Energi

NOG seminarium om Energipriser

Print Friendly, PDF & Email

En av de mäktiga drivkrafterna bakom de globala energi- och råvarupriserna är svängningarna i världskonjunkturen. Om detta handlar ett seminarium som NOG arrangerar den 30 november. 

Energipriser i en oberäknelig värld

Detta illustreras väl av de stora svängningarna i oljepriset. Från en pristopp på nära 150 dollar/fat i mitten av 2008 sjönk priset snabbt ner till ca 60 dollar/fat på våren 2009. Parallellt med tecknen på ekonomisk återhämtning ökade priset fram till våren 2011 till ca 120 dollar/fat. Nu är osäkerheten genuin om den fortsatta ekonomiska utvecklingen i världen. Hur ska förtroendet för ekonomisk tillväxt och stabilitet på världens finansmarknader repareras, inte minst med tanke på den skuldbörda flera länder i Europa befinner sig i? Kommer vi på nytt få se en period med kraftigt sjunkande oljepriser?

Oljepriset påverkas samtidigt dels av att oljetillgången på längre sikt inte kommer att kunna möta en marknad med fortsatt växande efterfrågan, dels av oron för politiska kriser. Den nödvändiga övergången till andra energislag leder sannolikt också till att framtidens energipriser drivs uppåt. Miljöskäl talar för att övergången måste gå fort. Allt detta försöker de finansiella marknaderna fånga i strategier för investeringar och åtgärder för prissäkring.

NOG inbjuder till ett seminarium där vi kommer att diskutera sambandet mellan energipriser och den ekonomiska utvecklingen. Några av de frågeställningar som seminariet vill söka svaren på är:

 

  • Kopplingen mellan tillgång till billig energi och ekonomisk tillväxt i ett historiskt perspektiv.
  • Hur verkar oljeprisets drivkrafter idag och i ett medellångt perspektiv?
  • Hur påverkas den ekonomiska utvecklingen på längre sikt i ett scenario med stigande energipriser? En fråga som är tänkt att belysas ur både industri- och utvecklingsländernas perspektiv.
  • Vilka incitament behövs för omställning i större skala mot förnybara energislag? Är höga energipriser tillräckligt?

Talare:
Björn Lindahl, Journalist, Svenska Dagbladet
Thina Margerete Saltvedt, Analytiker, Nordea, Oslo
Anders Wijkman, Stockholm Environment Institute, Tällberg Foundation

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs via länken anmalan(at)nog.se senast måndagen den 28 november

Datum: Onsdagen den 30 november, 2011; 09:30-12:30

Plats: ÅF’s huvudkontor, Frösundaleden 2A, Stockholm

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious