Energi

IEA presenterade WEO 2010

Print Friendly, PDF & Email

Några reflektioner från Näringsdepartementet och Energimyndigheten och IEA med Dr. Fatih Birol. Det var ca 100 på listan över anmälda.

Först var det statssekreterare Daniel Johansson som inledde och säger:

Energifrågor toppar diskussionerna bland världens ledare. Vi måste fokusera mer på det globala perspektivet i frågan om att hitta lösningar på klimatfrågan.

Sedan kom dagens gäst Dr Fatih Birol, IEA:s chefsekonom. Hans sammanfattning var

  • Den värsta finanskrisen verkar vara över, men är den uthållig?
  • Oljeförbrukningen blir mindre känslig för priset, vad betyder det för priset i framtiden, tiden av bilig ola är över
  • Naturgasen står inför en revolution, en gyllene tidsålder.
  • Reformer i oljesubventioner är nödvändiga, kommer detta att gå.
  • Kina och Indien kommer att forma alla andras energiframtid.

I IEA framtidscenario så kommer energianvändningen att öka med ca 35 % till 2035, och samma år kommer Kina att stå för hälften av alla kolanvändning vilket kommer att öka importen. Sedan nämnde Birol att råoljan minskar men att ökningen ska komma från några länder i OPEC och Brasilen och Kazakhstan.

Därefter gick Berol över till naturgas, kol och förnyelsebara energikällor som kommer att växa kraftigt till 2035 enligt IEA till ca 1 700 Mtoe, men den total energianvändning är då 16 748 Mtoe, men bara med bidrag kommer det att gå.

Sedan kom Birol in på Klimat och för att inte överstiga 2 C målet verkar inte möjligt längre takten är för långsam i omställningen.

Sedan kom Anders Dahl, tillträdande chef Vattenfalls Business Division Reneables kort om vad ha sa:

Världen har halkat efter, säger Anders Dahl. Han menar att sedan Köpenhamnsmötet 2009 har världens ledare tappat både fokus och ambitionen att jobba mot det gemensamma målen. Alla insatser behövs; energiffektivisering, förnybart, kärnkraft och CCS.

Detta var en helt onödig punkt, mest reklam hur duktiga dom är.
Prof. Thomas B Johansson pratade sedan om att energi är inte allt utan även de nio gränserna som planeten har, och vilka utmaningar energisektorn har.
Och alla dessa punkter måst behandlas, Adekvat, I tid och simultant.

Sedan kom Pierre Schellekens, EU-kommissionen

Pierre Schellekens poängterar vikten av denna diskussion i samband med den föreliggande energistrategin. Schellekens nämner fem Prioriteringar; energieffektivisering, en integrerad inre marknaden, att EU talar med en röst, teknologisk innovationer samt säker och kostnadseffektiv energi för alla.

Också en rätt bortkastad tid, sa inte mycket om WEO 2010.

Sedan fick TVÅ frågor komma fram, riktigt dåligt, hade inte Vattenfall pratat så hade fler kunnat komma till tals. Peak Oil belystes bara i förbifarten Naturgas, Klimatet och Kina var huvudpunkterna, i huvudboken står under Spotlight, och detta är viktigt det har aldrig sagts förut av IEA:

Peak oil revisited: is the bginning of the oil era in sight?

Får se om jag kommer på något mer som jag lägger ut senare i detta inlägg.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “IEA presenterade WEO 2010

  1. Hej Bengt!
    Håller med dig. Det verkar ha varit en tillställning ihopsatt i all hast, för att visa på handlingskraft och att man gör nåt.

  2. Ja det var surt att det inte fanns tid för någon längre frågestund. Tomas B och Vattenfall Anders kändes lite överflödiga. Målet att Eu skall konsumera 2/3 av energin från förnyelsebara energikällor till 2020 känns föga troligt men han vidhöll att det var viktigt att ha höga mål. Som vanligt mycket miljö och klimat men lite fundamenta. Tyckte dock att Herr Birols presentation var intressant, speciellt nu när språket hos IEA börjar att luckras upp.

Comments are closed.