Ekonomi - Politik

Deflationen är här – omöjlig att stoppa

Print Friendly, PDF & Email

Under årets första månader har google-sökningar på ordet deflation blivit allt fler, trots att media,  ekonomer och politiker nästan enbart fokuserat på en tänkbar inflation eller hyperinflation. Och det är inte så konstigt eftersom inflation har dominerat världsekonomin från 1933 till 2008. Och människor har svårt att tänka nytt och ta till sig en ny verklighet och det är ingen nyhet.
Envisa ekonomer har ständigt pratat om återhämtning i ekonomin m a o mer inflation. Aktade och inflytelserika finansrådgivare har nästan efterlyst en dollarkrasch, vilket skulle leda till en hyperinflation. Då är det inte så konstigt att man söker på ordet inflation på Google.
Men det är bara ett ord som förklarar vad som händer i världen just nu! Och det är inte inflation, utan det magiska ordet DEFLATION.

Det menar Robert R Prechter, Jr författare, grundare och vd för the Socionomics Institute and Elliott Wave International, USA. Så det är hög tid att sätta sig in i vad konsekvenserna blir av deflation för världsekonomin och din egen plånbok. Och framför allt om det går att skydda sig mot en deflation.  Detta inlägg är en bearbetning av en artikeln: The Secret of Deflation: http://www.deflation.com/
Robert R Precher menar att det finns flera definitioner på begreppet deflation, men det är bara en som är användbar: http://www.deflation.com/leading-deflationists/robert-prechter

Deflation betyder att det totala utbudet av pengar och kredit krymper. Eller som Milton Friedman sa, ”inflation är alltid och överallt ett penningfenomen”, och samma sak gäller för deflation. Då kan man undra varför får vi då deflation? Svar är enkelt och tydligt: Det är alldeles för mycket obetalda skulder i världen.

Deflationen förklarar mycket av det som händer i världen just nu: 1. Varför räntorna är historiskt låga på högt värderade amerikanska statsobligationer. 2. Varför omsättningshastigheten på pengar är lika låga som på 1930-talet. 3. Varför värdepappersmarknaderna gått ned med 40 %. 4. Varför amerikanska konsumentprisindex föll sista månaden, mer än under år 2008. 5. Varför Europa befinner sig i kaos?

Deflationen är omöjlig att stoppa! Det visar med all tydlighet FEDs och amerikanska regeringens försök att på olika sätt minska skulderna genom att spä på penningmängden de senaste åren med 10.000 miljarder dollar! Trots detta har fastigheter och råvaror rasat med över 40 % i pris.
Det går alltså inte att lösa nuvarande gigantiska skuldberg med mera skulder. Utan istället har bland annat amerikanska regeringen genom den privata centralbanken, FED, vältrat över skulderna från vårdslösa långivare på Wall Street på oskyldiga sparare och hjälplösa skattebetalare. Både demokrater och republikaner är oerhört trötta på att se hur FED fortsätter ”köpa ut” dessa kraftigt skuldsatta finansspekulanter, med Obamas goda minne. Men det verkar inte finnas någon annan utväg. Slutar utlåningen från regeringen rasar hela skuldberget.

Men det går inte att fly från deflationen!

Ironiskt nog har investerarna i stället för att förbereda sig för deflation gjort precis tvärt om. Satsat på fastigheter, aktier,råvarutillgångar, guld och silver. Under tider av deflation gäller ”cash is king” och investerarna har gjort allt för att undvika cash.

Robert R Prechter slutar med att konstatera att det kanske är för sent att göra nåt för att undvika det värsta konsekvenserna. Deflationen är här men det är inte självklart, varken för medborgare, politiker eller finansmän. Fortfarande pratar mainstreamekonomerna och media om en förväntad återhämtning, lätt inflation och en stigande aktiemarknad. Tvärt emot experter ”på andra sidan”, som gjort sig fria från konventionellt tänkande. Under de kommande fem åren tror Robert R Precher att det hemliga ordet ”d” för deflation kommer övergå till något värre, nämligen depression.

Läs med om hur deflation påverkar ekonomin i stort och smått:!

Läs också vad Nicole Foss skriver om deflation. Den är här och blir allt tydligare:

Vill du lära dig mer om deflation här är siten:

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

10 Comments on “Deflationen är här – omöjlig att stoppa

 1. Inflation eller deflation. Det är frågan. Något är ruttet någonstans, för att travestera Hamlet. Domedagsprofetiorna avlöser varandra på var och varannan blogg. Under tiden går allt sin gilla gång. Lite mer pengar trycks av centralbankerna, folk åker på semester och kommer tillbaka från semestern. Politiker gör olika utspel: Bygg Förbifart Stockholm! Rädda euron till varje pris! Bistå de syriska ”rebellerna” i deras rättfärdiga kamp mot förtrycket! Osv…

  Jag har precis börjat jobba och nyss betalade jag mina räkningar för nästa månad.

  Mvh
  Bosse

 2. Bo:
  ”Domedagsprofetiorna avlöser varandra på var och varannan blogg. Under tiden går allt sin gilla gång”
  Nä, i ankdammen är det mesta idag som igår, än så länge.
  Men jag tror inte att tex ”Sanchez” i Madrid delar din syn, kanske inte heller ”Eduardo” i Lissabon….(om du nu inte bara ironiserade)

 3. Martin,
  I allt prat om krisande banker, krispaket, arbetslöshet, minskande social välfärd m.m. skall vi inte glömma att det är människor av kött och blod som mår väldigt dåligt bland tex flera av EU-ländernas medborgare.
  Det tar lång tid att bygga ett ”mänskligt meningssystem” (för att citera Alf Hornborg) men som likt tidigare i historien snabbt kan falla.
  Vi fokuserar gärna på ”detaljer” i den pågående,som jag ser det, ostoppbara negativa processen som bara är skeenden utom kontroll.

 4. Bengt håller helt och fullt med dig. Visst människorna i våra krisande samhällen mår dåligt och värre blir det och fler blir det. Först en ejäl finanskrasch sen följer energikrisen. Sverige kommer inte att få något frikort utan vi är en del av det som pågår runt om oss inom EU och globalt. Och kommer också att drabbas.
  Som jag ser det kan vi inte bara sitta tysta och titta på. Mitt och ASPOs lilla bidrag är att väcka opinion och skapa medvetande om att stora förändringar är i görningen och att det fortfarande finns tid och möjlighet att slippa kraschlanda, kanske rent av landa med båda fötterna.

 5. Bra att du tar upp deflationen, Martin. För oss som ser sambanden mellan det skuldbaserade penningsystemet och exploateringen av de fossila energilagren är det helt naturligt att se oljetoppen som den epokgörande inledningen till en era av deflation, depression och omställning till en uthållig ekonomi.

  Vi har byggt ett enormt och energislukande realkapital samtidigt som vi har dragit på oss en allt högre skuldsättningsgrad. Dessutom har vi lånat för de investeringar som vi just nu håller på med. Vi hoppas att de kommer att ge oss den tillväxt som krävs för att kunna återbetala dessa lån med ränta men sedan vi nådde den globala oljetoppen har det inte fungerat särskilt bra vilket framgår tydligt av din sammanfattning av Prechters artikel.

  Skulder som inte kan betalas kommer inte att betalas. Alla de skulder som vi (inte jag men många andra) tagit på oss för att finansiera ett energislukande realkapital kommer vi inte att kunna betala. De måste skrivas ner och därmed minskar penningmängden. Alltså får vi deflation.

  Det värsta är inte över med den depression som följer. För att överleva måste vi kunna ställa om hela vår produktion. Det kräver investeringar och investeringar måste finansieras. Hur ska det gå till när penningmängden minskar genom att banker tvingas skriva ner sina kreditfordringar. Det betyder ju att deras egna kapital smälter ner och de krymper. När både hushåll och entreprenörer förtvivlat kommer för att få hjälp med finansiering av mer eller mindre chansartade investeringar som ingen kan visa att de kommer att ge dem en möjlighet att återbetala lånen med ränta så måste bankerna säga nej eftersom de inte får ta några risker.

  Samtidigt depressionsrasar börsen så där finns det ingen hjälp att få för den lilla andel av företagen som är tillräckligt stora för under normala förhållanden kunna emittera aktier och få ut dem via börsen.

  Förutom bankerna och börserna finns det ingenting förutom enskilda förmögna och likvida personer. De kommer att kunna plocka russinen i kakan men kommer de att kunna hjälpa fler än sig själva? Vi måste redan nu börja organisera de finansiella system som vi kommer att behöva under deflationen, depressionen och omställningen! Här finns några små ljus i tunneln. Åre Lokalkapital AB under bildande och Södra Rörums Sambruk som knappt kommit ur startgropen. De har en tid av experimenterande framför sig för att finna den rätta formen men det är lite otäckt att det inte går att hitta fler än dessa trots att vi redan ser att deflationen har börjat.

 6. Vid deflation stannar, eller i vart fall stryps ekonomins vitalitet då tex. företagsledningars tänkta investeringsplaner läggs på is i avvaktan på chansen till ”ännu lägre, allra lägsta möjliga ränta på externt investeringkapital.” Deflation är dödsbacillen i samhällskroppen! HURRAAA för DEFLATIONEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vägen FRAMÅT är farbar E_N_D_A_SSSS_T med häst å vagn – och GENUINT SJÄLVHUSHÅLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Ngt. oumbärligt för alla människor, men särskilt för företags omvärldsanalytiker:

  Tips: moneymappress.com
  Gå in på deras MONEY MAP REPORT.
  Ta del av där presenterade slutsatser från följande personer:

  Dr. Kent Moors, energianalytiker.
  Kent Fritz-Gerald, Industristrateg m.m
  Chris Martenson, Vetenskapsman.

Comments are closed.