Energi - Politik

Podcast om komplexitet och kollaps

Print Friendly, PDF & Email

Två podcasts om komplexitet och samhällens uppgång och fall, det är först ett samtal mellan Joseph Tainter och Markus Voelter, på bloggen Omega tau. Joseph Tainter har skrivit boken ”The Collapse of Complex Societies” I den andra delan så fortsätter Markus med en ”Paul Arbair”.  

Detta leder till del 1: 184 – Societal Complexity and Collapse, Part I | omega tau science & engineering podcast

I del två så samtalar Paul Arbair med Markus Voelter om den ökande populismen. Samtalet bygger på två artiklar som Paul skrivit en om Brexit och en om Trump. Paul Arbair är en pseudonym som bor i Belgien och arbetar en del åt EU.

Detta leder till del 2: 238 – Societal Complexity, Part II: Today’s Perspective | omega tau science & engineering podcast

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious