Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Notiser i omvärlden som förvånar och borde läsas !

Print Friendly, PDF & Email

Jag har samlat ihop några av mina observationer och funderingar, som jag präntat ned på Facebook från den 16 oktober till 10 november 2013. Det handlar om tillståndet i konungariket Sverige och utblickar mot EU och världen utifrån min utkikspost. Som vanligt med fokus på sambandet mellan de tre E:na – Ekonomi, Energi och Ekologi. Kanske har du oxå funderat på vart vi är på väg och vilka synliga och osynliga krafter som styr vägen framåt! Förväntar mig inte att du ska gilla och acceptera allt jag skriver och kritiserar, men kanske finns det något som får dig att häpna eller rent av bli förbannad! Tala då om det, inte bara för mig, utan dela med dig till andra!

Ett är säkert. Vi håller på att glida in i en ny verklighet vare sig vi vill eller inte och omställningen av samhället smyger så sakta på oss. Hur gör du? Åker du med eller försöker du navigera i denna nya motstridiga verklighet? Trevlig läsning!

1. Gomorron världen, P1, uppmärksammar oljan 40 år och den kris som blev uppenbar 1973 och som dess varit ständigt aktuell. Tar oljan slut och hur länge räcker den? Lyssna på inslaget där Kjell Aleklett intervjuas.
Kontentan är oljan aldrig kommer att ta slut, om nu någon tror det. Vi kommer inte att kunna utvinna olja i den takt vi behöver den. Oljan blir bara bli dyrare och dyrare..Samtidigt minskar utvinningen från de gamla oljefälten t ex i Nordsjön, där Storbritanniens produktion fortsätter rasa efter maximal produktion för 10 år sedan. Innevarande år med 22 % och de senaste 4 åren med 44 %. Liknande utveckling ser vi hos två av våra viktigaste exportländer av olja, Danmark och Norge som står för ca 35 % av vår import!
Även om vi vill pumpa upp oljan så är det andra parametrar som kommer in i ekvationen. Det är inte ekonomiska parametrar som styr utan de fysikaliska parametrarna. Ekonomin styr inte framtiden utan fysiken!
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=4725404&codingformat=.m4a&metafile=asx

Power Points från ABF seminarium: Är en hållbar global utveckling en utopi?
Power Points från ABF seminarium: Är en hållbar global utveckling en utopi?

2. ”USA håller på att lösa sin skuldkris!”
Vad ska medborgarna och tittarna tro, när de får höra detta i ett Rapportinslag nu på morgonen att USA är på väg att lösa skuldkrisen när det egentligen handlar om att USA och amerikanska staten är på gång att tillfälligt lösa ett akut budgetproblem för att undvika att slå i budgettaket de närmast dagarna.
Budskapet i nyhetsinslaget är ett rent faktafel, då skuldkrisen tvärt om kommer att förvärras genom ytterligare skuldsättning.(Mer bensin slängs på en brinnande brasa) Ännu ett exempel på mainstreammedias bristande kunskaper i ekonomiska frågor.

3. Funderar över morgonens prat om USA:s skuldtak och en slutlig lösning. En som vanligt stor mediahype! Under dessa krisdagar har marknaden gäspat: Börserna har legat stilla, guldpriset legat stilla osv. Egentligen innebär uppgörelsen mellan Dem och Rep att inget av bestående värde har hänt utom att man löst en akut kris som blommar upp om några månader igen. En ”never ending story” inom vårt nuvarande monetära system. Fortfarande är det linjen fortsatt skuldsättning för USA och andra länder som gäller inom världsekonomin. Alla fångade i det monetära systemet, där USA styr genom dollarns position som referens- handels och reservvaluta.

4. Sveriges Radio har rapporterat om helt andra möjliga siffror kring oljereserverna utanför Brasiliens kust: ”I dag hålls en auktion för utländska bolag som är intresserade av att borra efter olja utanför landets kust. Oljefälten som ligger under havsbotten tros innehålla mellan 8 och 12 miljarder fat olja – ett av de största fynden i världen på senare år. Men i Brasilien väntas protester mot budgivningen.” Genom att dela 85 miljoner fat per dag i 10.000 miljoner fat förlänger vi oljesamhället med ca 120 dagar, det är inte illa men får ingen effekt på vår globala ekonomi eller förändrar något i sak!
primates
5. Spanska Repsol och kinesiska Sinopec rapporterade för flera år sedan om en oljefyndighet utanför Brasiliens kust som kan vara den största hittills i området. I dagarna auktioneras koncessionerna ut för en utvinning. I bland annat Svt Gomorron får vi t ex höra: ”brasiliansk olja i ett av de största oljefälten i modern tid”.
Hur stor reserven är meddelas inte, men enligt samarbetspartnern norska Statoil kan den rymma så mycket som 250 miljoner fat! Kanske det dubbla!
Hur vore det att stanna upp och tänka efter lite och värdera detta oljefynd och de andra sex ”jättefynd” på 8000 meters djup på öppet hav där bara vattendjupet är över 1500 m! För det första måste man klassificera fyndet vad som är möjligt att pumpa upp. Det är en viss skillnad på uppskattade, möjliga och påvisbara reserver av olja resp vad som tekniskt går och kommer att pumpas upp!
De siffror som oftast först anges är bruttosiffror på ett oljefynd, där hälften, rent historiskt, i bästa fall kan utvinnas. Men OK låt oss anta att man lyckas få upp dessa 250 miljoner fat. Hur mkt är det? Jo det flyttar fram och förlänger oljesamhället drygt tre dar, då det idag konsumeras ca 85 miljoner fat per dag, i lågkonjunktur och en pågående finanskris.
Om det är sex oljefynd innebär det 18 dagar! Det är sanningen. http://ourfiniteworld.com/2013/06/24/energy-products-return-on-investment-is-already-too-low/

6. Bloggen Cornucopia har publicerat en mkt intressant betraktelse skriven av Umair Haque på Harvard Business Review, fritt översatt av Ellen Dolk.”Det här är inte kapitalism – det är tillväxtism, och det är inte bra för oss” Läs den!
”Tillväxtism är lite som en sekt. Liksom alla sekter ber den oss att förneka verkligheten, att offra oss själva, att klippa banden till det vi älskar, att hänge oss åt magiskt tänkande. Översteprästerna lugnar oss med besvärjelser som har fel i decennier. Dess följeslagare reciterar böner som har misslyckats att ge regn i åratal. Men ändå säger de till oss: fortsätt tro. En dag blir räddningen eran.
http://cornucopia.cornubot.se/2013/11/det-har-ar-inte-kapitalism-det-ar.html
FIG05_NORWEGIAN_CRUDE_WITH_JOHAN_SVERDRUP_IN_2018
7. Håller med, budskapet kristallklart så att till och med en politiker och en journalist skulle kunna förstå! Dristar mig att påstå att även Annie Lööf borde kunna förstå? Men är inte säker!

Rethinking Economic Growth

8. –Skillnaden är att vi får i oss enormt mycket mer paracetamol via receptfria värktabletter. Det finns ingen i hela världen, absolut ingen, som under sin livstid får i sig så mycket hormonstörande ämnen från ftalater som det finns i en enda huvudvärkstablett, säger Henrik Leffers tidigare forskningschef på Rigshospitalet i Köpenhamn. Hans budskap är att vi fullständigt blandat ihop stora risker med små.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/paracetamol-hade-inte-godkants-i-dag_5836609.svd

9. Ska vi borra efter gas och olja i Arktis? Det gör varken från eller till med tanke på hur mkt olja och gas som finns kvar för att hålla igång vår tillväxt ekonomi. https://www.youtube.com/watch?v=bfJaLNR1BpY#t=18

10. ”Townsend tror kortsiktigt att dollarn ska stärkas på grund av kapitalflykt från andra marknader. Långsiktigt har förstås USA allvarliga problem och frågan är om man kan undvika en hyperinflatorisk kollaps. Vidare tror Erik Townsend på en gradvis flykt av kapital från väst till Asien och man avslutar med en diskussion kring energifrågan. Bland annat påpekar Townsend att dagens 86 miljoner befintliga råoljeproduktion kommer halveras till till år 2030 och det behövs alltså hittas och byggas produktionsersättning motsvarande fyra hela Saudi-Arabien till år 2030″ Bloggen Cornucopia .http://youtu.be/MSr-5Cr7CmE
Skärmklipp
11.Borde det inte vara stopp att lägga ned järnvägar! Läs här var som händer i Dalsland. Och kom ihåg Alliansen satsar på vägar inte järnvägar och framför allt undviker att rusta upp gamla järnvägar och satsa på underhåll. Detta har jag också skrivit om på bloggen ASPO Sverige. Trafikverket är en ulv i fårakläder! http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/de-vackra-vyernas-jaernvaeg-kan-ge-dalsland-livskraft-926922?utm_source=realtime&utm_medium=email&utm_campaign=Subscription&utm_content

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Notiser i omvärlden som förvånar och borde läsas !

  1. Vad framför Carroll Quigley i ”Tragedy and Hope” för budskap? Är ”The New World Order” bara fria fantasier eller ren pur verklighet?

    Det kan finnas en agenda i att styra världens nuvarande valutor mot en total kollaps, vilket kanske inte bara beror på okunskap om hur våra pengar fungerar?

    Kanske dags att läsa Edward Griffins ”The Creature from Jekyll Island”, eller är det fortfarande för extremt?

Comments are closed.