (60 år, 2045)

  Oskarshamn 1 (1972): 494 MW (50 år??, 2022 ?)
  Oskarshamn 2 (1975): 625 MW (60 år, 2035)
  Oskarshamn 3 (1985): 1450 MW (60 år, 2045)

  Vi kommer alltså ha en signifikant kärnkraftsflotta fram till åtminstone 2040+

 4. Den där genomonda kommunisthäxan vägrar tydligen ge upp förrän vårt samhälle är omvandlat till ett nordkoreanskt rödgrönt helvete.

  Bottennapp att ta upp denna fruktansvärda kvinnas alster!

 5. Detta kände jag inte till. Varifrån kommer siffrorna? Med detta i bagaget kommer kärnkraften och dess fortlevnad i ett helt annat läge! Gäller samma sak för kärnkraft i andra länder eller är svenska kärnkraftverk så mycket bättre än brittiska och finska etc?

 6. #Patrick jag har också ändrat mig, var med och jobbade för Linje 1 i omröstningen 1980, men har sedan svängt till att vara emot kärnkraft detta på grund av komplexiteten då kärnkraft kräver fullt stöd av ett fungerande samhälle i långa tider. Och kan vi inte hela tiden kyla bränslet så går det som i Fukushima. Japan klara tydligen inte av sin roll som övervakare av sina kärnindustri och industrin klarar inte heller av att driva eller ta hand om sina olyckor.
  Och det verkar vara likadant här, en för tätt koppling mellan övervakare och utförare, och kortsiktigt vinstintresse i industrin.

 7. @Johan Doe: Helt rätt. Åtminstone sex av dagens existerande reaktorer kommer överleva alla de vindkraftverk som installeras iår!

  Växelkvinnan, en gammal vpk-are, uppbär konstnärslön och är därmed befriad från varje krav på att göra något vettigt eller efterfrågat för sin försörjning. Alltså gör hon sitt bästa för att förstöra i enlighet med sitt partis övergripande ideologi. Men vem tar hänsyn till hennes konst i seriös energipolitisk debatt? Förhoppningsvis ingen.

  Kärnkraften levererar oerhörda mervärden till samhället. Bara ”effektskatten” som är en pålaga enbart på kärnkraften, överstiger en rimlig försäkringspremie med en faktor 10. Räkna på det!

 8. ”…jag har vridit och vänt på problematiken kring kärnkraft, uran- och bränsleframställning, investeringar och kostnader för bygg och drift, säkerhet, nedmontering och avfallsfrågan samt elektricitet som en del av energimixen och kommit fram till att kärnkraft och framför allt mer kärnkraft är en återvändsgränd ur alla aspekter.”

  Hmmm, spännande.
  Uran och bränsleframställning, på vilket sätt skiljer sig detta från vilken mineralindustri som helst? Vilken faktor är det som gör denna del förkastlig?
  Investering och kostnader för bygg och drift? Ja, initialt är investeringen stor, problemet är att det betalar sig i längden. De sista 20 åren av ett nytt verks tekniska livslängd kommer ett kärnkraftverk i det närmaste likna en sedelpress, bara effektivare…? Så vad är problemet, vågar ingen tänka långsiktigt idag? Menar du att långsiktighet är förkastligt?
  Säkerhet? Tjavars, jag kan bara hänvisa till ExternE och dess efterföljare. Jag fick höra att dessa undersökningar, inofficiellt, lades ner på grund av att kärnkraften kom i för ljus dager. Kommentar, eller förkastar du människans säkraste industriverksamhet av ”politiska” skäl?

  Nedmontering och avfallshantering. Om du tar det höaktiva utbrända bränslet så skapar din livstids energibehov ett par handfullar (?) och din övriga vardagliga konsumtion skapar 3-4 ton giftigt avfall per år. Det där energiavfallet är i stort ofarligt om några hundra år och helt ofarligt efter några tusen år. Ditt konsumtionsavfall är giftigt för evigt, sila mygg och svälja kameler är ett gammalt fint talesätt!?
  Vad är problemet vid nedmontering och rivning? Det går, det går att göra snabbt och i stort sätt till den prislapp man förväntar sig. Ja Tyskarna tar i från (några tusen km under) tårna när de river sina kärnkraftverk, det är därför man måsta ta hänsyn till lokala förutsättningar när man gör kostnadsanalyser och jämförelser. Eller menar du att rivningsavfallet från kärnkraftverk är så farligt att de måste slutförvaras i sin helhet, inklusive industristaketet?

  Nyfiken på hur du tänkt…

 9. ”Gäller samma sak för kärnkraft i andra länder eller är svenska kärnkraftverk så mycket bättre än brittiska och finska etc?”

  Samma sak gäller för de flesta verken i andra länder (utom USA och Tyskland). Brittiska MAGNOX (tror alla är stoppade nu) och AGR:er är usla, de har bland den sämsta driftstatistiken i världen, men jag antar att det blir så när de från början var tänkta som elproducerande militära reaktorer, undantaget är SZB som faktiskt har mycket bra driftstatistik, nästan lika bra som Finnarnas.

  Svenska verk borde vara i paritet med de Finska, eller två av dem i alla fall. Finland har ju två stycken ABB-kokare, systerreaktorer till Forsmark 1/2 om jag inte minns fel. Dock har Finnarna haft ett litet bättre politiskt läge och därmed kunna planera sin ”kärnverksamhet” på ett sådant sätt att tillgängligheten kunnat bibehållas även på lång sikt. Något som man kanske inte har lust med när man planerar sin verksamhet på marknadsekonomiska premisser samtidigt som man hotas av nedläggning när som helst (även under pågående bränslecykel), men vad vet jag, jag är inte ”böneräknare” utan ingenjör…

 10. Matte Patte tack för bra svar. Däremot frågar du mig om hur jag tänkt. Sorry tar inte detta en gång till utan kan bara hänvisa till tidigare inlägg som finns redovisade i artikeln om Maj W.

Comments are closed.