Ekologi - Energi

IPCC BAU prognoser är felaktiga. 

Print Friendly, PDF & Email

Detta är något som Kjell Aleklett har hävdat länge, nu finns det en artikel i Nature som hävdar att i den kommande rapporten AR6 från IPCC så skulle det vara bra att använda realistiska data och inte myndigheter som EIA och IEA.
Det finns flera olika ”spår” för framtida utsläpp, RCP2.6 till RCP8.5 där den senaste har varit den som många beslutsfattare har refererat till som BAU.

Sources: Historical data: Global Carbon Budget (2019); SSP data: ref. 19/J. Rogelj et al. Nature Clim. Change 8, 325–332 (2018)/SSP Database (v2); IEA data: Ref. 7

Här är en intervju med Nick Cunningham på Oil Price som Radio Ecoshok gjorde nyligen där man kommer in på skifferoljan och Wall Street. Vilket också visar att prognoserna är överskattade, om inte centralbankerna fortsätter att finansiera verksamheten. Delen här är 18 min lång.

Mer information finns i artikeln nedan.
Källa: Emissions – the ‘business as usual’ story is misleading
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “IPCC BAU prognoser är felaktiga. 

  1. Det var detta som lockade mig med P-O för 10-15 år sedan. Tyvärr har vi sedan dess lärt oss om alla de återkopplingsmekanismer som var mindre (er-)kända då. Som det ser ut nu har vi kanske redan förlorat ”kontrollen” över klimatsystemet. För några decennier sedan skulle kanske en minskning av förbränning kunnat hålla oss kvar i Holocen, nu har nog det tåget gått och istället kan det bli vad som helst mellan 3-10 graders uppvärmning – även om vi slutar all fossil förbränning IDAG. Självklart ska vi sträva efter en snabb reduktion – men några garantier för att att undvika klimatkollaps ingår inte. Tyvärr.

Comments are closed.