Ekologi - Energi

Några intryck från What if på ArkDes

Print Friendly, PDF & Email

På en utställning som heter ”What if” REPROGRAMMING THE CITY, och som nu pågår på Arkitektur och Design museet, (ArkDes) i Stockholm den pågår fram till 30 augusti 2015.
Utställningen visar ett fyrtiotal projekt som alla utforskar hur det går att ”hacka” stadens utformning och funktioner. Många av skyltarna handlade om man kan tänka i nya banor som bostäder på P-platser, odling på olika platser. På fyra av montrarna är det energirelaterade ”lösningar” Vi ska titta lite närmare på dessa fyra fall av så kallade energilösningar.
Den första nerslaget var om ”Cykelbana i Krommenie + Solenergi = Solarroad. Kan våra vägar fungera som solpaneler?” om ett företag som verkar tro att solceller i vägbanan är framtiden eller som dom skriver ”Det skulle innebära ett stort steg framåt mot ett energineutralt transportsystem.
Här är det en hel rad med dåliga lösningar staplade på varandra.
1. Solceller ska helst var orienterade mot solen, borde vara självklart men tydligen inte i detta fall. Om inte detta går så ska dom helst var lutade mot söder i olika vinklar för latituder under 25° använd latituden gånger 0,87. Då visar det sig att en väg är av naturen den sämsta stället utom just vid ekvatorn!.
2 Skiktet mellan solcellen och fria luften ska absorbera så lite ljus som möjligt, en vägbana måste vara rätt tjock och därmed vara ett dåligt alternativ.
3. Föremål och annat som kommer framför solcellen drar ner utbytet rätt kraftigt.
Dessa tre saker gör att en vägbana med solceller är nog den sämst placeringen vi kan hitta.

Den andra skylten handlar om ”Gångstråk i London + Energiproduktion = Pavegen” att våra fotsteg vid promenader ska generera elektricitet när vi går på dessa speciella plattor.
Ett normalt fotsteg generera 2 mWh el, en fyra timmars promenad på dessa plattor skulle alstra 28 Wh elenergi. Det är löjligt att ens att ta upp detta förslag, hur många kommer att förstå att detta bara är munväder. det verkar mer vara ett sätt att generera pengar till företaget.

Den tredje objektet handlade om ”Vattenledning i Portland + Energikälla = Lucidpipe” att utnyttja fallhöjden i färskvattenledning som levereras med självfall. I detta fal så kan det vara ett smart sätt att utnyttja fallhöjden i stället för att ta tryckfallet över en ventil, det är bara att det inte finns så många platser där det fungerar, många pumpar upp vattnet i stället.

På den fjärde stoppet med energi relaterad text är ”Motorvägsbro i Geneve + Framtidens livsmedelskälla = Culture Urbaine” som presenteras som antigen alternativ energi eller vitaminrik supermat. Koldioxid från en motorvägsbro i Geneve pumpas in i en organisk flytande växtnäring.
I texten beskrivs systemet som ett ”luftfilter, biobränsle eller som råmaterial för kosmetiska produkter och livsmedel”. Det är ingen måtta på hur positivt detta tubsystem kan bli, men som alternativ energi blir det nog inte så mycket, och hur vettigt är det att använda tvättad motorvägsluft till kosmetika?

Jag pratade lite med Scott Burnham på vernissagen, han är skaparen av utställning och frågade om han visste vem James Howard Kunstler var och det visste han men att han hade ett mikro perspektiv när han gjorde utställningen och inte ett makro perspektiv som Kunstler har. Det skulle varit intressant om Kunstler kunde kunde delta i ArkDes temadag. För som jag ser det ligger det mer i Kunstler’s syn på vårt predikament och staden framtid än på Burnham vision om att använda stadens tillgångar på nytt sätt.
Intressant och ”feel good” som utställning men den tacklar inte de svåra frågorna och inom energiområdet är vissa mer marknadsföring än realistiska alternativ, och som snarare lurar folk att alternativ energi är enkelt och tekniken kommer att lösa allt.

Uppdaterad: 31 aug 2017 här finns en uppdatering av en testplacering av Solar Roadway som visar hur dåliga de blev.

Uppdaterat: 6 dec 2021: Vilken ide det var.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Några intryck från What if på ArkDes

  1. Det är bra att du kommenterar detta. Arkitekter vill vara kreativa men de ställer inte några större krav på sig själva i andra avseenden. Jag förmodar att de ser det som ett tidigt led i en process som, genom att sålla och utveckla idéer, leder fram till något som faktiskt kan realiseras. När det gäller energifrågan så tycks dock många tillåta sig låga krav på fysisk realism.

Comments are closed.