Sociologi

Utsikter till 2040

Print Friendly, PDF & Email

Storbritanniens försvarsdepartement har kommit med rapport, ”Global Strategic Trends – Out to 2040” Detta är saxat ur den.Epoken ut till 2040 kommer att bli en övergångsfas, denna kommer sannolikt att präglas av instabilitet, både i relationerna mellan stater, och i relationerna mellan grupper inom stater. Under denna tid kommer världen att sannolikt att möta verkligheten med ett förändrat klimat, snabb befolkningstillväxt, resursbrist, ett nytt uppsving av olika ideologier och förskjutning av makt från väst till öst. Ingen stat, grupp eller individ kan möta dessa utmaningar med isolering, här kommer endast gemensamma lösningar att räcka. Därför kommer ansträngningarna att upprätta ett effektivt system för globalt styrelseskick, att bli ett centralt tema under denna eran, för att möta dessa utmaningar. Globalisering, globala orättvisor, klimatförändringar och teknisk innovation kommer att påverka livet för alla människor på planeten. Det kommer att finnas en konstant spänning mellan, större ömsesidigt beroende mellan stater, grupper och individer och större konkurrensen mellan dem. Beroendet av komplexa globala system, såsom globala försörjningskedjor för resurser, ökar sannolikt risken för systemkriser.
Det är inte bara trender som driver utvecklingen. I bland kan enstaka händelser påverka händelseförloppet starkt, så kallade strategisk chock eller ”black swan” händelser.

Exempel på dessa är:

 • Finanskrisen 2007-2008
 • 11 september
 • Berlinmurens fall

Klimatförändringen kommer (will) att förstärka stressen i sociala, politiska och resurssystemen. Troligtvis (Likely) så kommer energi, livsmedel och färskvatten att finnas i tillräcklig mängd för en växande befolkning. Ett ökande beroende av olika infrastrukturer inom bank, livsmedel och energi kommer (will) att göra världsekonomin känsligt för störningar. Runt 2040 kommer 65% av världens befolkning att bo i storstäder.

Det lilla jag läst så finns inget med om Peak oil, men att resursbrist inom många områden kan uppstå. Och risker med ”black swan” händelser kan inte uteslutas.

Will över 90%, Likely 60-90% sannolikhet.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Utsikter till 2040

 1. Hej Bengt!
  Håller med dig att det är en aning förvånande att den brittiska uppfattning inom försvarsdepartementet så markant avviker från vad som förs fram i rapporter från den amerikanska militärledningen.

  Det verkar råda en större öppenhet inom den amerikanska statsledningen kring energiproblematiken och då främst olja. Eller är detta ett exempel på brittisk språkkultur/uttryckssätt, där omskrivningarna är inlindande och förutsätter ett lexikon för att tolka. Låt oss hoppas att de som läser publikationen förstår innebörden.

 2. Ja dom talar om ”Black swan” händelser, i detta kan man lägga mycket, men verkar som det är BAU så länge, men resursbristen kommer att öka.

 3. Ganska bra text ändå, även om jag gärna skulle byta plats på resursbrist och klimatförändringen. När de talar om resurser får jag intrycket att de menar ”peak everything” eftersom de är osäkra på vilken den ultimata barriären kommer vara (olja, kol, gas, vatten, mark, el, medicin, platina, litium, koppar, osv.).

  Mycket bra jobb Bengt!

Comments are closed.