Ekonomi - Energi - Politik

Faller Grekland – faller alla!

Print Friendly, PDF & Email

Det är säkert många som fördömer det grekiska folket och den grekiska sättet att handskas med pengar och kapital. Kort sagt ett folk av ohederliga bedragare som är lata och lever på andra medlemsländer inom EU. Om så är fallet så sitter många länder i samma båt.Daily Telegraph har gjort en fantastisk webgraf, som beskriver vilka länder som lånat av vem och hur allt hänger ihop. Ingen går fri. Alla länder är inflätade i varandra i en global bank- och finanshärva. Och ett ekonomisystem som kräver ständig tillväxt i en värld med begränsade naturresurser.

Sveriges skulder till andra EU länder

Att Sverige har lånat ut till Tyskland är väl OK. Men vem är så korkad att han tror att en skuld till Storbritannien någonsin kommer att regleras? Intressant att USA har större skuld per capita än Grekland!

Det handlar alltså mer om tilltro att kunna fixa till sitt underskott. USA kan devalvera eller om man är kaxig öka penningmängden!

Skulle vi i Sverige lägga ihop statsskulden med andra skulder som hushållens-, finansbolagens- och företagens skulder ser bilden helt annorlunda ut. Och den är allt annat än angenäm.

Vill du titta på detta exempel på superb databasjournalistik i Daily Telegraph och hur allt hänger ihop tryck här.

Import av olja från bl a Norge

Det är väl onödigt att påpeka att vårt stora oljeberoende förtränger vi lika galant, som vår totala låneskuld. Vår maktelit verkar inte bekymra sig över att Danmark tillsammans med Norge står för 40 % av våra oljeimport. Och att de INTE kommer att kunna leverera någon olja till Sverige om 5-10 år! Man behöver oljan själva. Notera att Danmark varit vår största leverantör av olja och gas under många år!

Alliansregeringens hybris verkar t o m gått så långt att regeringspartiet (Fp) och dess ekonomiska talesman Carl B Hamilton helt flippat ur. Tidigare riksbankschefen Lars Wohlin (kd) menar att Carl B har en ”bristande verklighetsuppfattning” i en artikel i SvD som bloggen Cornucopia uppmärksammat.

Carl B Hamilton menar inte bara att Sverige borde ansluta sig till euron, utan dessutom bidra med kapital i miljardklassen till en gemensam räddningsfond för euro-projektet. Man tar sig för pannan och undrar, är detta egentligen den politik som Alliansregering vill föra? Gå med i euro-projektet, gå med i Nato, bygga fler kärnkraftverk och leva på hoppet att få köpa olja efter år 2020? (från vem ?)

Läs också Andreas Cervenkas krönika i Svd: ”Europas i särklass farligaste underskott”

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Faller Grekland – faller alla!

 1. Nja, nu blev väl lånen åt fel håll i texten. Det vi lånat ut har gått till Tyskland och Storbritannien. Schweiz och Italien har lånat ut till oss och inte tvärtom.

 2. 9/11-11 Anders Lindberg/aftonbladet.se Europas verkliga kris är nationalismen

  Magnus Söderman! ”(…) Den rot- och historielöshet som idag råder kommer inte gagna någon annan än dem som vill se en mänsklighet av enkom konsumenter och producenter”, upplyser du. Din analys är klockren! VI SKALL INGA ANDRA GUDAR HAVA JÄMTE PENNINGEN ekar budskapet!
  ”Det farligaste med eurokrisen är inte de trasiga ekonomierna – utan de trasiga människorna”, skrev Anders Lindberg. En ”MITT -I – PRICKare!”

  Ett sådant samhälle som vi nu existerar inom, som ser människan enbart som en bokföringsbar ekonomisk faktor jämte andra råvarukostnader i konteringen, undgår ingalunda upplösning!

  Frågan är bara MED VAD upplösningen skrivs i historieböckerna – med BLÄCK eller BLOD!

  Sven-Erik Forslin

Comments are closed.