Ekonomi - Energi - Politik

Frågor om demokrati och ekonomi.

Print Friendly, PDF & Email

Vi hade för fyra år sedan ett inlägg om Hur säker är demokratin som handlade om Adam Przeworskis som då fick Skytteanska priset. Nu har en annan artikel med liknade frågor dykt upp på Under Strecket. Artikeln ”Sprickor i demokratin föder politisk våld” av Stefan Nyzell från Malmö högskola. Han tar upp det ökande våldet nu senast i Malmö men det är inte bara där vi sett olika slags våld öka, det fanns i Grekland för cirka ett år sedan och nyss i USA. Där vissa kravaller utspelar sig i socialt utsatta områden och andra mellan olika politiska grupperingar.
Adam Przeworskis analyser visade då att nyckeln till demokratins överlevnad är ekonomisk utveckling! Som Stefan Nyzell skriver om dagens situation:

Det dras stundtals paralleller mellan utvecklingen i dag och situationen under mellankrigstiden med dess framväxande fascism och nazism. Den mest slående likheten mellan då och nu är kanske det faktum att hatet och föraktet för ”den andre” ytterst har sin grund i ett krisande samhälle. Under mellankrigstiden var det de ekonomiska kriserna med depressionen i det sena 20-talet och tidiga 30-talet som banade väg för föraktet gentemot det demokratiska samhället. I dag är det raden ekonomiska kriser från 90-talet och framåt som skapat en liknande situation. Så kan åtminstone till viss del de senaste årens framgångar för populistiska och främlingsfientliga politiska partier tolkas.

Sedan krisen 2008 har den enda tillväxten kommit från centralbankernas håll. Så kopplar vi ihop vad Adam och Staffan skriver så är kanske inte den storskaliga demokratin i dagens form så säker. I USA demokratin fastnat i någon forma av tvekamp, Frankrike har den ena regeringskrisen efter den andra allt medan radikala partier vinner terräng.

Det är nog ingen tillfällighet eller naturlag att demokratin utvecklade sig under tiden som kol blev vårt första fossila bränsle. Timothy Mitchell har i sin bok ”Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil” kallat detta för Koldemokratin. Och är det så att vår demokrati kom med kolanvändningen så kanske den försvinner med oljan. Detta är kanske att dra det lite långt men demokratin som vi nu har är inte skriven i sten.

Tyska Bundeswehr har i sin rapport varnat för att medborgarna tappar förtroendet för stadsmakten när utvecklingen blir sämre. På sida 55 skriver dom:

On the other hand, it cannot be ruled out that the people’s confidence in state institutions as well as politics would be considerably shaken. This confidence is likely to dwindle even more in societies in which it is already weak – in particular if it is becoming obvious in crisis regions that governments have in the past failed to develop suitable solution strategies and provide orientation for society during this period of transition. This personalised loss of confidence, which can express itself, for example, in ”dressing down” politicians, could – depending on intensity and duration – consolidate into a general and lasting crisis of confidence towards central national institutions and their ability to solve problems. A society, however, cannot survive without confidence. Sullenness with politics can give rise to lethargy or fatalism and can increase the likelihood of growing political instability and extremism.

Tilliten är A och O när vi inte direkt känner motparten eller vår representant. Vi har även skrivit om detta.
Det finns inte så mycket diskussion om dessa frågor under den valkampen som just nu pågår utan det är för det mesta olika utspel där man försöker bjuda över varandra som det vore en auktion snarare än att diskutera våra framtida utmaningar, för dom är många och komplicerade.
Sprickor i demokratin föder politiskt våld | SvD.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Frågor om demokrati och ekonomi.

  1. Jag tror det är detta som gjort att jag intresserat mig för detta med peak oil. Så länge oljan/energin inte är en del av vår ”metaberättelse” så kommer människor leta efter någon att skylla på när det går utför. Kan man undvika att göra grupper till syndabockar och istället se rationellt på det, så kan mycket elände undvikas.

Comments are closed.