Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Futurologen: Om 50 år reser vi med privatjet!

Print Friendly, PDF & Email

SJ-tidningen TIM ”Tillsammans i Mälardalen” har i sitt senaste nummer en översvallande positiv artikel av futurologen Magnus Lindkvist ”som har hela världen som arbetsplats”, med 200 resdagar per år. En av många plattityder i artikeln. Visste inte ens att futurologer fanns! Alltid lär man sig något.
På ett sätt är vi alla medborgare futurologer, då vi alla har vår egen framtidsbild som är mer eller mindre underbyggd. Många är  enbart trendframflyttningar av busines as usual och önsketänkande, som i detta fall. Artikeln är en hyllning till dagens mobila människa som ena dagen på morgonen befinner sig i Finland, eftermiddagen i Stockholm och glad över ett inställt möte i Boston, nästa dag. Här pendlas det till jobbet med flyg från Stockholm till Paris, Rom och London och andra världsmetropoler. I en aldrig sinande fart! Och hur troligt är det?

Futurologen Magnus Lindkvist berättar, att vi blir mer framtidsberoende än nånsin, eftersom vi lever i en tid med många val. Vi ska välja rätt pensionsförsäkring, rätt skola och rätt jobb.
Magnus Lindkvist slår fast: Det gäller att vara nära en flygplats för att enkelt ta sig ut i världen och konstaterar: ”att resandet ska vara enkelt, snabbt och smidigt”, det är viktigast för alla (det kan man ju hålla med om) men sen kommer det ”OCH DET KOMMER INTE ATT FÖRÄNDRAS”!  Med tillägget att tåg är bra (TIM är en SJ-tidning) ett grönare sätt att resa, men miljöargumentet är inte gångbart i konkurrensen om framtidens resenärer, enligt Lindkvist!

Vi väljer det som är ”billigt, snabbt och bekvämt”. Om 50 år är det fosfor och den ännu oupptäckta!! materian bioplasma som står i fokus och inte koldioxid (olja och fossilt bränsle). Och det kan säkert vara rätt, för fosfor och koldioxid då vi om 50 år har gått igenom skärselden och konsekvenserna av brist på fosfor och brist på olja som gett oss bl a bestående klimatförändringar och ett helt annorlunda samhälle. (Min framtidsbild)

Frågan blir, hur ser samhället ut på andra sidan?

Att ”privatjet om 50 år skulle vara gångbart sätt att resa” är kanske det mesta fantasifulla påståendet av Magnus Lindkvist. Och skälet uppseendeväckande: ”folk vill ha utrymme och slippa trängas”. Nu tar jag mig för pannan, nu räcker det!

Futurologen Magnus Lindkvist måste vara ett skämt med livlig fantasi och en oerhört god estradör. Han verkar inte hört talas om att vi går mot en tid med allt mindre naturresurser, inte bara fossilt bränsle, fosfor, mineraler, jordbruksmark etc, utan basen för våra samhällen är i gungning. Ett överansträngt jordklot som ska föda allt fler människor. Han verkar ha dimmiga begrepp om sambandet mellan tillgång på billig energi och ekonomisk tillväxt, välfärd och samhällsutveckling.

Och det bästa av allt berättar Magnus Lindkvist kommer ingen att pendla till jobbet i Mälardalen ”eftersom resan går så pass fort”! Och Magnus Lindkvist visar redan nu hur det blir. Det som han gör idag kommer vi andra att göra imorgon!

Måste säga att detta var en av de roligaste artiklar jag läst på länge, Magnus Lindkvist måste vara en stå upp komiker förklädd till futurolog.
Kanske har Groucho Marx rätt när han säger:” Vad bryr jag mig om framtiden vad har den gjort för mig”.

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

4 Comments on “Futurologen: Om 50 år reser vi med privatjet!

 1. Jag kollade tidigare idag Institutet för Framtidsstudier. De åstadkommer inte mycket av intresse där inte. Tidningen Framtider verkar de ha lagt ner, liksom föreningen som fanns för folk som var intresserade av framtidsstudier. Föreläsningarna ser allmänt ointressanta ut för den som inte tror att framtiden kommer vara nästan som nuet, bara lite bättre.

  Söker man på oljetoppen eller peak oil så får man noll träffar. Söker man på Aleklett så ser man att han fick in en artikel i Framtider i början av 2005, dvs för nästan nio år sedan. Sedan dess har oljetoppen så vitt jag kan se varit ett icke-ämne på Institutet för Framtidsstudier, som verkar domineras av socialdemokrater, folkpartister och samhällsvetare utan naturvetenskaplig eller teknisk bildning.

 2. Kuckeliku, intressant som du skriver, efter din lilla koll, att Institutet för Framtidsstudier är så passiva! Vi kanske inte har någon framtid? Skämt å sido, men långsiktighet är väl inte något som prioriteras i samhället idag. Här gäller det att fånga dagen som medborgare och njuta av de frukter som skattesänkningar ger oss idag, utan tanke på vad som väntar och betydelsen av uteblivna investeringar och omdaningar för att möta framtiden.

 3. Tack för underhållande inlägg. Futurologen Mats låter ungefär som en framtidssiare från 50-talet, med skillnaden att Mats borde ha några års mer insikt om den tekniska utvecklingen att basera sina uttalande på.

 4. Tack Martin! Härligt och påpassligt!

  Men det blir inget av den framtiden om vi på Klimatsvaret – CCL Sverige får bestämma :-)

  Vi är en ny organisation som vill bidra till att skapa den politiska vilja som kan stoppa klimatförändringen. Samtidigt vill vi stärka medlemmarnas förmåga att utöva sin politiska makt.

  Vårt förslag är en stigande koldioxidskatt på alla fossila bränslen. Denna skatt kan införas utan att skattetrycket höjs. I en sorts skatteväxling, där hela den skatteintäkt som staten samlar in återförs till varje vuxen medborgare, i lika stora delar. Helt enkelt betalas ut direkt, månaden efteråt, på vars och ens skattekonto.

  En stigande koldioxidskatt med full utdelning är antagligen det bästa medlet mot problemen som följer på Peak-oil.

  Läs mer om vårt förslag och hur vi jobbar på http://www.cclsverige.se

  Lars Almström

Comments are closed.