Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Våra fiender är våra bästa läromästare

Print Friendly, PDF & Email

Jag har samlat ihop några av mina observationer och funderingar, som jag präntat ned på Facebook från den 30 januari till den 28 februari  2014. Det handlar om tillståndet i konungariket Sverige och utblickar mot EU och världen utifrån min utkikspost. Som vanligt med fokus på sambandet mellan de tre E:na – Ekonomi, Energi och Ekologi. Kanske har du oxå funderat på vart vi är på väg och vilka synliga och osynliga krafter som styr vägen framåt! Förväntar mig inte att du ska gilla och acceptera allt jag skriver och kritiserar, men kanske finns det något som får dig att häpna eller rent av bli förbannad! Tala då om det, inte bara för mig, utan dela med dig till andra!

Ett är säkert. Vi håller på att glida in i en ny verklighet vare sig vi vill eller inte och omställningen av samhället smyger så sakta på oss. Hur gör du? Åker du med eller försöker du navigera i denna nya motstridiga verklighet? Trevlig läsning!

1. Det som finns under markytan ägs av staten och regeringen äger allt och går nu till attack för fracking (utvinning av gas från skiffer med hjälp av vatten och kemikalier) och detta med EU som stöd. Och som vanligt hänger mainstreammedia på, i första hand SvD och DN. Nog borde väl dessa två stora dagstidningar ha råd och anställa journalister som kan lite om fracking efter flera års skräckexempel av frackingutvinning i USA och alla kritiska artiklar i utländsk media och svenska sociala medier.car-ditch-94604302
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article18391528.ab

2. Christer Nylander har gjort en ansats till krisåtgärder omfattande 24 punkter vad vi måste ta ställning till när deflationen förvärras och arbetslösheten breder ut sig och penningmängden minskar i samhället och alla andra konsekvenser i ett samhälle i kollaps.
”Mina tankar: Att minska fossila bränsleåtgång kan vara positivt både utifrån långsiktiga perspektiv och för att hantera en kommande kollaps.
Nedanstående åtgärdsprogram kan betraktas som mycket radikalt, men är utifrån vår planets utgångsläge ganska moderat. Vissa konsekvenser kommer att upplevas negativa emedan många blir positiva. Vi behöver minska transporterna med 50-75% inom en femårsperiod och därför föreslås bensin- och dieselpriset öka med 10% var 6:e månad i fem år. Med dagens bränslepriser ger detta ett bensinpris på ca 40kr efter höjningarna forts…..(Hör av dig om du vill veta mer!)

3. I dagens samhälle är det föga framgångsrikt att vara kritisk och ifrågasättande då det upplevs och stämplas som att vara negativ. Vi verkar vara dopade och manipulerande att alltid i alla lägen enbart se det positiva i allt, i skolan på jobbet osv. Är det verkligen det bästa för samhället och individen att enbart tillåtas vara positiv? Är positivt tänkande den enda drivkraften som utvecklar samhället och individen? Det anser inte den danska psykologiprfessorn Svend Brinkmann! Läs denna intressanta artikel!
”- Om människan var uteslutande positiv och aldrig hyste känslor av skepsis och tvivel skulle vi knappast ha utvecklats. Negativa känslor, som vrede och sorg, är lika viktiga för vår psykiska hälsa som de positiva. Lyckan är inte egoistisk, vi blir lyckliga av att dela med oss, inte av att roffa åt oss, säger Svend Brinkmann och spår nästa psykologitrend: realismen.”
http://www.ingenjorskarriar.se/din_utveckling/article3604010.ece

4. Det blir allt fler som förstår att bankerna tagit över statens tidigare roll att styra ekonomin och penningmängden i ett land. Dock verkar det som om våra politiker inte vågar ta i pengaskapandet utan förtränger det faktum att privata banker reglerar penningmängden och inte Riksbanken. Trots att lagen från 1897 ger Riksbanken exklusiv rätt att ”trycka pengar” och därmed bestämma penningmängden!.
Hur länge ska bankerna få tjäna pengar på pengar, medan risker och kostnader belastar samhället?
I konsekvens med detta finns ingen insättningsgaranti, då inga pengar sätts in i banken vid utlåning utan banken fixar pengaskapandet genom några enkla digitala tangenttryck i rätt kolumn på balansräkningen. Nästan helt utan kontroll och insyn fram samhället. Vi har egentligen en oinsättningsgaranti! http://youtu.be/A06_pRvPzcE

5. Säger som jag alltid har sagt, när ska bankerna återgå till sin tilldelade serviceverksamhet inom samhället som lagfästes 1897? Då slogs det fast att endast Riksbanken har rätt att spä på penningmängden m a o ”trycka pengar”.. Varför ska vi skattebetalare, både som medborgare och privatpersoner stå för bankernas grova och lagstridiga intäkter? Där har Borg och andra politiker något att ta tag i och rätta till om man nu ska tala om att ”klippa till bankerna!.
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/irenewennemo/article18409173.ab

6. Här en liten dialog som jag hade på Anna-Karin Hatts blogg: http://annakarinhatt.se/blogg/ratt-och-fel-om-skiffergas/#comment-1223124628
”Överförenklingar kring hållbarhet och brist på helhetsperspektiv för energisystem är tyvärr något som präglar allt för mycket av debatten.
Förnybara energitekniker som solceller och vindkraftverk antas ofta”automagiskt” bidra till hållbara lösningar, utan att man egentligen reflekterar över vad ett hållbart energisystem är.”Anna - Karin Hatt
Det skriver Mikael Höök, universitetslektor och Simon Davidsson, doktorand Globala Energisystem, Inst. för Geovetenskaper vid Uppsala Universitet. Artikeln publicerades på Second Opinion. Mikael Höök är sen flera år medlem i ASPO Sveriges styrelse.
http://asposverige.se/2013…

7. Vilken lycka! Äntligen en politiker som förstått hur man får fram mer gas och olja i Nordsjön. Och inte nog med detta. Här pratas det om oljerevolution i Nordsjön!
Det är p-ministern i Storbritannien David Cameron som beslutat att England kommer att satsa 2000 miljarder på ny utvinning av olja och gas i Nordsjön! Men bara om skottarna i folkomröstningen 19 september röstar mot självständighet från Storbritannien. Tydligen har inte David Cameron och regeringen i Storbritannien noterat att Exxon, Shell m fl oljebolags satsning de senaste åren gett ett mkt klent resultat. Ett komplett misslyckande menar många! Totalt har de tre största oljebolagen satsat lika mkt kapital, för att hitta ny olja och gas, som när USA placerade en man på månen.
http://www.theguardian.com/politics/2014/feb/24/david-cameron-north-sea-oil-scottish-independence

8. Det är inte alltid lätt att hålla reda på vart världsekonomin är på väg och vad som händer i olika länder. Och signalerna är motstridiga. Igår fick vi veta att G20-länderna uppbackade av ekonomer (det sas inte vilka ekonomer) ser en tillväxt på 2 % de kommande åren. Och vad ska man säga? Det finns bara ett budskap från de styrande och de som har den politiska makten: världsekonomin håller på att tillfriskna och lågkonjunkturen ligger bakom oss. Detta besked från G 20 länderna ska sättas i relation med tillståndet i Japan. Världens tredje största ekonomi.
Bloggen Cruel Crude har skrivit en initierad artikel om det minst sagt prekära ekonomiska läge som Japan befinner sig i och som bara förvärras. Men detta är tyvärr bara början.
Det hjälper inte att Japan sätter igång sina 51 kärnkraftverk igen eller att landets centralbank trycker ännu mer pengar, just nu nästan i paritet med USA trots att Japans ekonomi är en tredjedel så stor. Japan har försatt sig i en läge med en obligationsbubbla som inte kan lösas med ekonomiska stimulanser och ökad penningmängd. Roten av problemet är nämligen något annat.
http://www.peak-oil.se/2014/02/japan-har-svart-att-vanda-skutan.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+peak-oil%2FrbIF+%28Cruel+Crude%29

9. För dig som vill vara förberedd ! 
http://www.skorda.se/bokomslag hushållning

10.En ny hyrbilstrend växer i Danmark. När kommer den till Sverige? ”För den som vill hyra ut är bilen dyr och står vanligen stilla 23 av dygnets 24 timmar. Det är extremt dåligt kapacitetsutnyttjande, säger Matias Møl Dalsgaard på Gomore.
På några veckor har 350 bilägare anmält sig till sajten. Under året räknar Møl Dalsgaard med att den siffran ska växa till 2 500–5 000. Inom några år förväntar vi oss att ha 25 000 bilar till uthyrning”.
http://www.dagensps.se/artiklar/tt/2014/02/22/danmarkbilhyr/index.xml#sthash.KA5k0sf1.dpuf

11.”Inom 20 år ska bilen vara överflödig i Hamburg, många av gatorna stängs ned för biltrafik och istället ska staden knytas samman av ett grönt nätverk av gångvägar, cykelbanor och grönområden, skriver BBC.
Satsningen kommer öppna upp stora områden som tidigare behövdes för bilar och skapa utrymmen för allt ifrån lekplatser, parker och cafeterior till kyrkogårdar. Det här gröna nätverket kommer att utgöra 40 procent av stadens utrymmen. Vissa bilvägar kommer fortfarande att finnas kvar, men målet är att göra bilen onödig för de som bor i staden.” http://www.bbc.com/future/story/20140204-can-a-city-really-go-car-free

12.Halkade in på Svt Kunskapskanalen, där En bok och en författare visades. Denna gång var det journalisten Sten Sjögren som skrivit om landet som 2008 blev den globala finanskrisens offer.
Boken ”Island efter Ragnarök” förklarar varför Island numer tar emot ekonomer som vill lära sig receptet för återhämtning. Intervjuare: Bengt Westerberg. Från UR. Sänds även senare i dag och 27/2.
Receptet i korthet var att låta bankerna gå i konkurs. Lyfta över Isländska tillgångar i nystartade statliga banker och låta 300.000 britter som satsat 50 miljarder i dessa konkursade banker stå sitt kast. Storbritannien fick själva stå för insättningsgarantin. Det är precis vad Grekland också skulle ha gjort, men de hade ju ingen egen valuta Drachmer längre, utan Euro och var fångna i sitt eget elände eller rättare sagt i internationella ekonomiska EURO-nätverk.
Nu håller grekiska folket att gå under genom svält och umbäranden, en social misär breder ut sig och mörka fascistiska krafter ger sig tillkänna. Och vem bär ansvaret för denna utveckling? Närmast EU och ECB- Världsbanken IMF. Nu börjar ändå IMF vekna och erkänner att det var fel medicin.
Men går det att göra om och göra rätt – knappast! På frågan vilka som ska lösa boken svarade Sten Sjöstedt byråkrafter och politiker inom EU och framförallt ekonomer inom bankunionen ECB.
VI svenskar ska vara tacksamma att vi har en egen valuta och därmed en egen utgång, om och när våra egna banker hamnar på svarta listan! http://bambuser.com/v/3955344

13.Känner ni igen euforin kring vind- och solenergi och att det bara är att byta. Ungefär som om valet stod mellan ren energi och smutsig energi. Känn er vilseledda, framför allt av miljöorganisationer, som borde veta bättre, och som driver på ofta utan att förmedla några kunskaper om den fossila energins roll för den så kallade rena sol- och vindenergin.

Bensin ur luft och gröna illusioner

14.Vi läser nu i våra tidningar att Sverige är i deflation, men det är få, om någon, som förklarar vad det innebär. Och det är få som tycks reagera på detta, att det skulle vara något allvarligt eller uppseendeväckande. Kan det vara så enkelt att det vi inte kan inte känner till och har kunskap om, det reagerar vi inte heller på!?
För ett halvår sedan skrev jag en artikel om deflation och orsakerna bakom detta och dess konsekvenser, vår beredskap samhället har inför detta helt främmande och hotfulla? ekonomiska läge. Idag finns det knappast någon utbildad ekonom som verkat i en samhällsekonomi i deflation, utan alla ekonomer har fostrats att hantera och styra en inflationsekonomi.
Detta är allvarligt, något som Nicole Foss påtalade redan för 3 år sedan, att vi är predestinerade att glida in i en ny och ekonomisk ordning som omkullkastar vår förställningsvärld totalt !
”Men det är bara ett ord som förklarar vad som händer i världen just nu! Och det är inte inflation, utan det magiska ordet DEFLATION.
Det menar Robert R Prechter, Jr författare, grundare och vd för the Socionomics Institute and Elliott Wave International, USA. Så det är hög tid att sätta sig in i vad konsekvenserna blir av deflation för världsekonomin och din egen plånbok. Och framför allt om det går att skydda sig mot en deflation. Detta inlägg är en bearbetning av en artikeln: The Secret of Deflation: http://www.deflation.com/
Robert R Precher menar att det finns flera definitioner på begreppet deflation, men det är bara en som är användbar: http://www.deflation.com/leading-deflationists/robert-prechter
Deflation betyder att det totala utbudet av pengar och kredit krymper. Eller som Milton Friedman sa, ”inflation är alltid och överallt ett penningfenomen”, och samma sak gäller för deflation. Då kan man undra varför får vi då deflation? Svar är enkelt och tydligt: Det är alldeles för mycket obetalda skulder i världen.”

Deflationen är här – omöjlig att stoppa

15.Idag har jag också lärt mig en massa saker, bl a av Da Lai Lama genom Mikael Wiehe?
”Våra fiender är våra bästa läromästare” citat Da Lai Lama

16.Äntligen en röst som är värd att lyssna på och jag hoppas ni politiker som kan läsa tar till er budskapet och för det vidare, men framför allt vågar kämpa för att få igång den samhällsomvandling som Professor Lars Leastadius skriver om på Brännpunkt i Svd:
”Tillväxt – som vi hittills upplevt den – är således inte en lösning på problemet; tillväxten är problemet. Lösningen heter omvandling. Vi står inför en nödvändig strukturomvandling av industri och livsstilar. Ingenting säger att denna strukturomvandling måste skapa färre jobb eller sämre livskvalitet. Personligen tror jag att jobben kan bli fler (och arbetslösheten lägre) utan att bli sämre och jag tror att levnadsstandarden kan bli högre – om än baserat på mindre fossila bränslen och på färre kilon att släpa hem efter shoppingronderna. Men då måste det politiska systemet ”leverera” förutsättningarna i form av nya skatter och nya regler.
Bilarna kan bli hälften så många (vi kommer att åka allt mer kollektivt); väga hälften så mycket (de senaste åren har de ökat i tyngd) och i huvudsak drivas med el. På område efter område kan vi genomföra sådana omvandlingar. Visst kommer det bli annorlunda: boendet mer kompakt, resorna kortare och färre och energipriserna dubbelt så höga och grönsaksutbudet i butikerna mer säsongsbetonat. Men tar inte vi itu med omvandlingen kommer våra barn att få göra det – och det när läget förvärrats.”
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tillvaxten-kommer-vara-ett-minne-blott_8770928.svd

17.Här kommer bra anvisningar och goda råd om man har för avsikt att äta rätt, gott och leva länge – utan onödiga sjukdomar!
”När en maräng bakas femtiodubblas ett antal skadliga ämnen, som bara funnits i små mängder i sockret och äggvitan från början. Det är själva upphettningen som ställer till det. På liknande sätt förhåller det sig med många andra livsmedel. Fenomenet kallas marängeffekten: När födoämnen blandas och utsätts för höga temperaturer bildas nya kemiska föreningar. Det handlar om proteiner, som inte har i kroppen att göra och ofta är starkt inflammationsdrivande. De brukar sammanföras under beteckningarna AGE och ALE och kan lagras i kroppen i flera tiotals år.
För mycket AGE/ALE leder till ett högt inflammationsläge i kroppen som i sin tur banar väg för ett stort antal kroniska sjukdomar. Så ser orsakskedjan ut enligt professor emeritus Stig Bengmark, med bostadsadress London och Höganäs.”
http://hd.se/halsa/2008/02/04/laett-att-aeta-sig-sjuk/

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

2 Comments on “Våra fiender är våra bästa läromästare

Comments are closed.