Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Reinfeldts mästrande är pinsamt, och våra låga utsläpp är falska och en ren lögn!

Print Friendly, PDF & Email

Jag har samlat ihop några av mina observationer och funderingar, som jag präntat ned på Facebook från den 1 till den 20 mars 2014. Det handlar om tillståndet i konungariket Sverige och utblickar mot EU och världen utifrån min utkikspost. Som vanligt med fokus på sambandet mellan de tre E:na – Ekonomi, Energi och Ekologi. Kanske har du oxå funderat på vart vi är på väg och vilka synliga och osynliga krafter som styr vägen framåt! Förväntar mig inte att du ska gilla och acceptera allt jag skriver och kritiserar, men kanske finns det något som får dig att häpna eller rent av bli förbannad! Tala då om det, inte bara för mig, utan dela med dig till andra!

Ett är säkert. Vi håller på att glida in i en ny verklighet vare sig vi vill eller inte och omställningen av samhället smyger så sakta på oss. Hur gör du? Åker du med eller försöker du navigera i denna nya motstridiga verklighet? Trevlig läsning!
1618702_734776996533941_467963946_n
1. ”Japans regering släppte under tisdagen ett energipolitiska dokument som gäller 20 år framåt, där kärnkraften anses vara ”en viktig baskraft ” tillsammans med kol, vattenkraft och förnybara energikällor.” Ett tecken på realpolitik,? trots Fukushima och kärnkraftens säkerhetsrisker.
Japan har inget val, landet blöder ekonomiskt. Japan har i likhet med alla andra länder som, bejakar ekonomisk tillväxt, målat in sig i ett hörn där utgången endast finns genom mer energi!
Själv håller jag med Hegel: ”Det enda vi lär av historien är att vi ingenting lär av historien.”

2. Dax att inte bara skrota uttrycket miljöbil utan även Gröna Bilister, som också leder tankarna åt fel håll. Gröna Bilister och Mattias Goldman har varit den organisation som medverkat till att denna lögn spridits om att miljöbilar skulle vara bra för miljön! Läs vad Lasse Swärd skriver i DN. Satsningen ”på miljöbilen” som drivs med etanol har kostat oss skattebetalare många miljarder i meningslös infrastruktur och utbetalda bilsubventioner.

3. Det mest fantastiska är att beslutet om en Förbifart har skett stick stäv mot många ickefriserade utredningar och rapporter från tunga myndigheters invändningar och fakta mot projektet. Men vi får väl stoltsera med världens dyraste och längsta cykeltunnel för 40-50 miljarder kronor och samtidigt fortsätta trängas i en underdimensionerad kollektivtrafik!

Ibland handlar det faktiskt om att välja. Backa in i framtiden eller satsa framåt med utgångspunkt från signaler om brist på fossilt bränsle redan 2025 och att bilen som privat egendom redan har peakat! Läs artikel i Arbetaren.

4. Nu vet vi hur Nya Moderaterna vill att vi ska uppnå ett mer hållbart samhälle. Partisekr Kent Person har svarat på 7 frågor ställda av Globala Utmaning. Bra nu vet vi att det viktigaste är stabila statliga finanser och en fortsatt ekonomisk tillväxt och lite CDM-insatser söder om Smygehuk, så fixar Nya Moderaterna ett samhälle vi kan vara stolta och lyckliga över.

5. Tidningen The Guardian skriver om en ny studie sponsrad av Nasas Goddard Space Flight Center som uppmärksammat möjligheten att den globala industriella civilisationen kan kollapsa under de närmaste decennierna, på grund av ohållbar exploatering av våra naturresurser och alltmer ojämlik fördelning förmögenheterna.
Studien har gått igenom historiska förlopp och konstaterar att även avancerade, komplexa civilisationer är känsliga för kollaps, vilket reser frågor om hållbarheten i den moderna civilisationen:
Genom att undersöka dynamiken människa-natur i dessa tidigare fall av kollaps har projektet identifierar de mest framträdande samverkande faktorer som förklarar civilisations nedgång, och som kan bidra till att avgöra hur stor risken är för kollaps i dag, nämligen befolkning, klimat, vatten, jordbruk och energi.
Slutsatsen är att: ”Kollaps kan undvikas om befolkningsökningen kan nå jämvikt. Om uttaget av naturresurserna per capita minskas till en hållbar nivå, och om resurserna fördelas på ett någorlunda rättvist sätt.”

6. Är verkligen beslutet om Förbifart Stockholm skrivet i sten eller finns det fortfarande möjlighet att stoppa byggandet av världens längsta cykeltunnel. Mycket handlar om den framtidsbild man har. För alla har en mer eller mindre tydlig framtidsbild om vad vi tror om framtiden utifrån inhämtade fakta, trender och kunskaper om omvärlden.
Ofta talar vi om business as usual och dess motsats omställning t ex till en annan energi- resursnivå och framför allt att vi kommer att tvingas till mindre mängd flytande bränsle. Helt avgörande för att vi ska driva runt våra nuvarande samhällen.
I likhet med många myndigheter och forskare ser jag inget substitut till ett fossilt bränsle som fullt ut kan ersätta olja. Ett bränsle som vi till 80 % är beroende av för att upprätthålla nuvarande samhälle.
Att ”marknaden” skulle fixa detta är en vanlig nyliberal uppfattning. Har man lite hum om fossila bränslen främst olja och termodynamikens förutsättningar blir förhoppningar om marknaden bara vilda fantasier.
”Dom har nog något i backfickan att plocka fram” är en vanlig uppfattning från tillväxtoptimisterna som tror på evig tillväxt i en ändlig värld. Vilka är dom som ska fixa det? Och när ska detta nya bränsle börja introduceras? Det är hög tid nu! Tidigare energiskiften har tagit 30-40 år.
De bilar som kommer att säljas om 15 år från VW, Toyota ligger redan i pipeline och där har bilföretagen valt fossilbilen.
Energimyndigheten ser 1 % elbilar och resten i stort sett fossilbilar 2030 och en dämpande ökning av antalet bilar. Vad är det som talar för färre bilar? Hur ser trenderna ut i Sverige och utomlands? Trafikverket interpolerar framåt med 30 % trafikökning 2030. Det är bara ett problem – utvecklingskurvorna pekar åt ett helt motsatt håll. Trafiken har planat ut de senaste åtta åren. I Sverige ser vi att genomsnittsbilisten sänkt sin körsäcka per år från 1500 mil till 1250 mil. En utveckling vi ser också i USA, Japan, Australien och hela västvärlden. Det är just detta forskarna kallar peak car. Peak car i USA nåddes tre år innan finanskrisen 2008 . Så kopplingen mellan ekonomi och att köra bil verkar inte stämma längre. Vad kan det bero på?
Forskare menar att vi inte är beredda att lägga så mkt tid på resande och tid för att kunna tjäna in pengar för att äga och disponera en bil. Utöver detta sker en kraftig urbanisering inom EU och speciellt Sverige och då behövs inte bilen på samma sätt. Allt färre ungdomar tar körkort nu än för 10 år sedan och om man tar körkort sker det allt senare i livet. Resvanorna förändras hos dessa ungdomar och består. De skaffar sig inte någon bil, då de skaffat sig nya resvanor.

I USA ser man nu en uppgång i bilförsäljningen utan att personbilstrafiken ökar! M a o gärna en ny bil men inte köra den. Sist men inte minst håller bilen reduceras som en självklar statussymbol. Andra saker träder in i stället. En dyr cykel, surfplattor mobiler etc, som direkt slår mot val av färdmedel. Det är svårt att pilla på mobilen och använda surfplattor när du kör bil, men det går alldeles utmärkt när man åker buss och tåg. Att interpolera busines as usual och hoppas (t ex på marknaden) är ett sätt att skaffa sig en framtidstro. Ett annat sätt är att lyssna, läsa och observera små utdragna samhällsförändringar, som sker i det tysta hos människor och smyger på oss och som jag anser att vi ska ta hänsyn till, bejaka och anpassa oss till! Det är ett annat sätt att skaffa sig en framtidsbild som man tror på. En framtidsbild som dessutom inkluderar och tar hänsyn till våra barn och barnbarns möjligheter att få ett drägligt liv. Det är vad jag kämpar för!
ASPO Sverige http://t.co/2RwaGteyFH via @asposverige

7. Vi har alla våra problem med att bygga nätverk!

Vi bygger nätverk på olika sätt!

8. ”Den svenska energisektorn bedöms inte som beroende av Ryssland. Däremot är Sverige helt beroende av importerad olja, enligt Ulf Svahn, och råolja från Ryssland står för omkring 40–50 procent av den svenska importen. Sannolikt har därför en ungefär lika stor del av bensinen och dieseln som svenskarna tankar i sina bilar sitt ursprung därifrån.” Det skriver Svd.
Det är inte många år sedan Sverige genom oljebolagen importerade 20-25 % och Danmark var den största exportören tillsammans med Norge. Vi får vara tacksamma så länge det finns en fri oljemarknad, men den krymper allt mer för att komma att upphöra om 5-10 – 15 år? Och då först kan väl Ryssland sätta makt bakom sina ord även mot Sverige, eller? Det är inte helt okomplicerat att köpa nästan 90 % från tre länder som samtliga har nått maximal produktion av olja. Det är lätt att glömma bort att Sverige tillhör ett av de mest oljeberoende länderna i världen. Importen är 100 %. Och några beredskapslager i statlig regi finns inte längre, så det gäller att hålla sig väl med de multinationella oljebolagen framöver!

9. Vad du egentligen pläderar för Somar Al Nehar, är för dem som gått på myten och tror att byggandet av Förbifarten Stockholm skulle minska biltrafiken inom tullarna. Vi har nått peak car i Västeuropa, färre skaffar sig körkort, bilarna rullar kortare sträckor etc Det katastrofala vore om vi fullföljer Förbifart Stockholm i stället för att bygga ut kollektivtrafiken, det om något skulle vara en katastrof. Hela finansieringen av Förbifarten förutsätter en ökad trafik, som inte kommer att inträffa och vi kommer att stå med världens längsta cykeltunnel och panka plånböcker för att kunna bygga ut den kollektiva trafiken.
10.Miljöminister Lena Eks hybris leder oss till kollaps. « ASPO Sverige http://t.co/6baJyKfKvd via @asposverige

11.Reinfeldt förde Obama bakom ljuset kring svenska utsläpp och tillväxt! « ASPO Sverige http://t.co/IzcaKME4eb via @asposverige

12.Olja, BNP och inflation… « ASPO Sverige http://t.co/9kNHyFfJ34 via @asposverige

13.Sverige som nation lever i en myt om vår egen förträfflighet « ASPO Sverige http://t.co/nlsPhWPcdn via @asposverige

14.Klimatförändringarna löser sig på egen hand « ASPO Sverige http://t.co/sqwWyrXyrU via @asposverige

15.Ni som sett och läst om morgonens efterlängtade reportage av Johan Zachrisson Winberg Svt, om den myt och lögn som svenska politiker lever i och med, att Sverige ska ha minskat sina utsläpp med 20 % den senaste tjugo åren, när det är precis tvärt om. Utsläppen har ökat med 15 % enligt Naturvårdsverket och många andra av oss som visat och fört fram detta faktum i över 8 år.
Räknar vi in konsumtionen av importerade varor, där utsläppen skett utanför Sveriges gränser och flygresor, så hamnar vi där. Det betyder att statsminister Reinfeldts mästrande, hur duktiga vi svenskar är att begränsa våra utsläpp är falskt och en ren lögn. Och inte nog med detta! Vi har också enligt Reinfeldt och Lööf lyckats decouplat, med andra ord förbättrat vår tillväxt samtidigt som vi minskat våra utsläpp. En lögn som borde sänka en politikers trovärdighet för gott!utslapp

Men det kommer mera. I Rapport ikväll resp Aktuellt belyses lögnerna kring våra utsläpp och tillväxt med mindre utsläpp enligt samtal med Johan Zachrisson Winberg Svt, som jag kollat med!

16.Författaren, journalisten och dokumentärfilmaren Lars Berg ger nu ut sin sista och tredje bok i serien ”Kalahari” om människans ursprung. Den handlar om de senaste 50 åren och hur denna period påverkat oss människor. De första två böckerna skildrade tiden för 5 miljoner resp 10000 år sen. Lars Berg är alltid lika fantastisk att läsa och lyssna på och har mycket att lära oss speciellt i en tid när ensamheten breder ut sig i hela världen, trots att vi träffar fler människor 2014 under en dag än under ett helt liv för miljoner år sedan. Trots att vi är samma människor med samma genuppsättning.
Vad ger lycka?
Det materiella välståndet ger ingen bestående lycka. Familjen, grupptillhörigheten, gemenskapen och sociala relationer ger oss lycka. Inget annat! Så har det alltid varit. Nu behöver vi inse att vi står för en ny revolution, där den nya ensamheten breder ut sig i hela världen.

Lars Berg konstaterar också att det finns ”Ingen biologisk grund för rasfientlighet. I grunden är vi alla afrikaner och av samma ras.” Det vore väl något för Sverigedemokraterna att fundera på! Lars Berg menar att ”Var tacksam för att du känner skam”. Människan är det enda djur, som kan känna skam. Utan skam som skulle vi aldrig ha överlevt som djurart. ”Låt bli att ha chefer”, människan är inte skapad för detta. Gör en människa glad varje dag och du får en dopaminkick.<iframe src=’http://www.svtplay.se/klipp/1913083?type=embed&external=true’ width=’480′ height=’270′ frameborder=’0′ scrolling=’no’></iframe>
Titta in på Svt Gomorron Play, när inslaget läggs ut. Lars Berg är alltid lika inspirerande!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

One comment on “Reinfeldts mästrande är pinsamt, och våra låga utsläpp är falska och en ren lögn!

  1. På Fores har vi startat 2030-sekretariatet utifrån att alla sju etablerade riksdagspartier är överens om att vi till år 2030 ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta i Sverige, inkl alla typer av vägfordon och alla befintliga bilar som då fortsatt rullar. Detta behöver ske med bättre Bilar, Bränslen och Beteenden, och inom Bränsle-delen har de förnybara drivmedlen en viktig del – elektrifiering kan inte lösa allt. Om detta är alla experter ense, tråkigt att aspo insisterar på en häxjakt-liknande attityd som inte bidrar till att vi når målen eller får en förtroendefull diskussion.

    Se vidare http://www.2030-sekretariatet.se

Comments are closed.