Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Familjen Hedenhös vore kanske bättre litteratur!

Print Friendly, PDF & Email

Jag har samlat ihop några av mina observationer och funderingar, som jag präntat ned på Facebook från den 17 november till 23 november 2013. Det handlar om tillståndet i konungariket Sverige och utblickar mot EU och världen utifrån min utkikspost. Som vanligt med fokus på sambandet mellan de tre E:na – Ekonomi, Energi och Ekologi. Kanske har du oxå funderat på vart vi är på väg och vilka synliga och osynliga krafter som styr vägen framåt! Förväntar mig inte att du ska gilla och acceptera allt jag skriver och kritiserar, men kanske finns det något som får dig att häpna eller rent av bli förbannad! Tala då om det, inte bara för mig, utan dela med dig till andra!

Ett är säkert. Vi håller på att glida in i en ny verklighet vare sig vi vill eller inte och omställningen av samhället smyger så sakta på oss. Hur gör du? Åker du med eller försöker du navigera i denna nya motstridiga verklighet? Trevlig läsning!

1.I gårdagens Svd skrev Cervenka i papperstidningen ännu en fantastisk bra betraktelse. ”Ett ekonomisk uppsving har blivit något hotfullt” Artikeln finns ännu inte digitalt publicerad. Här några citat ut artikeln:
Alla politiker vet mycket väl att den bostadsbubbla och den lånekarusell som de påstår sig vara oroade över enkelt skulle kunna stoppas”. Om bostäder och brf-rallyt…

2. Hybris är en farlig sjukdom speciellt bland politiker och byggnadsfolk. Den blir hyperfarlig om och när de båda grupperna slår sina påsar ihop. Bloggen Cornucopia har granskat statistik från SCB och visar i ett antal grafer den hybris och de överdrifter som förs fram av både av lokal- och rikspolitiker om befolkningsutvecklingen i Stockholm.
Dags att vakna3. Det är inte alla som riktigt förstått att den svenska välfärden med ett uppbyggt skyddsnät som fångade upp och hjälpte medborgarna att få en andra chans vid sjukdom och arbetslöshet, sen länge är nedmonterad Det har skett under retoriken att bevara och utveckla välfärden. Och alla medborgare kan råka lika illa ut som Håkan Carlberg, arbetslös och bostadslös. fd. VD, Regionchef, Rektor, Projektledare. Läs hans öppna brev till statsminister Reinfeldt.

4. Här kommer en naken och avslöjande redovisning av tillståndet i det svenska järnvägsnätet, som visar Trafikverkets rent ut sagt inkompetenta arbete tillsammans med nuvarande Alliansregering. En regeringen som inte gillar järnvägar utan satsar på vägar, tunnlar och broar och favoriserar fordonstrafiken med lägre skatter och struntar i beslutade utsläppsmål!
”Underhållsberget har byggts upp sedan man 2005 slopade förebyggande underhåll och ersatte det med bara felavhjälpande. Men det finns fortfarande fel sedan det året som inte åtgärdats. Östnytt har granskat 61 urspårningar sedan 2008, och av dem berodde 23 på kända banfel som inte åtgärdats. Många banmästare har slutat rapportera fel. Det är inte lönt…”

5. Fisken snart borta ett resultat av en groteskt överfiske, inte bara i de svenska vattnen!
Google6. Google väller fram och slukar allt fler – t o m svenska kommuner lägger aningslöst över allt mer information och kommunikation på denna mastodont som gör som dom själva vill. Det finns inga garantier eller laglig möjlighet att få rättelse om Google helt enkelt raderar ut, spärrar och plockar bort allt som du eller kommunen skickat in till Googles servrar. Storebror är här så passa dig!

 

7. I dessa dagar då Trafikverket och Alliansen är ut i media och med näbbar och klor försöker försvara sina järnvägssatsningar och framför allt det goda underhållet av svenska järnvägar vill jag påminna om att Trafikverket omvärdera Förbifart Stockholm. Denna 30 miljarders satsning (minst) under 10 år har av Trafikverket uppgraderat från olönsam till lönsam. Inkompetensen på Trafikverket förvånar inte. Läs vad vi på ASPO skrivit tidigare om den huvudlösa beslutet att bygga Förbifart Stockholm.

8. Sent ska syndaren vakna, Tepco-chefen varnar andra länder för kärnkraftshaverier!
Fukushima

9. Kapitalet och intjäningsförmågan prioriteras alltid i ett nyliberalt EU!

 

 

 

 

 

10. Det är fler som undrar vart är vi på våg? Denna gång Matt Damon!
Matt Damon

 

 

11. De borde aldrig åkt dit! Det går aldrig att bota symtomen utan att angripa orsakerna, Känn er lurade och förbli lurade! Har man inte klart för sig hur systemet ser ut så fäktar man förgäves.

12. Vill ni veta mera om framtiden och vad vi behöver göra för våra barn och barnbarn ska få ett drägligt liv, hör av er, martin.saar@live.se

Konsumera Smartare13. Denna stackars Klas Eklund är som vanligt ute och cyklar, ——kanske den ekonom som bidragit mest till den ekonomikris vi i dag befinner oss i. Boken ”Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi” är obligatorisk studielitteratur på Handels!. Familjen Hedenhös vore kanske bättre litteratur!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Familjen Hedenhös vore kanske bättre litteratur!

  1. Man kan ju undra….om man skulle folkomrösta om många av ovanstående missförhållanden skulle det troligen visa sig att de flesta skulle tycka att det är just missförhållanden och skulle kräva en ändring. Men ändå fortsätter galenskaperna…lyssnar politikerna inte längre till folket…eller ger dom blanka fan i vad folk tycker? Vem äger makten $$$$?

Comments are closed.