Ekonomi - Energi - Politik

Obama eller Romney

Print Friendly, PDF & Email

Den 6 november så väljs en ny president eller så sitter en gammal kvar fyra år till. Vad betyder det ena utfallet mot det andra, eller om det blir ett jämt val som leder till ett dödläge.Om båda får 269 elektorsröster så skulle Republikanerna som kontrollerar i Representanthuset bestämma presidenten och då blir det Romney, Demokraterna, som just nu, kontrollerar Senaten skall utse vice presidenten i detta fall Joe Biden. Valet kommer inte att ta slut den 6 november utan kommer att hålla på lång tid. Detta är nog det värsta som kan hända.
Om man tittar på var politiskt kandidaterna står så ligger dom väldigt nära varandra både på en Höger/Vänster skala och på den Auktoritära/Liberala skalan, enligt denna politiska kompass.

Vad skulle den nästa presidenten kunna göra, för ingen lovar något som faktiskt skulle fungera. Båda vill få ekonomin att växa och öka antalet i arbete. Den mesta makten ligger i Senaten och Representanthuset och den blandning som finns där.

Om Romney vinner.
Han har en energiplan och vill göra Nord Amerika energi oberoende, och ska fortsätta öka utvinningen i större takt än i dag, fast han kan bara påverka USA, Canada och Mexiko har kanske egna agendor. Delstaterna som har svagare lagar ska får mer att säga till om, och alla områden utom Nationalparkerna ska exploatering för olja och gas kunna ske. Reglerna för kärnkraft ska strömlinjeformas så nya kärnkraftverk ska godkännas inom två år. Alla energislag ska spela efter samma spelregler. Skattelättnader för investeringar i vind- och sol-kraft kommer att upphöra under Romney, men oljeindustrins skatteavdrag får troligen var kvar. Energioberoende kräver även bättre bränslestandard än vad som finns i dag, vilket Romney motsätter sig. Omvärldens energipriser påverkas inte  av önskan om ett Amerikansk energioberoende, tvärt om. Detta kan vara ett sätt för oljebolagen att bygga infrastruktur för export och detta tvingar upp det inhemska priserna på olja och gas.

I Romney:s plan nämns inget om klimatfrågorna eller energibesparingar alls, han vill även mildra dagens miljölagstiftning på många områden.

Om Obama vinner.
Han vill att 80% av elen ska komma från förnybara energikällor 2035, och här räknas ”ren kol” och naturgas med! Skattelättnader för vind och solenergi kommer att få vara kvar. Efter BP Deepwater oljeusläppet så stoppades nya oljeutvinningsprojekt men många av dessa kommer att öppnas upp igen.
Obama tror också att Amerika har naturgas för nästan 100 år och fracking kommer att få finnas kvar om det inte påverkan folks hälsa negativt. Sparande och att undvika slöseri är en väg att minska oljeberoendet. Han är en smart retoriker men saknar grundläggande kunskaper om de fysiska lagarna.

Om man ser på båda kandidaterna så är båda okunniga om energi och ekonomi, Romney med en okunskap från en högerideologi utan substans
Obama borde ha tillgång till fakta om nettoenergi och hur energi och ekonomi påverkar varandra, men han är djupt okunnig hur skalbar alternativ energi är.
Men det kanske är klart om båda kandidatlägren tar in ca 1 miljard US$ i bidrag så ska väl ingen tro att detta inte kommer att påverkar den framtida politiken. Och eftersom energi och ekonomi hänger ihop så intimt så får alla intressegrupper stor påverkan på innehållet.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Obama eller Romney

  1. Det finns eldsjälar och så finns det eldsjälar, det finns kloka gubbar och gummor och så finns det kloka gubbar och gummor, ja och så finns det kloka gubbar (och gummor) som GÖR kloka saker! Med anledning av att den amerikanska kongressledamoten Roscoe Barlett nu tyvärr tvingas sluta som kongressledamot för delstaten Maryland vill vi uppmärksamma denna fantastiska man. Rosoce Bartlett är den näst äldste kongressledamoten i representanthuset och har suttit i hela 10 mandatperioder vilket endast det är en bedrift! Men framförallt är Roscoe Bartletts otröttliga envishet och försök att väcka debatt och medvetenhet om Peak i såväl kongressen som i Washingtons maktkorridorer, vid de otaliga gånger han väckt frågan-djupt imponerande! I del 1 av Roscoe Bartletts tal inför kongressen ovan (från 2008) tar Bartlett bland annat upp det numera berömda talet av admiral Hayman G. Rickover (bland annat fadern till atomubåten och energirådgivare åt Jimmy Carter på 1970-talet) från 1957. Talet är kräver ett inlägg i sig men vi nöjer oss med att säga detta: admiral Hayes är en legend inom den amerikanska flottan och talet år så insiktsfullt och före sin tid när det gäller världens och USA:s energisiutation att man kan tappa brallorna och hatten för betydligt mindre…! Läs admiral Haymans tal och lyssna till Bartlett och kanske ser du på saker och ting på ett helt nytt sätt.

Comments are closed.