Ekonomi - Energi

Dystopi eller nära verkligheten? Ekonomisk kollaps!

Print Friendly, PDF & Email

Gail Tverberg ger sin syn på energi- och ekonomikrisen i världen och USA på sin blogg Our Infinite World. Och som vanligt skriver hon tydligt och rakt vad hon tror väntar oss inom 5-10 år, baserat på enormt mycket inhämtad och bearbetad kunskap under sitt 70-åriga liv. Jag har gjort en översättning av en liten del av  det hon skriver.

”Samtidigt som USA är på väg mot en situation där landet inte kan betala sin skulder vilket leder till att statsförvaltningen stängs, är den bakomliggande orsaken till den obehagliga situationen inte klar för det amerikanska folket eller världen. Den nyhet som pressen vanligtvis har matat oss med förklarar problemet som tillfällig, och som orsakas av konflikter mellan demokrater och republikaner.
Enligt mig är problemet mycket djupare än så. I detta inlägg, sammanfattar jag två perspektiv, och motiverar varför den dominerande uppfattningen är väldigt långt bort från verkligheten. Vi kan vara på väg mot en ekonomisk kollaps.

Hur ser vi på rådande predikament kring energi- och ekonomi?

Den dominerande uppfattning är att den ekonomiska tillväxten kan fortsätta på obestämd tid, utan att sakta ner eller stanna. I själva verket har strävan efter ekonomisk tillväxt nästan blivit en nationell religion.

(I Sverige råder dessutom nästan en religiös samstämmighet att ”grön ekonomisk tillväxt” är nyckeln till Business As Usual med fortsatt tillväxt och välfärd och den uppfattningen delas näringsliv, politiker, massmedia och fackföreningar m fl min anmärkning)

Den hållbara lösning som vi hoppas och planerar för innebär att effektivera energianvändning per BNP-enhet och använda mindre mängd fossila bränslen. Ekonomin ska bli allt mer service. och kunskapsinriktad. Folk kommer att lära sig att vara nöjda med fler tjänster och färre varor. Vi kan gå vidare i riktning mot en hållbar framtid.

Ett alternativt sätt att se på rådande predikament kring energi- och ekonomi är en helt annan berättelse jämfört med den dominerande uppfattningen. Energi är avgörande för att den mänskliga civilisationen ska växa och utvecklas, eftersom alla typer av varor och tjänster kräver energi för att kunna produceras. När en infrastruktur väl har byggts, behövs dessutom energi för kunna nyttja denna speciella oljeinfrastruktur.

Idag, är oljan den enskilt största energikällan och vi har redan skördat de lägst hängande frukterna. Och oljan blir allt svårare och dyrare att få fram. Ekonomer skulle kalla detta problem som minskande marginell avkastning på investeringen. Idag är värdet mellan försäljningspris och kostnaden för utvinning av olja låg och trenden nedåt ser ut att fortsätta.

(EROI t ex blir allt sämre, min anmärkning)

En högre kostnad för utvinning innebär att överskottet som tillförs ekonomierna och skapar välfärd, runt om i världen, blir mindre, vilket per automatik leder till lägre ekonomisk tillväxt.

Snart, kanske redan om 5-10 år, kommer kostnaden för utvinning av olja att överstiga det värde som denna olja ger till samhället. Vid denna tidpunkt, kommer det inte längre vara ekonomiskt rationellt att utvinna olja. Ytterligare produktion av dyr olja kommer att leda till ekonomisk nedgång, och ganska troligt, i slutändan, kollaps.

stages_of_production_small

Det visar Joseph Tainter i boken ”In the Collapse of Complex Societies” (1990) när han berättar om många civilisationer, som just nådde sjunkande marginell avkastning på investeringar och slutligen kollapsade.
Vår skuldsättning hör mycket samman med denna utveckling. BNP är ett mått på hur mycket som produceras, oavsett om skulden är inblandad eller inte. Om ett nytt hus eller en ny bil är byggd, ingår värdet av bilen i den ekonomiska tillväxtens kalkyler, oavsett om huset eller bilen är köpt på kredit till 100%. Inte nog med att vi når gränsen för global oljeproduktion (eftersom kostnaden för utvinning blir högre och högre samtidigt som EROI blir allt sämre, min anmärkning), utan vi når också en gräns för hur stor skulden kan bli, eftersom den ekonomiska tillväxten avtar.

Att skuldsätta sig är självklart lättare i en växande ekonomi än i en krympande ekonomi. När ekonomin växer snabbt, är det lätt att öka skulden, eftersom att låna från framtiden alltid ser ut som det mest fördelaktiga. I själva verket är det möjligt att betala relativt höga räntor, i en växande ekonomi, utan att vinsterna blir dåliga. Företagen kan skapa skalfördelar, som ger vinster och förbättrar förmågan att betala tillbaka skulden. Reinhart och Rogoff (2008) snubblade oväntat över detta fenomen när de undersökte åtta finansiella kriser sen 1800-talet. De rapporterade, ”Det är anmärkningsvärt att de företag, som inte gjorde skuldavskrivningar utan fortsatte att skuldsätta sig, blev i stort alla enormt framgångsrika.”

Läs hela inlägget av Gail Tverberg och du blir garanterad klokare hur energi och ekonomi hänger ihop och hur sårbart vårt samhälle blivit. Och prognosen inför framtiden är allt annat än ljus!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Dystopi eller nära verkligheten? Ekonomisk kollaps!

Comments are closed.