Ekonomi - Energi

Japan’s övning inför peak oil

Print Friendly, PDF & Email

Det är nu en månad sedan delar av Japan drabbades av jordbävningen och den därefter följande tsunamin. För stora delar av drabbade områden är läget svårt inklusive kärnkraftsverken som kommer att vålla problem under lång tid framöver. Men även i icke drabbade områden påverkas också här finns en del att lära inför ett Post Peak scenario.

Sex av 28 oljeraffinaderi slogs ut och det infördes bensinransonering direkt, myndigheterna har även släppt olja från de strategiska lagren.
Tokyo Electric Power Company (TEPCO), som förser 44.5 milljon med el, förlorade  25% av  sin produktionskapacitet, från 14 mars används rullande bortkoppling i Kanto regionen.
När man sedan upptäckte små mängder radioaktivitet i dricksvattnet i Tokyo området så tog flaskvatten i butikerna slut och ransonering infördes. Även livsmedel, batterier, ficklampor och bärbara radioapparater tog slut. Det gäller att ha dessa varor i lager innan det händer. Det är bättre att vara ett år för tidigt, än en dag för sent. Och eftersom några beredskapslager inte finns längre, så är det upp till var och en efter bästa förmåga.
Det är inte bara i drabbade regioner som effekterna känns, hela begreppet ”just in time” systemet visar sig extra sårbart.

Detta är alla saker som Peak oil rörelserna har pekat på som kommande risker med Peak Oil, och som myndigheter och beslutsfattare negligerar.

I Sverige har vi Energimyndigheten som överhuvudtaget inte nämner eller pratar om detta som något problem. Deras åsikt är bara att den som kan betala för olja får olja och så är det problemet över.

Skillnaden mot nu är att Japan har problem som inte finns runt om i världen, men i ett globalt peak oil scenario så kan vi inte hoppas på någon hjälp från andra delar för alla har samma problem.

Vi ser att personer från olika myndigheter är inne och läser våra inlägg, bland annat från Försvarsmakten, MSB, Riksdagen, FOI mm. Vi kan bara hoppas att dessa höjer rösten och pratar om detta i sina organisationer och grupper.

Japan’s peak oil dry run | OurWorld 2.0.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Japan’s övning inför peak oil

  1. ”Vi kan bara hoppas att dessa höjer rösten och pratar om detta i sina organisationer och grupper.”
    Det är väl så att dessa då endera skulle idiotförklaras eller bli arbetslösa, eller bådadera – tyvärr.
    Det går ju så ”fantastiskt bra för Sverige”, så ingen tillåts störa detta.

Comments are closed.