Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Notiser i omvärlden som förvånar och borde läsas !

Print Friendly, PDF & Email

Jag har samlat ihop några av mina observationer och funderingar, som jag präntat ned på Facebook från den 11 november till 16 november 2013. Det handlar om tillståndet i konungariket Sverige och utblickar mot EU och världen utifrån min utkikspost. Som vanligt med fokus på sambandet mellan de tre E:na – Ekonomi, Energi och Ekologi. Kanske har du oxå funderat på vart vi är på väg och vilka synliga och osynliga krafter som styr vägen framåt! Förväntar mig inte att du ska gilla och acceptera allt jag skriver och kritiserar, men kanske finns det något som får dig att häpna eller rent av bli förbannad! Tala då om det, inte bara för mig, utan dela med dig till andra!

Ett är säkert. Vi håller på att glida in i en ny verklighet vare sig vi vill eller inte och omställningen av samhället smyger så sakta på oss. Hur gör du? Åker du med eller försöker du navigera i denna nya motstridiga verklighet? Trevlig läsning!

1.Visst är det härligt med mångfald och konkurrens!

2. IPCC scenarier felaktiga för fossilt bränsle!

3. Låt oss ta en titt på några av de exempel på hur ”Cypernmodellen” för att konfiskera rikedom nu går vidare över hela världen …Polen, EU, Nya Zeeland, Island… Och är väl snart på väg till Alliansens Sverige: Och hur ska Borg & Reinfeldt motivera neddragningar av pensioner, olagliga tömningar av privata bankkonton osv? ”Ja, titta på vad som händer i alla andra länder runt omkring oss. Vi är ju en naturlig del av bank- och finanssystemet och måste självklart vara med och dela bördan oxå och göra likadant! Dax att tömma kontona på banken och investera i reala och fasta värden? Snart är det för sent då det inte kommer att finnas några kontanter från Riksbanken kvar på bankkonton?

4. Det är svårt att se Matlandet Sverige annat som än present till Erlandsson kompisar inom LRF och exempel på Alliansens tvärtom politik, Skulle ge 20 000 jobb men blev 10 000 minus.

5. Vågar ni lyssna på Korowicz?

6. Idag mellan 18:00-19:00, talar riksbankschef Stefan Yngves på temat ”Har kontanter någon framtid?” på kungliga myntkabinettet. Det är en manipulativ frågeställning ur många sätt. Lincoln tar upp några mindre manipulativa frågeställningar nedan och svaren med kommentarer finns på länken allra sist:
1) Ska kronor överhuvudtaget få användas av allmänheten?
2) Ska svenska kronor avvecklas som betalmedel som allmänheten kan använda?
3) Ska vi ge bankerna som kartell en total skuldavskrivning gentemot kontokunder genom att avskaffa de fysiska svenska kronorna?
4) Hur kan vi se till att bankerna också kan betala sina skulder till kontokunder när de fysiska kontanter försvinner?

5) Ska vi ha ett penningsystem där alla pengar skapas genom att bankerna häktar in skuldslavar eller ska vi ha ett system där permanenta pengar skapas skuldfritt av staten?
6) Ska vi ha ett samhälle som maximerar mängden skuldslavar åt bankerna eller ska vi ha ett samhälle som minimerar mängder skuldslavar?
Svaren får ni av Lincoln på bloggen Ett nytt penningsystem:

 


7. Utveckling av finansmarknaderna går åt fler håll sen finanskraschen 2008, menar Michael Maloney på bloggen The Wealth Cycle Priniple.
Istället för att se till att ytterligare en krasch inträffar har de finansiella myndigheterna, i G20-länderna och världens största ekonomier, beslutat att införa en omfattande rapportering och reglerande åtgärder. Allt med syfte att centralisera och få ökad kontroll över finansmarknaderna. Det är långt från att skydda världens skattebetalare från kostnaden för fler räddningsaktioner enligt begreppet ”too-big-to-fail”. Genom en centraliserad kontroll kommer en allt större börda att läggas på skattebetalarna och knappast lägga band på och förändra bankerna och finansbolagens riskbeteende. Mer kontroll och åtgärder kommer knappast förhindra den fria marknaden från att fungera naturligt att belöna det effektiva och straffa det inkompetenta.

I fokus för världen ekonomiska myndigheter står finansderivaten. De är i huvudsak avtal mellan parter att köpa och sälja något-vete, olja, statsobligationer eller företagsobligationer. Ofta är ett derivat ett avtal om att köpa något i framtiden till ett pris som är satt i dag. Andra accepterar att betala köparen X om Y händer i framtiden, det vill säga om en bank upplåningsränta når en viss nivå, eller om olja faller mer än x dollar per fat. Sådana avtal används av banker och investerare som verktyg för att försäkra sig mot förluster, att ”helgardera sina satsningar.” Bankerna har historiskt använt derivat för att skydda sig mot inflation eller kreditförluster, och för att garantera insättarnas säkerheter.

Amerikanska banker är förbjudna enligt lag från att ”försäkra sina insatser genom derivat” med insättarnas medel. Trots detta har ändå derivatmarknaden tillåtits växa, inte bara i USA utan globalt, så att detta ”skuggbanksystem” utanför balansräkningarna vuxit till ofantlig storlek. Derivatmarknaden har blivit ett hot mot det globala ekonomiska systemet.I dag utgör de totala derivatskulder 5 -10 ggr värdens samlade BNP och väntar på att regleras. Vad händer när räntan stiger och detta skuldberg ska regleras? Blir det dödsstöten för det globala ekonomiska systemet? Eller blir det en ekonomisk tsunami för skattebetalarna?

8. Göran Lundgren lyssnade på Ingves Stefan Ingves föredrag igår: ”Har kontanter någon framtid?” Några reflektioner: Visste ni att ”Kontaktlösa kort” (obs inte kontantlösa) är på väg (finns redan utomlands) med inbyggd radiosändare i chipset, enligt Ingves, vilket ska underlätta handeln men samtidigt riskerar att snärja och kontroller medborgarna ytterligare ett snäpp. Dessutom innebär detta ytterligare ett stort steg i riktning mot det kontantlösa samhället där bankerna styr efter eget huvud. Men det är kanske meningen? Sen kan man fundera om hur klokt det var att förlägga tryckning av svenska och mynt sedlar i USA? Vem tog beslutet? Att inte trycka sina egna pengar inom landets gränser borde vara straffbelagt. Hur kan svenska politiker tillåta Riksbanken och Riksbanksfullmäktige att besluta om detta?
Grattis USA nu har ni fått ytterligare ett vapen för utpressning! Ingves svar på att kontanter kommer att vara viktiga även i framtiden, är kort och gott: Notera att vi nu byter ut de gamla 1000-lapparna! Godag yxskaft. Nej, Ingves du är i händerna på kapitalet och dess hunger efter förräntning och tillväxt och du och Riksbanken har släppt alla möjligheter att påverka penningmängden i samhället. Du åker med i en sidovagn som styrs av bankerna. Oroväckande!

9. Är verkligen EUs och Sveriges utsläpp en solskenshistoria? I så fall exkluderar denna solskenshistoria export av industrier och andra verksamheter till Kina mfl andra länder som bokförs på annat konto än EUs, som bara inkluderar det som produceras inom resp lands gränser och exkluderar utsläpp från både flyg och sjöfart. Nej jag skulle nog vilja hävda tvärtemot artikelns slutsats att EU:s reala ekonomi gått ned, enligt ovan, vilket gett lägre utsläpp, i kombination med att den finansiella vuxit så att BNP kunnat visa plus i alla fall med minskade utsläpp.

10. Vi vet alla att vissa delar av Afrika ska man undvika om livet är en kärt, men nu kommer varningar, framförallt franska varningar, att inte besöka vissa städer i USA!

11.Nu har TEPCO publicerat en reklamfilm över hur de tänker lösa Fukushima katastrofen rent tekniskt. En videofilm som slaktas av Fairewinds. Slutsatsen plocka bort TEPCO från vidare beröring med Fukushima reaktorerna!

12.En solskenshistoria för dem som har en bank!
”Det är detta ekonomiprofessor Richard Werner beskriver nedan när han säger att bankerna låtsas (pretends) att ”låntagaren” gör en insättning (deposit) som banken sedan ”lånar ut” tillbaka till ”låntagaren”.
97% av ”penningmängden” (eller vad det nu är som vi fått ärva av alla icke-existerande mostrar Eulalia) står på denna absurda och bedrägliga grund.
Och clownen som är satt högst upp i hierarkin ( Riksbankschefen Ingves) på denna cirkus är Åsa-Nisse! Han (Ingves) har i uppgift att se till att bankerna kan hitta på hur många ickeexisterande mostrar Eulalia de vill (eller falska insättningar, ”fictious deposits”, som Richard Werner uttrycker det nedan).
Richard Werner berättar hur bankerna hittar på sina egna insättningar: Eller som bloggen ”Ett nytt penningsystem” skriver. Vi har alla en moster Elualia fat det vet vi inte om!

13. Kan det vara sant har vi lagt Sveriges framtid i händerna på bankerna? Det verkar så hr Borg, du har bidragit, jag ryser! Och det borde varje sant självtänkande människa göra. Även pensionärer som har sitt på det torra, de har ju barnbarn eller är de ointresserade?

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

5 Comments on “Notiser i omvärlden som förvånar och borde läsas !

  1. Korowicz det är han från den irländska tankesmedjan FEASTA va? Jag har hört honom innan, nånting hur sårbar matförsörjningen är. Fast länken är död.

  2. Grejen med ekonomi och derivat och såna grejer tänker jag att eftersom allting är påhitt, så behöver det väl inte nödväntigtvis hända så mycket i den reella världen när finansbubblor osv. spricker.

  3. Lägg gärna till i listan ”genmodifierad föda”, något som hitills är förbjudet inom EU (utom som mat åt boskap, typ Majs-kyckling etc). Nu har lobbyisterna från USA gjort stora framsteg, nu i höst kommer EU att rösta om en lättnad för genmodifierad föda till människor i EU, och kommisionen rekommenderar att rösta ”ja”.
    Har inte letat upp länkar, finns lite här och där för den som vill.

Comments are closed.