Energi

NOG-seminarium 4 dec om Sveriges gastillförsel

Print Friendly, PDF & Email

Nätverket Olja & Gas har ett nytt seminarium om gastillförsel till landet, med titeln Sveriges gastillförsel idag och imorgon
Frågeställningen är Hur säker/sårbar är Sverige gasförsörjning?
Kan Danmark leverera? Vilka är alternativen?

För Sverige är det viktigt med trygg gasförsörjning. Även om naturgasen endast utgör 3 % av den totalt tillförda energin är den regionalt av mycket större betydelse. I södra och västra Sverige är naturgasen en viktig energikälla för värme- och elproduktion, industri och hushåll. De 30 största förbrukarna i dessa regioner svarar för 80 % av landets naturgasanvändning medan småhuskunder och ”spiskunder” för 2 %.
Det finns bara en tillförselväg, Öresundsledningen från Danmark, till det rörbundna naturgassystemet i södra och västra Sverige vilket gör Sverige helt beroende av gastillförseln från Danmark. Händelser i den danska delen av det dansk-svenska naturgassystemet kan medföra risker för gasförsörjningen och minskade naturgasleveranser till Sverige, vilket får konsekvenser främst för de stora gasanvändarna. Vid flera tillfällen under våren 2013 utfärdades s.k. tidig varning (Early Warning) kring gasförsörjningen från Danmark. Tidig varning innebär att det finns tillförlitlig information om att en händelse sannolikt kommer att resultera i en avsevärd försämring av försörjningssituationen.
Bilden av Danmark som gasproducent och exportör är på väg att ändras. Den danska gasproduktionen i Nordsjön minskar och på sikt kommer Danmark att vara beroende av importerad gas från det europeiska nätet. Varifrån gasen kommer då är inte klart.
Alternativ till rörbunden gasdistribution är flytande gas, ”LNG”, som i likhet med andra flytande bränslen transporteras i bulk i båtar och lastbil. Ett antal industrier i Sverige försörjs i dag med naturgas på detta sätt. I Sverige finns idag en LNG-teminal i Nynäshamn och en terminal är under byggnad i Lysekil. Planering pågår för fler LNG-terminaler (t.ex. Göteborg).

Talare är:
Lars Gustafsson, VD, Swedegas
Jess Bernt Jensen, Chief Project Manager, Energinet.dk
Michael Pellijeff, Senior Advisor, Energimyndigheten

Datum: Onsdag 4 december 2013
Tid: 13:00 – 16:30
Plats: ÅF’s huvudkontor; Frösundaleden 2A. Solna, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs här

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious