Energi - Politik - Sociologi

Mötesplats Samhällssäkerhet 2017, #samsak17

Print Friendly, PDF & Email

Temat för dessa två dagar var indelade i dessa tre grupper:
Nytt totalförsvar • Krisberedskap • Att värna demokrati & öppenhet.
Eftersom det var fem parallella seminarier och Workshops på gång nästan hela tiden så fick jag välja ut några intressanta punkter. Många punkter handlade om påverkan där vissa tecknen tyder på Rysk påverkan, men är det rätt. Dyker svaret upp för att någon vill att det ska dyka upp. Ett företag som deltog på mässan var link22 som visade en box som man kunde lägga sin mobil i för att den inte skulle kunna avlyssnas. Det spelar tydligen ingen roll om mobilen är på eller av för avlyssning ska kunna ske. Fanns även utrustning för envägskommunikation, tänkte då på STUXNET, detta fall leder inte till Ryssland, vi har Iraq-kriget också. Jag tänkte på the Deep State som det finns en del skrivet om.
Inledningen finns här på SvT Play har inledningen från den 28 november och håller på i 1 timme och 15 minuter.

  • 9:30 Invigning och välkomstord Nils Svartz, vik generaldirektör MSB, Gunilla Glasare, avdelningsdirektör SKL Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar
  • 09:35 Ett totalförsvar för ett nytt samhälle, Jan Salestrand, statssekreterare. Övergripande beskrivning av utvecklingen av ett nytt totalförsvarssystem med fokus på nationellt försvar.
  • 10:00 Så bygger samhället Sveriges säkerhet, Nils Svartz, vik generaldirektör MSB. Gunilla Glasare, avdelningsdirektör SKL, Jonas Haggren, Chef Ledningsstabens Inriktningsavdelning Försvarsmakten
  • 10:30 Vägval inför stora utmaningar. Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk debattör, Ann Ödlund, FOI

Därefter gick jag på ett Workshop som hette Risk- och sårbarhetsanalys för kris och krig. Grupperna fick rapportera skriftligt, vet inte vad detta hamnade.

Samtidigt så pågick detta seminarium:
Troll och alternativa fakta:

Och detta
Ett modernt psykologiskt försvar:
[youtube id=”06TjjC-QKM4″]

Ett till seminarium som sändes ut:
Trygghet i våra städer:

Jag gick på detta där Rozbeh Parsi från Lund universitet deltog och talade om Mellersta östern och händelseutvecklingen. Kan rekommenderas.
Osäker omvärldsutveckling och Sveriges säkerhet
[youtube id=”ycrzoh9iEIk”] Det sista programpunkten som sändes denna dag var detta.
Ett förankrat försvar.
[youtube id=”lI0Z3kNQLi4″] Jag gick på ”En gemensam grund i gråskalan” inget att rapportera just nu.

Dag 2 började med ett föredrag ”The 7 Deadly Sins of Emergency Management” med Craig Fugate, former Administrator FEMA. Kan rekommenderas.
[youtube id=”iRWfDFM19e8″] Svt Play har en program punkt från den 29 börjar på 5 timmar och 35 minuter in.
Erfarenheter från terrorstacken på Drottninggatan
Jag gick på ett seminarium om ”En trygg livsmedelsförsörjning” Ett föredrag av Therese Frisell från livsmedelsverket.
Med dagens tekniska system så är vi självförsörjande till 50% resten är import. Är kontanter en resurs eller förutsätts det finnas?
[youtube id=”KcI2OubMfdI”]

Sedan kom Thomas Bertilsson från LRF. Han pratade om jordbruk. Han nämner att med mer solceller på gårdarna så har man ökat självförsörjningen, vilket är fel. Vid strömavbrott så generera dessa ingen el till gården. Han beskriver också att det finns gott om åkermark som går att ta fram runt om i världen, vilket måste betyda att mer jungfrulig mark skövlas, han nämnde inget heller om utarmningen av jordbruksmark som pågår.
[youtube id=”_-1BgNanTcg”]
Efteråt så kom en punkt om ”Trygg energiförsörjning”. Först Mikael Toll på Energimyndigheten. Punkten gav inte så mycket. Finns som ljud, då inga bilder visades.
Energi för fjärrvärme finns det mer av i lager, fast bolagen är mer beroende av import av komponenter till El och Fjärrvärme, 30% är inhemskt men innehåller även här import av nyckelkomponenter. Jag tänkte på Jeff Rubins bok ”Why Your World Is About To Get A Whole Lot Smaller, (2009)”
[youtube id=”QU-nv4dV8Tk”] Dessa fyra programpunkter finns dokumenterade från dan 29.
Unga offer, förövare och lösning.
[youtube id=”Xao45iP5i6k”] Säkerheten först på plats:
[youtube id=”f9w3o7Dnrxk”] Individens förmåga att hantera kriser:
[youtube id=”qgMgBrVZ72o”] Storövning för militären: Erfarenheter från AURORA

Och sist gick jag på ett block om ”Sjukvård i kris och krig”. Stora kontraster mellan händelserna på Drottninggatan och hur Försvarsmakten ser på antalet skadade. Fast om man ser på hur sjukvården ser ut i dag är jag orolig hur den klarar av en allvarlig kris, vilket jag inte kallar händelserna på Drottninggatan.

Alla verkade överens om att vår förmåga inte är vad den borde vara och alla verkar vänta på hur nästa totalförsvar ska se ut och som kommer med den pågående Försvarsberedning, sedan ska detta testas med en totalförsvarsövning 2020.

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious