Ekonomi - Energi

Bok: Energy and the wealth of nations

Print Friendly, PDF & Email

Boken ”Energy and the wealth of nations. Understanding the Biophysical economy.” av
Charles A. S. Hall och Kent A. Klitgaard, från Springer 2013 är en av fyra böcker som finns över ämnet nationernas välstånd. Dessa är:

 1. Adam Smith’s: An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations från 1776
 2. David Landes: Wealth and poverty of nations.
 3. David Warsh’s: Knowledge and the wealth of nations
 4. Eric Beinhocker’s: The origin of wealth.

Alla försöker förklara, på olika sätt, länders välstånd och utveckling. Men ingen av dessa fyra använder ordet energi eller olja!

Boken är på drygt 400 sidor och tar upp många ämne, jag lånade ett exemplar på Riksdagsbibliotek, men den kan finnas på ett bibliotek nära dig. Boken borde vara obligatorisk läsning för alla i Riksdagen och boken skulle mycket väl kunna användas som kurslitteratur då det finns en sammanfattning, frågor och litteraturhänvisningar på varje del.<!–more–>
Dessa områden behandlas i de fem delarna.

Part I: Energy and the origins of Wealth

1. Poverty, wealth, and human aspirations.
2. Energy and wealth production: An historical perspective.
3. The petroleum revolution.

Part II: Energy, economics and the structure of society.

4. Exilaning economics from an energy perspective.
5. The limits of conventional economics
6. The petroleum revolution II: Concentrated power and concentrated industries
7. The postwar economic order: Growth, and the hydrocarbon economy.
8. Globalization, neoliberalism and energy.
9. Are there limits to growth? Examining the evidence.

Part III: Energy and economic: The Basics

10. What is energy and how is it related to wealth production?
11. The basic science needed to understand the relation of energy to economics.
12. The required quantitative skills
13. Economics as science: Physical or biophysical?

Part IV: The science behind how real economies work.

14. Energi return on investment.
15. Peak oil, EROI, investments, and our financial future.
16. The role of models for good and evil.
17. How to do biophysical economics.

Part V: Understanding how real-world economics work.

18. Peak oil, market crash, and the quest for sustainability: Economics consequences for declining EROI.
19. Environmental consideration.
20. Living the good life in a lower EROI future.

__________________

<div id=”_mcePaste”>Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]</div>

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Bok: Energy and the wealth of nations

 1. ROBBAN! ROBBAN!

  Detta brev är till dig så jag känner att jag behöver reda ut EROI.

  Har nu läst ut boken Eroi (ej eroei) som är en viss skillnad.

  Jag undrar lite vad Eroi har med termodynamik att göra?

  Det är ju mest ett tankesätt för att förstå att för att få tillgång till energi måste du göra dig av med energi.

  Desto mindre energi du gör av med för att få tillgång till energi och desto större energitillgång du hittar desto bättre är det för dig och din grupp tills nästa ”jakt” på energi.

  Maila mig gärna information om att detta inte stämmer eller om annat kritiskt material till Eroi då jag fortfarande inte förstår kritiken till Eroi.
  Det stör mig lite.

  Sedan är ju Eroi och Halls bok hans livsverk där han förklarar dess begrepp och dess fallgropar på ett mycket informativt sätt.
  Har man inte läst den kan man inte göra den jämförelsen du gör med att man inte kan kritisera ekonomisk tillväxt.

  Min mail: edwardcarlanders@gmail.com

 2. Edward, jag har redan skickat ett mail till dig om vad JAG KAN förklara om saken. Antingen har det inte kommit fram eller så förstår du inte vad termodynamik handlar om (eller bäggedera) att döma av dina redovisade funderingar om saken.
  Du får nog fortsätta leva med C. Hall och hans tankevärld som så många andra människor i denna värld. Det är ju så mycket lättare att tro på en känd auktoritet än en okänd amatör som jag så du behöver ju inte känna dig ensam precis. F a behöver man ju inte oroa sig för framtiden, ju.

 3. Edward har alltså bett mig förklara vad jag vet om ERoEI. Jag har även fått en länk från Bengt Randers om saken, vilket nu ger mig ett lämpligt tillfälle att reda ut detta svårtolkade begrepp, som egentligen består av två olika men vanligen omedvetet behandlas som ett och detsamma.

  Hall själv säger sig ha upptäckt ERoEI vid studiet av fiskar och deras beteende. Fiskar och alla andra djur använder sina kroppar och tillhörande naturliga attribut (ben, vingar, klor, tänder mm.) för att finna, döda och äta upp sina byten. Denna verksamhet kräver exergi, och denna utvinns från bytet; samma exergi som sedan omsätts i jägarens kropp och möjliggör fortsatt jagande och att de alls kan finnas till som levande varelser. I naturen är den jagande och konsumerande enheten alltså en och densamma. I vårt samhälle är vi själva bara små kuggar i ett jättemaskineri, drivet av krafter utanför oss själva. Sett på detta vis är det lätt att se att tillförd energi är lika stor som utvunnen energi,(EI=ER) så länge där råder balans mellan tillgången på föda och mödan att hitta den. Ett djur som inte finner tillräckligt med föda svälter och dör så småningom; om där finns ett överflöd av föda kan det frossa och går då upp i vikt (eller ökar i antal).
  I naturen kan endast finnas denna balans, där ERoEI långsiktigt = 1. Antingen är tillgången på föda för liten och djurarten dör ut/decimeras eller så finns där mer föda och ökar i stället antalet djur.

  I människans värld finns dock olika teknologier, vilket gör en jämförelse med de andra djuren omöjlig. Inget annat djur än människan använder konstgjorda hjälpmedel vid jagandet (utom möjligen schimpanser när de skalar av grässtrån och slickar av de myror som kryper upp på dessa).
  Möjligheten till teknologi ger människan ett onaturligt övertag mot de andra djuren (som t ex att använda skjutvapen). Det som förrycker jämförelsen och blir tydligt iom ERoEI är just att människan kan öka mängden INFÅNGAD energi långt utöver vad som annars vore möjligt (men ger oss också möjlighet att oavsiktligt utarma naturen och därigenom försämra dess livgivande förmåga).
  Infångad energi är alltså inte detsamma som förbrukad energi utan en post som endast människan kan spara och senare förbruka (=bygga jättestora civilisationer).

  Vi kan ta oljeutvinning (felaktigt kallad ”oljeproduktion”) som typexempel. För det första är olja inte något som våra kroppar behöver för att utvinna olja; oljan driver maskiner som behövs för oljeutvinning och att vi sedan kan förbruka den.
  Det viktiga här är att BÅDE den olja som driver maskinerna och den vi utvinner förbrukas i samhället, alltså är av oss FÖRBRUKAD olja. EI är alltså inte någon särskild sorts energi som ligger utanför miljöresonemanget. EI är lika mycket som ER en del av människans resursförbrukning från naturen, dvs enbart en minuspost, precis som ER.
  ERoEI-begreppet ger oss en illusion av att människan gör en fantastisk vinst vid t ex oljeutvinning; att vi bara använder (=förbrukar) en hundradel av vad vi får upp (=”producerar”) vid oljeutvinning, (=att ER är t ex hundra gånger större än EI) men sanningen är ju att alltihop tillhör samma konsumtion av naturresurser och som gör denna natur ännu fattigare.

  Det påstås ju att ett modernt samhälle behöver ett ERoEI på minst 5? för att kunna fungera men ett sådant samhälle FÖRBRUKAR ju hela tiden naturresurser men ger oss möjligheten att TRO att vi iom ett högt ERoEI reducerar denna förbrukning och kommer att så småningom ändå gå under. Endast de andra djuren lever inom de ramar som naturen ger.
  Det är denna eviga sanning som termodynamikens lagar förmedlar: att vi varelser här på planeten är inlåsta i ett system som endast kan tillföras energi utifrån (från solen) och som vi sedan endast kan förbruka.

Comments are closed.