Energi

Tomas Kåberger slår blå dunster i folk.

Print Friendly, PDF & Email

Tomas Kåberger säger i Aktuellt att sol- och vindkraft nu är lönsamt utan subventioner och att det gör en stor skillnad. Vi önskar att så var fallet men dessvärre är det väldigt lång från sanningen. Man kan inte heller jämföra intermittent energiproduktion med produktion 24/7. Här måste även lagringen ingå och då ökar priset kraftigt. (Ni kan se inslaget här nedanför.)

På det sätt som framställs i inslaget så är varje kilowattimme energi som produceras lika mycket värd, så är inte fallet i verkligheten, åtminstone inte i en marknadsbaserad tillvaro utan styrmedel. Istället är energi dyr när efterfrågan är hög och utbudet lågt, precis som skolboksexemplet. Tyvärr är detta den stora baksidan med sol- och vindkraft i att vi människor inte kan bestämma när de flödande energikällorna behagar vara aktiva.

Vårt grannland Danmark har en hög andel vindkraft vilket lett till den absurda situationen att elpriset är negativt när det blåser mycket. Du får alltså betalt för att använda elektricitet! Å andra sidan när det inte blåser så producerar ju inte vindkraftverken någon energi och genererar heller inga inkomster. Att alltså visa en bild där varje energikällas elproduktion visas upp per år är enbart vilseledande eftersom det som producerats via vind och sol alltid kommer att vara lägre prissatt än de energikällor som är reglerbara.

Men vattenkraften i Sverige då, den kan ju användas som en regulator för sol och vind, tänker du kanske? Visst kan den det men det innebär ändå inte att sol och vind klarar av att stå på egna ben utan subventioner. Om intäkter går från baskraften till vind- och solkraft så måste baskraften antingen hitta nya intäkter (läs: få mer betalt i de händelser att sol- och vindkraften inte producerar) eller lägga ner sin verksamhet. I det senare alternativet så är vi snart i Danmarks situation vilket vore en katastrof för det välfungerande svenska systemet.

Sist vill vi lyfta att även om sol- och vindkraft blivit mycket billigare så är trenden inte att fossil elproduktion läggs ner för att förnybara källor byggs ut. Istället innebär det en hög tillväxt av el på nätet men utsläppen av växthusgaser ser inte ut att minska ändå. I länder som Sverige kan det dessutom vara kontraproduktivt att bygga ut vind- och solkraft eftersom vår elmix redan är närapå fri från CO2.
Det går heller inte att sätta likhetstecken mellan el-energi och flytande bränslen. Vi kommer inte att kunna flyga eller frakta gods med lastbilar eller fartyg med el hur mycket vi än skulle vilja det.

Bengt Randers; ASPO Sverige
Gustav Krantz; Trans Oleum

Källor:

 • Can renewable energy power the future?, P. Moriarty, D. Honnery Energy Policy 93 (2016) 3–7.
 • Evaluation of a proposal for reliable low-cost grid power with 100% wind, water and solar. PNAS June 27, 2017 vol. 114 no. 26
 • When Trucks Stop Running. Energy and the Future of Transportation. Alice Friedemann, 2015, Springer

__________________

<div id=”_mcePaste”>Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]</div>

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Tomas Kåberger slår blå dunster i folk.

 1. Nu har Tomas Kåberger fått in en ledare i Dagens etc!.
  Och det går på i samma stil.
  En observation som en Peter Söderberg på FB, som skriver:
  Jag kan även lägga till att den längsta högspänningskabeln som har gjorts var på 600 km. Det har talats om att dra en kabel från Island till Skottland men de blir kabeln över 1000 km samt att den måste ned på djup över 1000 m, men ingen är villig att investera de 20-30 miljarder som den skulle kosta.

  En kabel mellan Europa och USA skulle vara betydligt längre och gå mycket djupare, kostnaden skulle troligen motsvara ett kärnkraftverk om man lyckades lösa de tekniska problemen. Återigen visar Kåberger att han inte är trovärdig.

  Han skriver vidare sen:

  Jag arbetar i kabelbranschen. Så jag vet nog troligen mer än de flesta om högspänningskabel.

  Det lustiga är att jag inte känner till analyserna och han är inte specifik. Ogillar att han kör med ett sådant argumentationsknep (appeal to authority). Men jag vet vad det kostar och vad som är tekniskt möjligt idag. Det är nästan tekniskt möjligt med en kabel från Island, Europa-NA, nej. Förlusterna skulle vara stora, man skulle behöva gå upp rejält i spänning, över MV.

Comments are closed.