Ekonomi - Energi - Politik

Storbritannien bygger ny kärnkraft – deperata efter mer energi!

Print Friendly, PDF & Email

Nu har Storbritannien beslutat att  bygga ny kärnkraft, en möjlighet som också finns i Sverige, numera. Storbritannien har som Sverige tio stycken gamla kärnkraftverk, som behöver ersättas. Dessa beslutade nya kärnkraftverk kommer inte bättra på det dystra energiläge i Storbritannien inför den stundande vintern.

Fossilgas verkar bli en bristvara, vilket var nära  redan förra året. Gasen var två dagar från att totalt ta slut i rören. Många hushåll i Storbritannien värmer upp sina bostäder med gas, men även elektricitet produceras med hjälp av gas. Gasdepåerna i Storbritannien är redan nu oroväckande tomma. Och gas- och oljeutvinningen i Nordsjön minskar i allt snabbare takt sen Storbritannien passerade peakoil i slutet av 1990-talet. Senaste året minskade produktionen med hela 22 %! Och någon hjälp med gas från Nederländerna lär man knappast få denna gång, då de behöver sin egen gas fullt ut!

Gasledningen från Norge som var planerad för Sverige när det begav sig (vi tackade nej) ger en viss lindring åtminstone för skottarna! Idag skriver tidningen The Guardian om den upphandling som sker av ny kärnkraft i Storbritannien. Och det är inte lite subventioner som regeringen Cameron bjuder på. Ett garanterat statligt produktionspris före skatt på 95 öre per kWh. Priset tillåts dessutom att justeras för inflation fram till 2058! Det ger ett kWh-pris för brittiska hushåll på cirka 2 kr. Dessutom får konsortiet, som ska bygga, brittiska statliga lånegarantier på ca 100 miljarder kronor.
Äntligen får vi svart på vitt att kärnkraft knappast är en billig framtida energikälla, vilket många kärnkraftsförespråkare hävdar som ett mantra. Bortsett från säkerhetsaspekten kommer ny kärnkraftsel att bli dyr el, säkert dubbelt mot idag, även i Sverige om det byggs några.
Vi som följer den kommande energibristen i världen väntar fortfarande på att finska Olkiluoto 3 ska starta efter flera års försening och enorma fördyringar. Det är nu uppe i en produktionskostnad på ca 85 miljarder kronor istället för offererade 25 miljarder. Plus 25 miljarder i kapitalkostnad. Tur att franska staten står som garant!

Och skulle det vara obekant så bär inte de nuvarande svenska kärnkraftsverken sina egna försäkringskostnader, vilket bland annat tidiagre Gen dir Tomas Kåberger skriver i Dagens Industri. Redan idag är de svenska kärnkraftverken subventionerade av staten och olönsamma! Det har vi skrivit om många gånger på ASPO Sverige. Trolig kostnad för kärnkraftsolyckor. Eller Kostnaderna vid en kärnkraftsolycka läggs på skattebetalarna 1000 miljarder kronor Eller Kärnkraft är så in i h-e olönsam. Något att bita i för alla vilseförda kärnkraftskramare som poppar upp titt som tätt i debatten! Bloggen Cornucopia skriver oxå om Storbritanniens nya kärnkraft. Som aviserar höga elpriser inom hela EU i framtiden.

Och som sagt upphandlingen av regeringen Cameron av ny kärnkraft, innebär  dubblerat kWh-pris för britterna och talar sitt tydliga språk!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Storbritannien bygger ny kärnkraft – deperata efter mer energi!

 1. Sverige tackade nej till att få en del av havsområden i nordsjön innan man började leta olja på 60 talet. Sedan tackad dem nej till gasledning. Riktiga miljövänner alltså!

  Det är fullkomligt idiotiskt ur energisäkerhets synpunkt att satsa allt det där pengar på Kärnkraft. Om man istället satsade på småskaligt, isolering, lokalproduktion, skulle det skapa jobb och bättra miljöprestationen.

  Ur vilken synpunkt, då, är beslutet i Brittiska öarna rationellt?
  Storkapital ägare som satsar på kärnkraft får en bra avkastning.
  Brittiska folket blir energiberoende eftersom tillgång till någorlunda överkomligt el stoppar utvecklingen av en energi-snål infrastruktur och kultur.
  Oljebolagen tjäner eftersom elen driver oljeanvänding och visa versa.

  Som en drogpeddlare förser sina klienter med droger i lagom mängd, lagom ofta, ser det politiska eliten till att förse sina energiberoende undersåter så länge som möjligt innan deras vanor tar kål på dem.

 2. Märkligt påstående att det skulle ge ett kWh-pris för hushållen på 2 kr bara för att man subventionerar kärnkraften med en femtioöring eller så. Någon sådan koppling finns förstås inte.

  Storbritannien är mycket riktigt desperat, och det borde fler länder vara. Men Tyskland exempelvis är inte desperat, utan klistrar på sig dilettantens leende medan de skruvar upp kolkraften från år till år.

  Storbritannien har ett lägre ”strike price” för kärnkraft än för övriga icke-fossila källor. Så kärnkraft är billigt jämförelsevis, trots att man gör det onödigt dyrt med regleringar.

  Kåbergers ständiga desinformation är knappt värd att bemöta. Kärnkraftverken i Sverige mjölkas kraftigt av staten – det vet alla insatta. Hans påstående om motsatsen faller på en enkel överslagsberäkning.

 3. @Tom: Om man skulle satsa på småskalig lokalproduktion så skulle det mycket riktigt skapa fler jobb, vilket är dåligt. Vårt välstånd beror på effektivisering! Miljöprestandan skulle också bli betydligt sämre – kärnkraft är tämligen överlägset ur ett livscykelperspektiv. Energisäkerheten skulle också bli sämre eftersom man får mindre kraft, väderberoende och under betydligt kortare tid än kärnkraftverkens 60 år.

  Elen driver inte alls oljeanvändning, utan tvärtom. Och energisnål infrastruktur är inget att sträva efter i sig – när energin är billig, flödig och utan signifikanta miljökonsekvenser så är det bara att köra på.

 4. En Areva 1600 MW som går i sextio år ger ett kWh-pris på 25 öre. Varför skulle någon erbjuda operatören 95 öre? 30 öre räcker väl, då gör de en vinst på 40 miljarder. Jag känner lukten av en gravad hund.

Comments are closed.