Ekologi

En rapport från Amerikanska Armén om klimatet.

Print Friendly, PDF & Email

United States Army War College har kommit ut med en rapport ”Implications of Climate Change for the U.S. Army” så kan USAs befolkning gå en dyster framtid till mötes på grund av de pågående klimatförändringarna. Riskerna omfattar bland annat energibrist, matbrist, sjukdomar och krig. Studien förutspår även att den amerikanska militären själv kan drabbas. Studien uppmanar Pentagon att snarast förbereda sig för att elektricitet, vatten och livsmedelssystem kan kollapsa när vi närmar oss mitten av seklet på grund av av klimatförändringarna och energibristen.

Rapporten beställdes av general Mark Milley, USAs överbefälhavare, under hans tidigare tjänst som arméns stabschef. Den gjordes offentligt tillgänglig i augusti via Center for Climate and Security, men fick inte mycket uppmärksamhet då. Författarna drar inte bara slutsatsen att klimatförändringarna är verkliga, utan att de är på väg att skapa en aldrig tidigare skådad katastrof som kan leda till en total kollaps av det amerikanska samhället. Samtidigt som man fokuserar på klimatpåverkan diskuterar rapporten inte orsakerna till klimatförändringarna, dvs mänskliga fossila utsläpp.

Rapporten är skriven av ett tvärvetenskapligt team från flera amerikanska myndigheter, inklusive Vita husets kontor för amerikansk innovation, försvarssekreterarens arbetsgrupp för skydd av kritisk teknik, NASA: s Harvest Consortium, US Air Force Headquarters ’Directorate of Weather, USA Army’s National Guard och US State Department.

De två mest framträdande scenarierna i rapporten är risken för en kollaps av elnätet och faran för sjukdomsepidemier. Båda kan snabbt utlösas av klimatförändringarna, konstaterar författarna.
Rapporten diskuterar också ökade energibehov utlösta av nya vädermönster med långa perioder av värme, torka eller kyla. Denna ökning av energibehoven kan knäcka ett redan bräckligt system.

Rapporten säger också att den amerikanska militären bör förbereda sig för nya internationella ingripanden i konflikter likt Syrien. Särskilt Bangladesh framhävs som det mest utsatta landet för klimatkollaps i världen. Den permanenta förflyttningen av en stor del av befolkningen i Bangladesh skulle vara en regional katastrof med potential att öka den globala instabiliteten, varnar rapporten. Detta är en potentiell effekt av klimatförändringar i ett land.

Havsnivåökningen, som enligt en nyligen genomförd studie kan bli högre än 2 meter fram till 2100, kommer att påverka tiotals, om inte hundratals miljoner människor världen över, vilket skapar massiv instabilitet, lägger rapporten till. Globalt bor över 600 miljoner människor i områden som riskerar att översvämmas. Det finns en relaterad podcast om detta på Radio Ecoshock om att i visa lägen kan reträtt vara ett bättre alternativ än försvar.

USA bör därför vara redo att agera inte bara i Bangladesh, utan i många andra regioner, som i det snabbt smältande arktiska området – där rapporten rekommenderar att den amerikanska militären bör dra nytta av sina kolväteresurser och nya transiteringsvägar för att avvisa ryska intrång.

Rapporten målar upp en skrämmande bild av ett USA som faller sönder under de kommande 20 åren på grund av hur klimatförändringarna påverkar naturliga system som hav, sjöar, floder, grundvatten, rev och skogar.

Med nuvarande infrastruktur i USA, säger rapporten, är unionen sorgligt oförberedd: De flesta av de kritiska infrastrukturer som identifierats av Department of Homeland Security är inte byggda för att motstå dessa förändrade förhållanden. Cirka 80 procent av den amerikanska jordbruksexporten och 78 procent av importen sker med fartyg. Detta innebär att översvämningar till följd av klimatförändringar kan leda till varaktig skada på sjöfartsinfrastrukturen, vilket utgör ett stort hot mot USA:s samhälle, den amerikanska ekonomin och den globala livsmedelssäkerheten, konstaterar rapporten.

Särskild utsatt är det amerikanska nationella elnätet som kan stängas ned på grund av ett förändrat klimat med förändrade nederbördsmängder. USAs elnät åldras och det finns inga samordnade infrastrukturinvesteringar av betydelse. Det finns flera sårbarheter hos kraftverk, överföringsinfrastruktur och i produktionen av komponenter till distributionssystemen. Rapportens dystra förutsägelser har redan börjat inträffa. Elbolaget PG&E har tidvis stoppat distributionen till mer än en miljon människor i Kalifornien på grund av skadade kraftledningar under de senaste årens bränder. Rapporten säger att Kaliforniens strömavbrott kan vara en försmak av saker som kan komma att ske i betydligt fler delstater i framtiden.

Ett nationellt långvarigt strömavbrott skulle leda till en perfekt storm som kräver snabba militära svar och som så småningom skulle kunna försvaga den amerikanska arméns förmåga att fortsätta fungera alls.

Utan brådskande reformer varnar rapporten för att den amerikanska militären själv kan hamna i svåra problem när den försöker hantera klimatkollapsen. Försvarsmakten kan tappa i kapacitet att hantera hot inom USA och den kan decimeras utomlands på grund av otillräcklig vattenförsörjning.

Också USA:s kärnkraftsanläggningar riskerar tillfällig eller permanent nedstängning på grund av klimatförändringarna Det finns för närvarande 99 kärnreaktorer i USA som levererar nästan 20 procent av landets elektricitet. Majoriteten av dessa är belägna i utsatta regioner som står inför stora risker som havsnivåökning, allvarliga stormar och vattenbrist.

Klimatförändringarna innebär en ökad risk för infektionssjukdomar för den amerikanska befolkningen. Det handlar i allt högre grad inte om utan om när det kommer att bli ett stort utbrott.

Södra USA kommer att få en ökad nederbörd med mellan 0,5 och 0,8 mm per dag och en ökning av de genomsnittliga årliga temperaturerna på 1 till 3 grader Celsius fram till 2050. Tillsammans med varmare vintrar kommer dessa nya förhållanden att driva på spridningen av myggor och fästingar. Detta i sin tur kommer att sprida sjukdomar som tidigare varit ovanliga i USA som Zika, West Nile Virus, Lyme sjukdom och många andra.

Rapportens författare tror att inhemska militära operationer kommer att vara nödvändiga för att begränsa framtida sjukdomsutbrott. Det finns ingen tydlig tidslinje för detta, förutom tanken på att vara beredd på överraskningar.

Texten är en översättning och bearbetning av en artikel i Vice av Tor Malm.
Det var några år sedan en annan rapport kom ut från US Army då handlade den om Peak Oil och senare kom Tyska Armén ut med en liknade.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious