Geologiska studier av olja i arktis
Energi

SVT:s kunskap om olja och gas är skrämmande dålig

Print Friendly, PDF & Email

Skrev för två veckor sedan inlägget: ”Oljan håller inte på att ta slut som SVT påstår”, efter att del 1 visats av den norska dokumentären – Kampen om Arktis. Då reagerade jag mot bl a mot SVT:s språkbruk att ”oljan håller på att ta slut” och andra överdrifter kring olja och gas i Arktis. Fortfarande så har inte SVT ändrat formuleringarna på hemsidan och varje avsnitt inleds med ”oljan håller på att ta slut”. Det är lite sorgligt!

Det 3 av ”Kampen om Arktis” visades för några dagar sedan och handlade enbart om olja och gas i Arktis. I programmet fortsätter man mantrat ”att oljan håller på att ta slut” och dessutom påstår man att det finns 30 miljarder fat utanför Alaska norrut mot polen. Totalt beräknar man att det finns 90 miljarder fat i hela Arktis, inkl de områden som gränsar till Norge och Ryssland. Hur väl stämmer detta med de geologiska beräkningar och studier som utförts av bl a Globala Energisystem i Uppsala och Arctic Oil USGS:s publicerade rapporter  i Science AAAS
Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic ?

Geologer menar att mängden olja kan vara så pass stor som 90 miljarder fat. Dock är detta osäkra uppskattningar så det finns gott om utrymme för ändringar. Det är också korrekt att norra Alaska, västra Grönland och Ryssland fått de stora koncentrationerna av arktisk olja.

Dessvärre visar geologiska undersökningar, att på många ställen är fälten alldeles för små för att någonsin motivera utvinning i praktiken. Det är bara fem regioner som innehåller mer än 5 miljarder fat. Idag förbrukar världen 86 milj fat per dag. Det betyder att 5 miljarder fat olja räcker till 59 dagars konsumtion i världen. Det mesta av de där enorma mängderna olja som nämns i programmet är så utspridda att de därför saknar praktisk betydelse.

Geologiska studier av olja i arktis
Olja i arktis

Uppskattad mängd gas i Arktis sammanfaller däremot väl med de analyser som Globala Energisystem genomfört liksom USGS. Och det faktum att Ryssland kommer att få mest av gasen och oljan. Om nu ryssarna väljer och kan utveckla en gasutvinning i Arktis. Något som inte är givet och sällan diskuteras.

Journalister har väldigt svårt att förstå alla dessa uppskattningar på hur mycket olja och gas som finns, inte är mycket mer än vilda gissningar av vad som faktiskt kan nå marknaden. Som alltid är uppskattade ”resurser” praktiskt taget ovidkommande för samhället, då det är konstaterade utvinningsbara reserver och produktionsflöden som räknas. Allt annat är som sagt vilda gissningar av inget värde.

Det är tråkigt att behöva konstatera att medias kunskap om olja och gas är skrämmande dålig! Och publikservice – företaget SVT, i allmänhetens tjänst, utgör inget undantag.

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “SVT:s kunskap om olja och gas är skrämmande dålig

  1. Mitt intryck av del tre är att SVT lyckades utomordentligt väl med att visa drivkrafterna bakom exploateringen, att vi alla är beroende av oljan, ryska städer och små samhällen i nordamerikanska arktis som lever eller dör med exploateringen och att gasen skall fram till Tyskland. De visade även ursprungsbefolkningar som körs över men i väst tutas det i alla fall lite och görs försök att skydda miljön från de direkta skadorna.

    Jag håller med om att det var synd att de inte visade mer av osäkerheten om hur mycket olja och gas det egentligen finns. Sedan går det att prata mycket mer om hur beroende av oljan och gasen vi är och t.ex. hur Tyskland gör sig ännu mera beroende av importerad gas genom nedläggningen av kärnkraft och Ryssland har svårt att utveckla andra industrier än råvaruexport.

    Många människor och nationer kämpar för sin överlevnad och de agerar så gott de har förmåga och förstånd till inom de fysiska och politiska begränsningarna och detta är vad vi får…

  2. Magnus, min poäng är att så länge vi gömmer oss bakom kommentarer att ”oljan håller på att ta slut” samtidigt som media målar upp dessa fantastiska mängder olja och gas i Arktis, så skapar det bara förvirring och osäkerhet. Vad ska medborgarna tro?
    Korrekt information (sant och relevant) är ett måste om vi ska förstå att det är dax att både mentalt och i handling ställa om till en framtid med mindre mängd energi. Den olja och gas vi har kvar måste nu börja användas till denna gigantiska omställning av samhället och inte brännas upp för att vi ska kunna klänga oss fast vid en livsstil som är dödsdömd på 20-30 års sikt.

  3. SVT: borde kanske sagt att den lättutvunna oljan håller på att ta slut. Olja kommer aldrig ta slut. Men mängden kommer bli mindre lönsam att pumpa upp och svårare att komma åt (typ Arktis), och därför bör man dra ner på oljeberoendet. Eller vad säger du, Martin?

  4. Erik, visst ska vi dra ned oljeberoendet. Och det är rätt i övrigt vad du skriver. Men det intressanta är att priset är en dålig indikator på mängden olja som finns att utvinna. Det är mängden energi som behövs för att utvinna en enhet energi. 1:5 där går gränsen!

Comments are closed.