Ekonomi - Energi

Felaktiga mätetal hotar oljebolag och investerare

Print Friendly, PDF & Email

Stora oljebolag kläms från två håll, från resurs nationalism som exkluderar bolagen från den lättåtkomliga oljan, och från felaktig beräkningar hos investerare.

RRR står för “Reserves Replacement Ratio” och är ett mått på hur mycket reserver som hittas ett givet år, för investerar har som mått att detta ska vara större än 100%. Om det inte skulle vara över 100% så skulle oljebolagens aktier troligen falla.

För att oljebolagen ska kunna hålla RRR över 100 % så måste man i ökande omfattning räkna in tjärsand och oljefält på extrema djup. Men kostnaderna för och risker med att ta fram oljan på dessa ställen kommer inte fram i RRR. Risker som går ut över miljön i första hand sedan för investerare. Dessa risker visade sig i fallet med BP Deepwater Horizon. Detta kanske förklarar varför BP samarbetar med Rosneft. RRR faktorn kanske visar sig vara lika farlig som Subrime lånen.

Naiomi Klein håller ett föredrag om vårt beroende av Risk och säger så här:

This is where our story about endless growth has taken us: to the tar sands, this black hole at the center of my country. A place of such planetary pain that, like the BP gusher, one can only bear to look at it for so long. As Jared Diamond and others have shown us, this is how civilizations commit suicide: by slamming their foot on the accelerator at the exact moment they should be putting on the brakes.

Big Oil | ’Big Oil’ driven into blind alley by myopic investors and ’resource nationalism’ – QFINANCE.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Felaktiga mätetal hotar oljebolag och investerare

  1. Haha, gillar citatet av Klein. Mycket bra inlägg Bengt! Det är en risk som inte alls uppmärksammas men som helt klart kommer göra sig påminnd.

    Frågan är också om mänskligheten verkligen kommer fullfölja detta projekt med att förinta hela berg i sin törst på det svarta guldet? Förr eller senare måste vi leta på platser där mäktiga människor har sin hemvist…

  2. Hej Bengt!
    Det gäller att vara observant på hur mäktiga oljeintressen, börsfolk och MMM på alla sätt skönmålar och förändrar bilden av verkligheten. Allt i ett försök att hålla igång illusionen om BAU.
    Hur innehållet i RRR friseras är ett bra exempel på detta. På samma sätt räcker det inte med redovisa antal oljefat, utan detta måste kompletteras med oljekvaliteet och nettoenergi. Om informationen ska vara meningsfull.

Comments are closed.