Energi

Konsumtionen av bensin och diesel upphör inom 20 år!

Print Friendly, PDF & Email

Bloggen Crash Watcher har förut gått igenom Export Land Modellen på ett utförligt sätt och där sett att den globala exporten Global Net Export (GNE) upphör om drygt 20 år!Sedan har Crash Watcher gått vidare och studerat de olika regionerna som BP Statistical Review använder och deras data. Och sedan använder han Hubbert kurvor på de 7 regionerna i stället för att studera de globala värden. Kurvorna stämmer då mycket bra med verkligt utfall, det blir då ca 7 ggr så hög upplösning. Skillnaden blir att med Hubbert kurvor på en global nivå så kommer Peaken ca 2023, men räknat på de sju regionerna så inträffade Peak oil redan för 3 år sedan. Sedan finns modellen att bara titta på utvinningen per månad eller år och se om peaken har kommit.
Gör man detta som Crash Watcher gör så blir bilden en annan och mörkare. Se tabell för när Exporten upphör för de olika regionerna som nu är exportörer.

Vad betyder det för konsumtionen finns också med i tabellen och då ser man att Europa tillsamman med Afrika kommer att minska konsumtionen med 100% till 2030, det är 19 år dit! Detta beroende på att den oljeutvinning som finns i regionen då också har gått ner till nästan 0. Problemen börjar troligtvis långt före dess.

Region

Exporten upphör

Konsumtionspåverkan

Peak Oil

½ Q∞

År

i % av 2008 o

År

År

År

Middle
East (ME)

2035

0 %

2035

2007

2002-03

Former
Soviet Union (FS)

2033

0 %

2033

2012

1999-2000

Africa
(AF)

2018

−100 %

2030

2007

1994-95

South
America (SA)

2018

−20 %

2030

2008

2003-04

Asia-Pacific
(AP)

−80 %

2030

2006

2009-10

Europe
(EU)

−100 %

2030

1999

1997

North
America (NA)

−57 %

2030

2005

1985

½ Q∞ är då halva reserven har förbrukats.
Peak Oil är då Peak utvinning sker.

Det betyder bland annat att EU’s mål att minska CO2 utsläppen kommer att nås 2030 redan då alla konsumtion av flytande fossila bränslen kommer att upphöra, men inte på grund av några politiska beslut utan för att då upphör Europas import och den egna utvinningen har slutat. Vi i landet måste minska användningen av bensin och diesel med minst 5 % per år år ut och år in.

Många investeringsbeslut som görs nu kommer att bli färdiga innan dess men räknas hålla längre än så. Ser man på antal bilar som nu är äldre än 19 år så finns det ca 495 000. Vägar som nu byggs planeras för att hålla lång tid tex så ska Öresundsbron hålla i hundra år. För Förbifart Stockholm så kommer byggstarten att planeras till år 2012 och byggtiden är minst åtta år, då har konsumtionen minskat med knappt 50 %. Biltrafiken har då minskar nästan lika mycket, antingen på grund av att priserna är för högt för gemen man eller att det råder ransonering. Investeringar i Flygplatser och flygplan har även långa livstider.

Men talas det om detta? Har myndigheter klart för sig att alla långsiktiga prognoser borde ta detta i beaktande. Vilken myndighet är mest berörd av dessa kunskaper, i landet är det vår egen ”Energimyndighet” som sedan matar Trafikverket med underlag till alla sin planering. Det är här hos dessa två nyckelmyndigheter som kompetensen borde finnas.

Nu görs sådan här analyser på fritiden av den intresserade allmänheten som olika bloggare och på Uppsala Universitet.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

6 Comments on “Konsumtionen av bensin och diesel upphör inom 20 år!

 1. Nu måste jag ändå kritisera slutsatsen att CO2 skulle upphöra i och med slutet på oljan. KOl kommer särkerligen att ersätta en hel del av bortfallet.

  Men som vanligt tack för en intressant läsning.

 2. Hej Bengt!
  Kan det bli tydligare än så här!? När vaknar vaknar våra politiker och framför allt när kommer Energimyndigheten att reagera? Det räcker inte att som Energimyndigheten gömma sig bakom konstaterandet att den som har pengar får alltid köpa olja. T o m en 5-åring förstår att när chipspåsen är slut och butikerna är stängda, då blir det inga mer chips!!!!

  Den senaste prognosen från Energimyndigheten vidhåller att nästan 90 % av våra transporter 2020 kommer att drivas och fossilt bränsle! Och utifrån detta planerar samhället och investerar mer förbifarter, fler vägar och landningsbanor för flyget. Det minsta man kan begära är att politiker och myndigheter åtminstone upprättar en plan B, om bristen på energi och olja är sant och inträffar!
  Att ha en krisberedskap har varit en självklarhet inom flyget, från början! Vem opponerar sig mot att besättningen på ett flygplan går igenom säkerhetsrutinerna inför en flygning?? De flesta av oss upplever inte detta som kränkande eller överflödigt utan som en förnuftig handling att visa omsorg och gradera sig om det värsta händer! Skäms energimyndigheten och alla ni politiker som inte vågar befinna er i verkligheten.

 3. Ja, det är sannerligen beklämmande att observera DEN TOTALA TYSTNADEN kring vår prekära energisituation framöver ! Om fem år kommer Danmark med stor säkerhet inte att kunna exportera någon olja till oss, 2020 kommer troligen Norges snabbt dalande oljekurva ha satt stopp för den importen. Kvarvarande tredjedelen (ung.) från Ryssland kan vi möjligen få levererad 10-15 år till.. i hård konkurrens med övriga desperata industriländer..och om tjugo år kan alltså matchen på oljemarknaden vara över för Europas del, enligt Crash Watcher !
  Finns det ingen person med kurage och självaktning på Energimyndigheten, i regeringen eller i opposition, som vågar riskera jobbet och gå ut med kalla fakta till svenska folket om den nedförsbacke som väntar runt hörnet..

 4. Det finns nya studier att vi snart passerar Peak Coal inom några år, kommer till det senare.

 5. Ja, jo, Excel i all ära, men situationen rymmer nog lite mer dynamik än vad linjära extrapolationer kan visa. Jag har svårt att tro att t ex Saudi kommer att vara totalt BAU oberört fast deras export minskar och omvärlden faller i bitar. Komplexa system låter sig inte modelleras sådär utan vidare, så det kan nog bli en och annan överraskning under resans gång. Resan nedför Hubberts Peak alltså.

Comments are closed.