Energi - Politik

Erika Bjerström på SVT har fel om Ghanas oljeexport!

Print Friendly, PDF & Email

I SVT Gomorron Sverige får vi idag veta att ”Ghana snart kan vara en av världens största oljeexportörer.”, tack vare  ”En av de största oljefyndigheter som hittats i världen på senare tid”. Ännu en gång får vi höra en erfaren journalist med hög svansföring påstå något som varken är sant eller relevant. Och där bristen på faktagranskning är minst sagt genant.

Det är fd miljöreportern Erika Bjerström, som i SVT:s serie -Det nya Afrika, kommer med dessa sensationella påståenden. Hon ställer sig också frågan: Hur ska rikedomarna förvaltas. Kan man göra det efter norsk modell?

Ghanas så kallade ”nyupptäckta” oljefält upptäcktes redan för fyra år sedan, juni 2007, och togs i drift hösten 2010 och kan i bästa fall placera Ghana bland de 20 -30 största oljeexportörerna i världen eller ca 0,3% av världens oljeexport. Se BP Statistical Review of World Energy, June 2011

Ghanas Jubilee-fält beräknas innehålla 600 miljoner fat i reserver och totalt finns det 1.8 miljarder fat i marken. Denna högre siffran 1,8 miljarder är helt orealistisk och poänglös att använda, men används gärna av reportrar för att skruva upp orealistiska förväntningar på nyupptäckta oljefyndigheter.

Och av folk som inte kan skilja på geologiska förekomster och utvinningsbara mängder, menar Globala energisystem vid Uppsala universitet.

Vattendjupet där oljefältet ligger, 60 km ut till havs, är 1250 meter, så det är ungefär som vid BP:s Deepwater Horizon i Mexikanska Gulfen. Den första och godkända utvecklingsplanen för Ghanas Jubilee-fyndighet talar om en utvinning av 120 000 fat per dag kring år 2010. Därefter en ökad kapacitet till kanske 250 000 fat per dag, även om det andra steget fortfarande är mycket osäkert.

En total utvinning omkring 600 miljoner fat från fältet är nog realistiskt och det motsvarar ungefär 7 dagars världsförbrukning! Fältet kommer kanske att kunna ge 250 000 fat per dag som bäst, men det är ju ändå en droppe i havet jämfört med de 85 miljoner fat per dag som världen använder. Dock kan volymen vara mycket stor och betydelsefull för Ghana, men 250 000 fat per dag gör fältet knappast Ghana  ”till en av världens största oljeexportörer.”

SVT:s reporter Erika Bjerström borde kolla sina källor bättre och börja använda korrekta uppgifter om framtida oljeutvinning, speciellt då all tillgänglig fakta finns på nätet, även i Afrika.

Visst kan Ghana förvalta sina inkomster från oljan, som norrmännen gjort, så att den kommer samhället och befolkningen till del under lång tid.
Som bekant minskar produktionen av olja från de norska fyndigheterna, sen 1998, just nu med mer än 7 % per år. Men ännu återstår några goda år.
Risken är dessvärre stor att den norska oljefonden dräneras kraftigt nu när finanskrisen går in i ett nytt skede. Hälften av kapitalet ligger osäkert ? placerade i amerikanska statspapper – resten ligger på den minst sagt svajiga globala börsen. Norge har fortfarande gott om fossilgas, som ser ut att nå maximal produktion runt 2020 betydligt tidigare än prognostiserat, så än kan de norska hushållen sova lugnt.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Erika Bjerström på SVT har fel om Ghanas oljeexport!

 1. Bra där Martin! På dom bara. Det finns något sjukt effektsökeri hos många journalister som fabricerar stort hela tiden för att sälja sina storys. Dokumentär serien om Arktis är ju också ett bra exempel som du tog upp förra veckan.
  Ja hur det går men Norges oljefond nu när det svajar bra på kasinobörsen blir intressant. Om Thatchers syndrom blir en realitet för Norrmännen.

 2. Martin – du borde nog kontakta lämplig redaktion på SVT om Erika Bs faktamässiga överdrifter. Eller varför inte mejla henne direkt? Egentligen brukar hon i regel göra bra ifrån sig. Ingen är ofelbar.
  Mvh
  Bosse

 3. Hej Bo!
  Som du säkert förstår menar jag inte att Erika B kan förväntas vara ofelbar, men slarvigt är det med tanke på hennes höga svansföring inom SVT. Och gjort är gjort och kan dessvärre inte göras om. Eftersom jag vet att bl a Vetenskapsredaktionen på SVT läser bloggen ASPO Sverige, så lär nog Erika B:s ”faktamässiga överdrifter” som du föredrar att kalla det nå fram till henne och redaktionen.

Comments are closed.