Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Nobeldagen om framtidens energi andas inte hopplöshet- tvärtom!

Print Friendly, PDF & Email

Kjell Aleklett har rapporterat från evenemanget Nobel Week Dialogue, som ägde rum i Göteborg. Årets tema var framtidens energi. Flera välkända potentater, inkl nobelpristagare, hade samlats för att diskutera ämnet utifrån olika perspektiv. Som vanligt förmedlades en balanserad och framför allt ingen hopplös bild av det globala energiläget. Något annat var väl heller inte att vänta. Det blev som vanligt upp till lyssnaren att bedöma innebörden av det som framfördes.

Till frukost serverades David MacKay, engelsk fysikprofessor och författare till bästsäljaren ”Sustainable Energy without the hot Air” från 2009. Boken som betytt så oerhört mycket för att vi ska kunna förstå den framtida potentialen för förnybar energi och våra möjligheter att behålla något av den välfärd, som vi byggt upp de senaste 50 åren med hjälp av fossil energi, främst kol och olja.

David MacKay visar i sin bok att förnybart bränsle på sin höjd kan bidra med som mest 50 % av den energi vi idag behöver för att ratta runt våra välfärdssamhällen. Kjell Aleklett citerade MacKay:

”Slutsatsen vad det gällde bilar och förnybart bränsle var att ett vanligt flöde med bilar längs en väg behöver en landremsa längs vägen som är 8 kilometer bred för att odla det bränsle som man använder för bilarna.”

Sen framträdde potentaterna på rad under dagen och avslutades med en paneldiskussion. Nobeldialogen finns dokumenterad.

Jag har saxat några uppseendeväckande  uttalanden och slutsatser från nobeldagen i Göteborg den 10 december.

Kjell Aleklatt om Dr Faith Birol chef för OECDs energiorgan IEA:

”Det är ofattbart att Dr Birol kan komma med påståendet att USA skall bli ett oljeexporterande land. Då det finns ett importbehov som är ungefär en tredjedel av behovet.”

Det är samma budskap som Dr Birol framförde en vecka senare i Stockholm..
Kjell Aleklett om Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande för BP och AB Volvo:

”På nytt kommer “peak” med i diskussionen, men det är själva behovet som skall peaka och inte utvinning av reserver, det vill säga flödet av energi. Det är ”flödet” av energi som vi studerar och det är i detta flöde av olja som vi ser en maximal produktion av.”

Här försöker man omdefiniera och neutralisera peak-begreppet. Inte ovanligt för att förvirra och byta fokus på ett obehagligt och olösligt problem. I detta fall ett så kallat predikament, som är ett problem som inte går att lösa, utan som man enbart kan anpassa och förhålla sig till.

C-H Svanberg tycker också något förvånande att CO2-utsläppen ska prissättas. Inte vid källan, då drabbas BP, utan när det producerade fossila bränslet används och förbränns! Snacka om att vrida på perspektivet och frånta sig ansvaret för vem som äger problemet! Kjell Aleklett noterar i den efterföljande diskussionen:

”BP Energy Outlook fram till 2030 inte var beräknad efterfrågan, utan vad BP verkligen tror att den verkliga produktionen kommer att bli…det saknas detaljerade referenser och det finns ingen möjlighet att följa hur man kommit fram till sitt slutresultat….
”Tight oil” produktion med 6.5 miljoner fat om dagen från USA år 2030 inte finns inom rimligheternas gräns”

En komplex helhet

Om energiminister Anna-Karin Hatt som konstaterade:

”Den bästa hjälp som vi politiker kan få är fakta som är sann och solid och att man berättar sanningen, för vi måste verkligen vara säkra på att de beslut som vi gör är baserade på den bästa kunskap som vi har.”
-Vi som forskare försöker så gott vi kan, men politiker måste också i verkligheten lyssna till oss, skriver Kjell Aleklett.
”Det fanns ingen närvarande forskare som hävdade att det inte finns ett samband mellan ökat utsläpp av koldioxid från fossila bränslen och den temperaturökning som konstaterats under de senaste 50 åren. De som representerade industrin, i detta fall BP, konstaterade i sina beräkningar att vi fram till 2030 kommer att använda mer olja, gas och kol och politikens representant International Energy Agency (IEA)* konstaterade samma sak i sitt huvudscenario. Budskapet från forskarna var att denna ökning kommer att påverka vårt framtida klimat och att ökningen med stor sannolikheten medför att vi inte har någon havsis vid Nordpolen 2035.

Vad det gäller kopplingen energi och ekonomi nämndes det i förbifarten att den ekonomiska tillväxt vi haft under 1900-talet inte hade varit möjlig utan ökad energianvändning. Det är denna koppling som är politikernas största dilemma.

Vi vet storleksordningen på de fossila reserver som vi har och vilka länder som kan utvinna dessa fossila reserver och på så sätt släppa ut framtidens koldioxid.

”I verkligheten är det 15 länder som har fossila reserver som motsvarar 85 procent av framtidens möjliga koldioxid. Då användning av kol är det som genererar mest koldioxid är det världens fem största kolnationer, USA, Ryssland, Kina, Australien och Indien, som kommer att avgöra framtidens koldioxidutsläpp. Minskat utsläpp kräver att dessa länder minskar sin kolbrytning.

Det faktum att han, Steven Chu, nyss var USA:s energiminister hade den kunskap som energiminister Hatt efterlyste, men inte lyckades genomdriva förändringar i USA som politiker, visar med all tydlighet vilka problem som vi har för framtiden. Faktum är att det är den ekonomiska verkligheten som styr.”

Andas slutsatsen om framtidens energi från nobeldagen hopplöshet?

Nej, inte om man ska tro på Birol, Svanberg och Hatt och de flesta andra som medverkade. Utan import- och exportkartan över olja förändras bara, men flödet kommer att bestå. Nya tekniker att utvinna olja och gas utvecklas. Peak oil, maximal utvinning av olja framför allt av flödet omdefinieras, så att det ska bli själva behovet som ska peaka! M a o kopplingen ekonomisk tillväxt och mer billig energi ska inte längre få existera. Fin tanke, eller hur? Dessutom får vi veta att bara  politiker får veta sanningen så kommer detta att leda fram till rätt beslut. Men som forskaren Kjell Aleklett konstaterar, det räcker inte med att höra sanningen, man måste också lyssna.

Läs hela Kjell Alekletts intryck  från nobeldagen i Göteborg.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....