Ekologi

Havsytan stiger snabbare än beräknat!

Print Friendly, PDF & Email

Havsnivån stiger snabbare än vad modellerna säger och geologen Bill Hay från University of Colorado börjar förstå vad som händer. Vad som hittills saknats i modellerna är viktiga återkopplingar som ökar farten på allt.Det är bland annat en koppling till isen i Arktis, inlandsisen på Grönland, jordens fuktighet och grundvattnet.
Isen som smälter bidrar i sig inte till högre havsnivå, men det blir en effekt av att mer sötvatten frigörs i Arktis som flödar ut och ersätts med varmare havsvatten från söder. Det fungerar som en värme motor som värmer Arktis och Arktis blir än varmare och mer isfritt och detta leder till mer värme som absorberas.
Inlandsisen på Grönland kan försvinna på några hundra år under naturliga förutsättningar. Ingen vet hur fort det kan gå med utsläppen av koldioxiden som vi nu gör. Efter sommarens smältperiod på Grönland så smörjs botten av glaciären och flödet av is ökar.
Den andra återkopplingen som saknats är allt grundvatten som pumpas upp för att motverka torkan som senare tar sig ut i havet.
Alla dessa återkopplingar är positiva och ökar farten på klimatförändringen och havsytans höjning.
Jorden ser ut att ha några stabila lägen, mellan dessa så är klimatet instabilt och kan ändra sig kvickt, och nu vill systemet gå till ett nytt klimatläge under vår påverkan. Och nu efter Sandy:s härjningar längs USA:s östkust så är det inte några mm per år som påverkar utan när alla faktorer samverka som vind, lufttryck, sol och månen då blir katastrofen ett faktum.
Why seas are rising ahead of predictions: Estimates of rate of future sea-level rise may be too low.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious