Ekologi - Energi

Elektriska undanflykter om elbilen.

Print Friendly, PDF & Email

Elbilar är inte gröna hur mycket man än vrider på argumenten, det gäller alla typer av gröna tekniker, som måste svara på dessa 4 frågor.

 1. Material åtgång: hur mycket och vilken typ av material som används i produktionen och vilken miljöpåverkan detta har.
 2. Material avkastning: hur påverkar produktens produktion, miljön från produktion, användning och skräp/återvinning.
 3. Energianvändning: hur mycket energi används i tillverkning, användning och skrotning.
 4. Alternativen: Hur står sig produkten i fråga i de tre övre frågorna i jämförelse med alternativa för samma typ av verksamhet.

Om en elbil ska kunna kallas ”Grön” så borde dessa kriterier uppfyllas först.

 1. En kraftig reducering av alla material och nivån av icke-förnybart material som används för att skapa fordonet och dess tillverkningsutrustningen.
 2. Kraftigt reducerat spill och nivån av skadliga ämnen vid tillverkning och användning av fordonet och dess tillverkningsutrustningen.
 3. Kraftig minskad mängd energi som går åt för tillverkning, användning och skrotning av fordonet och dess tillverkningsutrustningen.
 4. Vara bättre i alla tre områden än alternativa fordon och dess tillverkningsutrustningen.

Elbilen kommer inte att klar den fjärde punkten. I Tesla Roadster sitter 6 831 st lithium-ion celler som har en livstid på ca 7 år, och som sedan ska återvinnas till stora kostnader både i pengar och för miljön.

When old batteries arrive they go into a hammer mill and are shredded, allowing components made of aluminum, cooper, and steel to be separated easily. Larger batteries that might still hold a charge are cryogenically frozen with liquid nitrogen before being hammered and shredded; at -325 degrees Fahrenheit, the reactivity of the cells is reduced to zero. Lithium is then extracted by flooding the battery chambers in a caustic bath that dissolves lithium salts, which are filtered out and used to produce lithium carbonate. The remaining sludge is processed to recover cobalt, which is used to make battery electrodes. [Källa: Technology Review]

Men man kommer inte att återvinna mer än ca 60% av batteriet resten blir avfall som måste tas om hand.

Electric Evasions – Death by Car.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Elektriska undanflykter om elbilen.

 1. Bengt,
  Jag har en del synpunkter kring angreppssättet som mynnar ut i ett förslag :)

  Först om angreppsättet:
  Den första frågan vi behöver ställa är väl: ska vi fortsätta ha transporter efter Peak Oil? Om svaret är nej så lär det bli ett kaotiskt förlopp med kraftigt välfärdsfall, då det mesta vi gör är beroende av transporter.

  Om svaret är ja så är väl nästa fråga: vilket är det bästa transportalternativet? Alla alternativ har för och nackdelar men elbilar är den klart bästa bilen vi har att tillgå, trots bristerna som finns.

  De rapporter jag läst säger att de klart största utsläppen från dagens fordonssektor kommer från användarfasen. Det är alltså i användarfasen man kan göra mest, för bilar som ju normalt byggs för att köras många mil med fossila, miljöförstörande bränslen.

  En elbil är tre gånger så energieffektiv som en vanlig bil. Man kan dessutom välja att köra en elbil på förnyelsebar energi. Eftersom vi ändå måste bygga ut förnybar energi (och kärnkraft) kraftigt så kommer bra energikällor att finnas, om vi överhuvudtaget ska ha en chans att klara omställningen.

  En elbil är rimligen det bästa av bilalternativen, även om alla tekniker kommer att ha sina nackdelar.

  Förslag
  ASPO har i mina ögon en viktig roll i att förmedla de enorma utmaningarna vi står inför. Då kan man inte samtidigt ta rollen at man även ”klankar ner” på de alternativ som finns. Detta tycker jag förmedlar att man har en uppgivenhet inför utmaningen. Istället tycker jag man ska visa vad det faktiskt finns för alternativ och ”klanka” på varför vi inte får ut bättre alternativ, t ex på green washing, media och politiker :)

  Det finns ju trots allt en hel del lösningar om bara entreprenörskapen och viljan finns att implementera dem. T ex visar en ny undersökning att vi med befintlig teknik kan minska energibehovet med över 70%:

  http://www.newscientist.com/article/dn20037-efficiency-could-cut-world-energy-use-over-70-per-cent.html

  Med detta sagt så är det inte realistiskt och hållbart att alla ska köra en varsin elbil heller, pga Peak Lithium, materialåtgång, energiåtgång för tillverkning, etc. Men multimodala transporter med elbilspooler som en av flera komponenter är däremot en lösning som kan hålla.

  Alltså: Mer fokus på lösningar än att klanka på att de bästa alternativen inte är bra. Då tror jag också många fler tar till sig budskapet, om man kan se att det faktiskt går att lösa utmaningarna om man verkligen släpper oss storskalig entreprenörskap :)

Comments are closed.