Ekonomi

Betygsättning och Peak Oil

Print Friendly, PDF & Email

NPR har ett Podcast program om hur Standard & Poor sätter sina betyg på länders skulder. Ex är Grekland som nyss fick BB+ eller skräpstatus, vi har högst AAA. Dom viktiga punkterna som används för att sätt ett betyg på ett lands skulder är dessa.

 • Ekonomi
 • Systemstöd och förutsägbarhet
 • Management förfining och institutionell legitimitet
 • Finansiell flexibilitet
 • Finanserna
 • Likviditet och skuldförvaltning
 • Skuldbörda
 • Skulder utanför balansräkningen

Under Ekonomi finns sådan faktorer som demografi, ekonomisk struktur, välstånd och utsikter för tillväxt.


Systemstöd och förutsägbarhet: handlar om hur landet styrs och vilka strukturer och rätts system som finns.
Management förfining och institutionell legitimitet: tar upp sådant som budget och långsiktig kapital och finansiell planering, skuldhantering och förvaltning av statliga bolag.
Finansiell flexibilitet: handlar om hur flexibelt de finansiella systemet är för att hantera förändringar.
Finanserna: detta är en central punkt i utvärderingen och handlar om hur ett lands budget ser ut.
Likviditet och skuldförvaltning: Behandlar skuld- och likviditets hanteringen, kassaflöden och extern likvidet och en stress analys.
Skuldbörda: alla nyckeltal som rör skuldhantering.
Skulder utanför balansräkningen: Viktiga aspekter är bl.a. den ekonomiska situationen för offentliga företag och en rad kvasi-statliga program, där det kan finnas ”moralisk skyldighet”

Det finns inte mycket som tar höjd för Peak oil och där tillkommande finansiell oro. Det skulle kunna få plats i punkten där stress analysen finns, men det är inget som dom skriver något om i alla fall.

Frågade S&P den 24 maj om detta, får se om vi får något svar.

Oil is the world’s premier source of energy and is fundamental to almost every important function of modern life. It fuels 95 percent of land, sea and air transport. Food production too relies heavily on oil to run farm machinery and to make fertilisers, herbicides and pesticides. Oil generates 40 percent of the world’s commercial energy, provides heating fuel, and drives industry and commerce.
No other existing energy source can match the versatility, convenience and low cost of oil. Moreover, it supplies feedstock for many thousands of manufactured products as diverse as plastics, medicines, clothing and building materials.
The whole economy is based on the assumption of infinite growth, and that is not possible if the prime energy source is on decline.
The rating you do, is far I can see, do not take that in to account? I could be wrong, if so I would like to know what action you have to take Peak Oil into the rating, and what consequence this will have.
I think Peak oil will have a profound effect on our economy.
Many regards
Bengt Randers
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Betygsättning och Peak Oil

 1. Hej Bengt!
  När det gäller skulder så antar jag att där finns också de ackumulerade pensionsskulder som staten har rullat runt på den egna balansräkningen i hopp om att ekonomin expanderar och ger utrymme för en framtida utbetalning. När Storbritanniens skuldbörda diskuteras, tycks man helt ha glömt bort den minst sagt besvärliga varböld! Som sagt det är mycket stress och risk som döljs i ländernas betygsättning förutom oljeberoendet.

Comments are closed.