Ekonomi - Energi

Radetzki får mothugg

Print Friendly, PDF & Email

M. Radetzki har skrivit en artikel om att Peak oil är en ”Chimärer utan substans”. Han gör detta från en traditionell ekonomisk utgångspunkt, och som världen har varit i ca 150 år, vilket inte betyder att världen och ekonomi kommer att fungera lika dant i framtiden. Han tar även upp exemplet oron för Peak Coal i England under 1860-talet som framfördes av Jevons. Men här ersattes kol av kol från andra ställen och senare från olja, vilket hade ett högre värde.
Redetzki använder också det klasiska argumentet.

Eftersom resurserna blir knappare och relativ kostnaderna förändras kommer substitution att ske för att förbättra effekterna av avtagande avkastning.

Men är okonventionell olja ett riktigt substitut för konventionell olja, ja, rent tekniskt, men vad egentligen Peak Oil betyder är Peak ”billig olja. Och är okonventionell olja då ett substitut för konventionell olja så är konventionell olja ett substitut för valolja. Vilka fördelar har oljesand från Kanada mot råolja från Texas? Han går inte heller in på hur ERoEI eller Nettoenergi, Export Land Modellen eller EIR påverkar ekonomin.
Ser man på denna bild hur olja från olika källor kostar så blir det dyrare, men finns inget annat att tillgå så blir det oljesand, men något ekonomiskt substitut är det inte.

Substitut brukar också ge ett högre värde än det ersätter, ta denna serie som exempel, ved, kol, och olja, värdet ökar för varje steg. Eller detta exempel från datorvärlden, ENIAC, IBM 7090, Apple II och Macbook, det är dator allihopa men funktionen är olika.
Den viktiga faktorn med Peak Oil är inte att priset går upp utan att ekonomin krymper. Efterfrågan sjunker fortare än priset hinna stiga.
Traditionell ekonomer bör svara på dessa frågor, innan dom dömer ut eller förnekar Peak Oil, för Energi är den enda verkliga valutan vi har. Och flera studier pekar på att oljepriset har påverkat konjunkturen flera gånger. Richard Heinbergs analys är också bra.
Den första är: Var kommer energin ifrån, eftersom fler av världens nettoexportörer bli nettoimportörer?

Den andra frågan är: Om fler suveräna staters får problem med utebliven betalningar, var kommer pengarna ifrån att lösa ut dem?

Det är farligt att ta M. Radetzki artikel till grund för att tro att vi inte har några problem med energi, risken finns att fler år går till spillo med att debattera om Peak Oil är realt eller inte.

The Oil Drum | Does Peak Oil Even Matter?.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

5 Comments on “Radetzki får mothugg

 1. Hej Bengt!
  Ja, Redetzki fick sig en rejäl holmgång av Oil Drum och man undrar vilket eller vilkas ärende han går egentligen, eller är han bara en före detting som kämpar för att hålla liv i sin egen föråldrade verklighetsbild?.
  Du nämner några elementära svagheter i Radetzkis resonemang kring Peakoil. Framför allt förenekelsen att PO betyder en krypaande ekonomi. Hur ska en krympande ekonomi kunna hålla igång vår skuld- och räntebaserade ekonomi, som förutsätter en BNP-tillväxt. Det är för mig obegripligt.

  Sen gillar jag ditt substitutresonemang för utveckling av ekonomin, som i förlängning betyder att efterfrågan på olja sjunker fortare än priset hinna stiga, liksom att många, inte bara Radetzki, glömmer bort nettoenergins betydelse för att få fram ny billig olja. En avgörande förutsättning för BNP-tillväxt.
  Låt oss glömma denna låtsasprofessor som ”köpt” sin titel. Hans budskap är grumligt och osammanhängande. Det är bara oseriös media som söker avvikelser och uppmärksamhet som ger honom livsutrymme. Låt oss istället ta fasta på IEA:s senaste rapport WEO 2010, där IEA slutligen tvingas erkänna att PO redan inträffade 2006, för den lättutvunna oljan, crude oil. Ett faktum som kommer att få långtgående konsekvenser för vår nuvarande tillväxtekonomi och samhällsutveckling.

 2. Det här var en skarpare artikel än vad som lades upp på Newsmill för ett tag sedan. Tycker ändå att Radetzki gör det bra genom att försöka locka in peakisterna i resonemang om pris och ekonomi vilket inte är deras område. Mycket av vad han skriver är sant och han använder flera relevanta exempel ur historien men dessa kan samtidigt användas emot honom. Egentligen skiter sig hela hans argumentation i citatet nedan då han bevisar att han verkligen är en ekonom som inte kan något om matematik.

  ”Indeed peaks do often occur when half of the total recoverable quantity in an oil field has been extracted, but it does not follow that the same would hold when half of global URR has been used
  up, and the adherents of Peak Oil do not provide any convincing reason why it should be so.”

  Ta två likadana fördelningar och addera dem. Vilken slags fördelning kommer summan att ha? Jo samma fördelning som de funktioner du slog ihop. Detta är ganska grundläggande kunskap inom mängdlära och är känt av alla som klarat grundkursen i statistik i en högre utbildning. Beräkningen av när en global peak inträffar blir helt enkelt (om man accepterar att varje enskilt fält följer Hubbertkurvan) en funktion av när fältet togs i bruk och vilket URR fältet har.

  Over and out!

 3. Det vore intressant att veta Radetzki kommentarer kring graf 1.3
  http://www.inference.phy.cam.ac.uk/withouthotair/c1/page_5.shtml

  Dvs mer än halvering av inhemsk elproduktion till 2015. Resten måste importeras alternativt skulle de behövt smälla upp x antal kärnkraftverk med start 1993 vilket skulle resulterat i ännu sämre ekonomi än idag. Detta gäller bara UK men fler länder är i samma situation.

  Är det ingen som vill översätta denna Mackay’s fantastiska bok?

 4. Anders, varför översätter du inte boken själv? Det går säkert att få David Makay tillstånd. Översättningen inkl en anpassning till svenska/nordiska förhållanden skulle bli en bra bok!
  Häls
  Martin S

Comments are closed.