Ekonomi - Energi - Politik

”Fossilfrihet på väg”- en utredning som genast körde i diket!

Print Friendly, PDF & Email

Igår la, Thomas Johansson professor i energisystemanalys, fram utredningen: ”Fossilfrihet på väg”. Utredningen menar att det är fullt möjligt att klara målet att minska fossila bränslen med 80 % till år 2030. Det är Centern, som äger energi- och miljöfrågorna i Alliansregeringen och energiministern Anna- Karin Hatt, som beställt utredningen. Centern har ju som bekant hög svansföring och har sen länge pantat sig för en fossilfri fordonsflotta senast år 2030.
Hemligheten att lyckas enligt utredningen är ett självfinansierande ”bonus malus-system”, som bestraffar stora utsläpp och gynnar små. Detta ska också kombineras med dieselpremier och något så kontroversiellt som en statlig prispremie under 12 år, för att göra biodrivmedel konkurrenskraftiga. Detta förslag, som har näringspolitiska komplikationer, fick huvudsekreteraren Per Kågesson att hoppa av.

 

En sak är säker, för att omsätta utredningen till praktisk politik krävs för det första, att övriga Allianspartier är med på båten. Redan nu finns ett öppet motstånd från moderatstyrda finansdepartementet som sågat utredningen som ”ofullständig och svåröverskådlig”. För det andra krävs en bred uppgörelse över blockgränserna för att säkerställa långsiktiga investeringar. Och detta att nå breda politiska uppgörelser är väl inte Alliansens och Borg & Reinfeldts starkaste gren!?
Och kärnfrågan kvarstår, som motorjournalisten Lasse Swärd skriver om i DN, ”hur alla dessa förslag ska hanteras av politikerna, när det är riksdagsval om nio månader”. Mer om utredningen i DN.

 

Norsk oljeproduktion i fritt fall

 

Den svenska fordonsflottan kommer att vara fossilfri år 2030, helt klart. Ett faktum oavsett de åtgärder som vidtas av Alliansen och energiminister Anna-Karin Hatt (C). Fossilt bränsle kommer att saknas! Och förnybart bränsle kommer att vara en stor bristvara!

Redan inom 10 år faller 40 % av vår importolja bort. Både Norge och Danmark har genom sina oljedirektorat förvarnat om detta. Olje- och gasutvinningen i länderna är i fritt fall. Länderna har sen länge, runt år 2000, nått maximal produktion och de kommer att behöva energin själva. Och det blir ju knappast bättre av att även Ryssland som förser Sverige med över 50 % av import oljan också nått peak oil.

 

Energi i transportsektorn

Initiativet till utredning ”Fossilfrihet på väg” skulle säkert kunna vara ett steg i rätt riktning om den varit förankrad i Alliansregering och kommit i början mandatperioden. Men framför allt om partierna i Alliansen insett att framtidsinriktade förslag kräver breda politiska uppgörelser över blockgränserna.

Nu lär utredningen som bäst bli ett slagträ för Centern i valrörelsen för att visa politisk handlingskraft kring energi- och miljö, trots att Centern varit en ”lame duck” ända från början. Tråkigt nog för C!

Läs mer om En fossiloberoende fordonsflotta,

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “”Fossilfrihet på väg”- en utredning som genast körde i diket!

 1. Vad tror ni händer från 1 januari 2015 när bunkeroljan inte tillåts i östersjön för sjötrafiken?
  Jag ser en risk för att det blir diesel brist redan då.

 2. ”Utredningen menar att det är fullt möjligt att klara målet att minska fossila bränslen med 80 % till år 2030”
  Ett inte helt orimligt antagande, kanske. Vi rattar ju våra bilar idag därför att vi har råd med det.
  För att ha råd måste ekonomierna fortsätta expandera vilket kräver mer fossila bränslen. I takt med att de minskar i tillgång och förmodligen ökar i pris p g a Peak Oil finns anledning tro på minskande ekonomiska aktiviteter vilket resulterar i minskad bilkörning. Om det sedan blir si eller så många procent mindre bilkörning år 2030 kan ingen veta, bara gissa.
  Det enda säkra om framtiden är att alla prognoser är osäkra, även om man kan se lite åt vilket håll det ser ut att gå. Priset och tillgången på energi kommer att vara helt avgörande, skulle jag tro.
  Att kunna bibehålla dagens storlek av bilpark år 2030 för att drivas med 20% fossilt och 80% ”något annat” känns lite onödigt att kommentera.

 3. Bäste Magnus,

  Dieselproblematiken kan nog väntas tillta efter att påbudet rörande bunkeroljan börjar efterlevas. Diesel är redan i dagsläget efterfrågan av en rad olika sektorer (privatbilism, arbetsfordon, jordbruk, med mera) och när många fartyg tvingas gå över till diesel blir det fler som ska dela på samma kaka. Prisökningar torde vara rimligt att vänta sig. Någon påtaglg fysisk brist behöver det inte bli, utan snarare en minskande tillgång som genererar högre priser som gör diesel oacceptabelt för somliga användare.

  Det finns en rad initiativ och försök att ersätta bunkeroljan med något annat som inte är diesel inom sjöfarten, men det är svårt. Viking Grace är ett exempel på gasdrivna fartyg och förutom detta finns det olika försök med svavelrening som gör att bunkerolja fortfarande skulle fungera som fartygsbränsle. Dessvärre är dessa satsningar inte speciellt omfattande och inte något som kommer att ge någon markant skillnad framöver om de inte dimensioneras upp påtagligt.

  Det är också tänkbart att politikerna inser problematiken i beslutet och hur ekonomin kan skadas och därav häver, förmildrar eller förminskar påbudets styrka. Vi får helt enkelt se hur det går!

Comments are closed.