Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Från När larmen tystnar…

Print Friendly, PDF & Email

Den 18 januari så arrangerade 18 olika organisationer och nätverk en heldag på ABF i Stockholm, vi var med som en av dessa och höll i ett Open Space tillställning om Energi där vi visade filmen There’s no tomorrow. Vi håller på att gå igenom dokumentationen från dagen som vi får försöka återkomma till. Jag har försökt sammanställa dessa 2 timmar i tre filmer från foton och ljud med inslag av film om fler vill bilda sig en uppfattning om var våra politiker står i olika frågor.

Det hölls även ett pass med inbjudna politiker och som inleddes med Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre

[youtube id=”KJeXrSjFBnc”]

Efter dette så presenterade politikerna sig i fyra minuter var och diskuterade hur man ska gå till ett jordklot från 3-4 stycken.

[youtube id=”-EqAD7XW_iw”]

Sedan lästes det upp ett scenario och man diskuterade vår beredskap och sist vad säger vi till barnen.

[youtube id=”N1BWy5aQuoc”]

Överlag tycker jag att vad som sades visade en del brist på kunskap och realism, jag skulle vilja föreslå att deltagarna ser denna kurs som Chris Martenson har gjort. För oss är det ett standard verk.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Från När larmen tystnar…

 1. Håller med Bengt mycket snack blir det. Ta M som framför den klassiska lösningen att vi måste har med tillväxt för att få resurser för att tackla de miljöproblemen. Det är samma sak som säga att ”vi måste skita ned ännu mer för att ha råd att ta hand om både den nya och gamla skiten.” Hur vettigt och trovärdigt är det?

  Chris Martenson är bra. Komplettera gärna med David MacKays bok ”Sustainable Energy without the hot Air” http://www.withouthotair.com/. En bästsäljare i Storbritannien 2009. Skriven av David MacKay som tyckte att det var så mkt skitprat kring energi och våra förhoppningar om att kunna ersätta fossil energi med förnybar energi.Finns som nätbok och är en riktig guldgruva och borde läsas av alla som överhuvudtaget har för avsikt att uttala sig om energi och förnybar energi.
  Några kompletterande inlägg: http://asposverige.se/2013/02/klimatlarmen-motverkar-sitt-syfte/
  http://asposverige.se/2011/07/10-000-nya-karnkraftsverk-for-att-ersatta-olja-kol-och-gas/

 2. Under heldagen ”Larmen Tystnar” på ABF höll ASPO Sverige en 2 timmars session om Energi och Ekonomi. Som utgångspunkt såg vi filmen Theres´s no tomorrow av Richard Heinberg.Efter visningen genomfördes en open space diskussion i små grupper, där deltagarna själva bestämde ämnen för diskussion. Detta var de frågor som filmen väckte och som diskuterades i tre grupper:

  A. Sol- och vindkraft
  Hinder för sol- och vindkraft,Avvecklingsplan för fossila bränslen,
  -Sverige har inte så mycket sol. Kan man använda sol ändå?
  -Vindkraft. Motstånd till vindkraft då det dödas fåglar, hur löser man detta problem?
  -Hur löses energifrågan i samband med millennium-målet?

  B. Politik
  Hur får vi politiker att fatta och börja ta tag i problemen. Påverka beslutfattare?

  C. Kol och Fracking.
  Folk tror att ”fracking” är bra och nu finns tillräckligt med olja för 100 år!!. Man behöver kommunicera sanningen till allmänheten!

  D. Individens möjligheter?
  Hur koncentrera till kärnfrågorna på ett område som omfattar allt. Miljöarbetet sedan 80 talet har alltid hamnat i detaljer. Vad göra med den frustration och uppgivenhet som växer?
  I filmen visas att om en person tar ansvar och använder mindre olja så gör det bara att andra använder mer. Så hur går man då tillväga som privatperson? Att ändra sin egen inverkan kanske hjälper?
  Hur sprider man kunskap till allmänheten om peak oil etc? Är denna film ett bra sätt att nå ut på? Varför är gapet mellan regeringens ord och dess handlingar så avgrundsdjup? Är regeringen okunnig? Vet den något vi inte vet? Ger den fan i allt, ”Efter oss syndafloden”?
  Psykologiska och kulturella aspekter av omställning.

Comments are closed.