Energi

Vätgas för flyget, är det möjligt?

Print Friendly, PDF & Email

Man hör många ”exporter” prata om framtidens vätgasekonomi som något som kan befria oss från fossila bränslen. För det första är vätgas bara en energibärare inte ett bränsle. Sedan är vätgas voluminöst även om det innehåller mycket energi per viktenhet, och det skulle kräva en helt ny typ av flygplan och kringutrustning.
Det tog c:a 7 år fram till leverans av Airbus A380, och planet kommer att finnas i c:a 30 år till, men A380 är ändå bara en förlängning av samma grundkonstruktion sedan över 50 år. Lite fakta om A380 och hur ett vätgasdrivet flygplan skulle kunna se ut

En A380 tar 250 ton Jet A bränsle med ett energiinnehåll på 1013 Joule. Med en enkel beräkning så skulle väte bara väga 70 ton, men det är inte så enkelt utan vi måste räkna vidare och då kommer man fram till att planet behöver vara 3,2 gånger större än A380 bara för bränslet. Ett sätt att bygga skulle vara att binda ihop 9 tuber, 6 tuber för väte och 3 för passagerare. Och eftersom landningsstället väger 20 ton och släppas runt hela tiden i luften så skulle en lösning med en landning och start anordning minska vikten.

Cassandras Legacy: Hydrogen powered planes: can they save the airlines?

En skiss på hur ett sådant plan skulle kunna se ut.

Men innan man ens kan börja fundera på en så radikal lösning så måste det utredas vad som händer i atmosfären, det släpps i och för sig inte ut CO2 men NOX finns kvar, det kan även bli iskristaller som skulle kunna bli ett problem.
Men är en vätgasekonomi verkligen klokt, det finns många frågor där.
Jag ser inte detta som någon lösning på flygets problem, flyget måste bort för eller senare ändå och då är det kanske lika bra att ta tag i det nu i stället för senare. För som Kevin Anderson säger så måste vi minska energianvändningen med 10% per år i 50 år.
Cassandras Legacy: Hydrogen powered planes: can they save the airlines?.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Vätgas för flyget, är det möjligt?

  1. Det enklaste sättet att åstadkomma ett vätgasdrivet passagerarflygplan är att skicka vätgasen till en fabrik som med hjälp av någon kolkälla, t.ex. ved, gör flygfotogen av den.
    Mellantinget vore att göra metan och kyla ner den till flytande form, då blir inte tankarna lika stora.
    Om man nödvändigtvis skall flyga på flytande väte skulle jag föredrar flygande vinge eller ”blended wing body” som ger stor intern volym med hanterbart luftmotstånd och skippa spekulationer om landningsvaggor.

Comments are closed.