Ekonomi - Energi - Politik

”Global energikris bryter fullt ut tidigast 2015”: Jeremy Leggett

Print Friendly, PDF & Email

Konferensen, ”Transatlantic Energy Security Dialogue” sponsrad av Pentagon, tog upp beroendet av fossila bränslen, och där varnades för att ett fortsatt beroende av fossila bränslen riskerar att leda in världen i riskzonen för en aldrig tidigare skådad energikris. En energikris som skulle kunna förvärra både finanskrisen och pågående klimatförändringar.

Svensk mainstreammedia har som vanligt inte uppmärksammat denna lite udda och ovanliga nätkonferens, där sk ”före dettingar” diskuterade energisäkerhet utifrån militära och industriella aspekter och en kommande brist på olja sk peakoil. Om ”sanningen” någon gång kan serveras borde det vara i ett sammanhang där deltagarna är fria och inte bundna av en officiell politisk hållning och en överordnad arbetsgivare.

”The Guardian har skrivit om konferensen, som ägde rum den 10 december förra året. Den organiserades av, överstelöjtnant Daniel L Davis vid US Army, som medverkade som privatperson, tillsammans med förre oljegeologen Jeremy Leggett, i samarbete med den brittiska ”Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security”. Konferensprogram här.

Deltagarna, som samtalade via videolänk, bestod av pensionerade officerare, säkerhetsexperter, ledande industriledare och politiker från de stora partierna i USA och England- däribland två tidigare brittiska ministrar.

Dialogen inleddes med en presentation av Mark C. Lewis, tidigare chef för energiforskningen vid Deutsche Banks råvaruenhet, som betonade tre samverkande problem inom det globala energisystemet: ”mycket stor minskning av oljeutvinningen” inom den globala produktionen, ”skyhöga” investeringsbehov ”för att hitta ny olja”, och sedan år 2005, ”en globalt fallande export av råolja”

drillbabydrill

IEAs senaste ”World Energy Outlook 2013” visar att 1600 oljefält står för 70% av dagens globala oljeförsörjningen, och att ”en observerad minskningstakt ligger på 6,2%” – dubbelt så mycket som IEAs tidigare publicerade prognos av den framtida nedgången som anges till ca 3 % fram till år 2035.
IEAs rapport visar också, att trots oljeindustrin investeringar tredubblats i reala termer, sedan år 2000 (en ökning med ca 200-300%), har detta bara lett till att oljeförsörjningen ökat med 12 %.

Lewis konstaterade: ”Det är ett mycket slående siffror och jag tror att det borde ringa många varningsklockor. Detta indikerar för mig att något har ändrats i grunden för ekonomin inom oljeindustrin och att man måste investera mer och mer för att inte nuvarande produktion ska minska ytterligare.

Under dagen framfördes också med bl a hänvisning till data från EIA (USAs energimyndighet):

1. Trots att den globala råoljeexporten av crued oil ökad från år 2001 till 2005 nåddes peakoil export är 2005, för att sedan vända nedåt år 2009. Bland annat på grund av befolkningstillväxten i producentländerna i Mellanöstern och större inhemsk konsumtion av olja.
2. Mot bakgrund av minskad oljeexport ifrågasattes IEAs siffror om att råoljeexporten ”crued oil” skulle komma att öka från 35 till 38 miljoner fat fram till år 2035.
3. Geologen David Hughes, tidigare anställd vid ”Geological Survey of Canada”, redovisade en mängd fakta som visar att produktionen av skifferolja sannolikt kommer att nå sitt maximum redan 2016-2017. Produktionen av skiffergas har nått en platå som blir omöjlig att vidmakthålla, utan följs av en nedgång.
4. Det blir också allt dyrare att vara beroende av fossila bränslen, då priserna fortsätter att stiga under överskådlig framtid. Detta kan leda fram till en oljekrasch, som i sin tur utlöser en finansiell krasch.
5. ”Det är osannolikt att en global energikris bryter fullt ut förrän tidigast 2015”, menade Jeremy Leggett bl a författare till bästsäljaren ”The Energy of Nations”.

Skärmavbild 2014-02-25 kl. 20.43.42

Enligt överstelöjtnant Daniel L Davis vid US Army är högre tjänstemän inom Pentagon allt mer skeptiska till oljeindustrins optimistiska syn på framtida produktion av olja:

”Många högt uppsatta tjänstemän inom Pentagon börjar ställa just dessa svåra frågor om hållbarheten i det nuvarande energisystemet. Du måste komma ihåg att för militären, spelar det ingen roll vad du vill göra. Det viktiga är vad du kan göra. Och det är vår högsta prioritet att se till att vi förstår de potentiella gränserna för vår operativa förmåga.
Till och med prognoser från EIA (USAs Energimyndighet) kan vi se en utvinningstopp från olje- och gasfracking redan år 2018, följt av en platå och därefter en nedgång. Och Pentagon vet detta. Men vår transportinfrastruktur är helt beroende av flytande bränslen. Hur ska vi upprätthålla infrastrukturen med denna nedgång? Det är därför dessa svåra frågor ställs av höga amerikanska militära tjänstemän om vad exakt armén, liksom det amerikanska samhället i allmänhet, kommer att göra för att ta itu med denna utmaning.”

 

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “”Global energikris bryter fullt ut tidigast 2015”: Jeremy Leggett

  1. Hej Martin! Bra uppsnappat och synnerligen viktig information som säkert många missat/annars missar.

    Förstås inte ett dugg förvånande men visar en än gång att vad som sägs och vad som tänks ofta är två olika saker…

    mvh
    Johan

Comments are closed.