Energi

Inte så vitt som snö, plast finns i snö från Alperna till Arktis.

Print Friendly, PDF & Email

Vi skrev en artikel för ett tag sedan om plast och hur det hamnar i havet. Men det är värre än så för mikroplaster hamnar även i lufthavet och har nu även hittas i snö!!
Uppdaterat 20-28 sep 2019: Det finns även i barns blod och urin enligt en tysk studie. Och 90 % kommer från Afrika och Asien!

Se denna långa lista på olika faror med plast i olika former.

Här är abstractet från artikeln:

Abstract
Microplastics (MPs) are ubiquitous, and considerable quantities prevail even in the Arctic; however, there are large knowledge gaps regarding pathways to the North. To assess whether atmospheric transport plays a role, we analyzed snow samples from ice floes in Fram Strait. For comparison, we investigated snow samples from remote (Swiss Alps) and populated (Bremen, Bavaria) European sites. MPs were identified by Fourier transform infrared imaging in 20 of 21 samples. The MP concentration of Arctic snow was significantly lower (0 to 14.4 × 103 N liter−1) than European snow (0.19 × 103 to 154 × 103 N liter−1) but still substantial. Polymer composition varied strongly, but varnish, rubber, polyethylene, and polyamide dominated overall. Most particles were in the smallest size range indicating large numbers of particles below the detection limit of 11 μm. Our data highlight that atmospheric transport and deposition can be notable pathways for MPs meriting more research

Och en bild från texten.

Foton på mikroplaster funna i snö.

Källa: White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic | Science Advances

__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Inte så vitt som snö, plast finns i snö från Alperna till Arktis.

 1. Denna rubrik ger mig anledning att påminna om Staffan Delins ärliga gärning när han (finns inte längre bland de levande) gav termodynamikens två första huvudsatser en folklig, lättbegriplig formulering:
  Ingenting försvinner och allting sprider sig.

 2. Den var bra, sedan finns den gamla slagdängan ”Det som göms i snö, kommer fram i tö”. Och i Stockholm tippar vi fortfarande ”snö” i Riddarfjärden. Skamligt.

 3. Ingenting försvinner och allting sprider sig.

  Innebörden av dessa ord finns inbakade i termodynamikens lagar men som den moderna, medvetna människan enkelt tror sig kunna ignorera, dvs hon har missförstått själva innebörden och tror sig kunna lura verkligheten genom Ordets makt. Principen är mycket enkelt: Hon lägger till ett ord, t ex HÅLLBAR framför den illusion hon tror på. På detta enkla sätt skapar hon då HÅLLBAR TILLVÄXT; f ö samma princip hon använder både när hon skapar pengar och koldioxidfria utsläpp (och som därför dunstar bort så fort den grymma verkligheten visar sig).

  Evig tillväxt i alla dess former strider mot allt som naturen gör/kan göra och synbarligen den metod som människan idag så helhjärtat ägnar sig åt. Denna princip, att naturen/verkligheten har bestämda gränser, har möjliggjort livets/naturens existens i flera miljarder år nu, medan hennes stolta och största projekt någonsin – Den Industriella Civilisationen – nu är nära sitt energimaximum i form av peak oil).

  Människan förstår varken att denna olja (”civilisationens livsblod”) kan ta slut eller att varje samhälle, för sin fysiska existens, måste förlita sig på en levande natur, dvs hon bär fortfarande inom sig sitt naturliga mystiskt-religiösa väsen men nu i form av sitt subjektiva medvetande.

  Denna metod kom i bruk redan för många tusen år sedan, då hon fick detta medvetande. Det var då människodjuret blev till som medveten människa eller med bibelns ord: I begynnelsen var Ordet.
  När det gäller termodynamikens lagar så visar denna moderna, medvetna människa sin oförståelse för Den Fysiska Verkligheten f a i sitt bygge av Den Industriella Civilisationen. Denna anomali i den solskapade, omedvetna naturen har kommit till m h a människans subjektiva medvetande medan naturen inte alls har någon medveten skapare. Denna tanke, att där finns gudar och demoner, hade sin naturliga plats hos stenålderns omedvetna djungelvarelser och har hos dagens medvetna människa fått en nystart i form av hennes egentillverkade Gud (som ju mycket liknar henne själv).

  Sammantaget pekar människans framtid mot en himmelsk och ljuvlig/grön värld utan några besvärliga naturlagar – ett rationellt paradis helt enkelt – och kanske vad hon nu söker förverkliga genom Den Industriella Civilisationen.

 4. Förbrukning av användbar energi/exergi (typ fossila bränslen) skapar oundvikligen värme.
  Att erkänna/förstå denna obestridliga sanning innebär att den energi människan idag förbrukar för att bygga och driva bl a sin industriella civilisation skapar just värme MEN ÄVEN att vi samtidigt förbrukar den användbara och oumbärliga energi från naturen som låter oss överleva ännu en stund, innan peak oil, peak gas, peak coal och den levande naturens utarmning/död blir verklighet.
  Stenåldersmänniskans mystiskt-religiösa väsen insåg inte, liksom
  den moderna, medvetna människan vägrar inse att den fysiska tillvaron har gränser (f a genom hennes utbredda tro på tillväxt av alla de slag, inte minst ekonomisk d:o). De mystiker som misstror peak oil bär på en djupt religiös (miss)uppfattning; att sannolikheten för evig olja ökar ju längre peak oil dröjer med sin ankomst.
  Apropå den aktuella klimatdebatten tror sig människan nu kunna utsträcka fristen för sitt liv genom att omdefiniera sin överförbrukning av naturresurser; från ett olösligt energidilemma till en fråga om ett stackars symtom på detta dilemma, f a temperaturökningen. Spåren efter detta symtom (temperaturökningen) kommer att vara borta långt innan naturen har slutat fungera, vilket den garanterat kommer att göra om vi fortsätter att överförbruka dess solskapade resurser.
  Naturen på denna planet har under evolutionen upplevt många hot mot sin överlevnad och hade tillståndsförändringar som den nuvarande temperaturhöjningen varit vanliga hade, logiskt sett, inte någon natur funnits kvar idag. Men naturen finns ju faktiskt kvar och trots människans misshantering av den. Naturen har uppenbarligen en förmåga till ”självsanering”; hur hade annars evolutionen kunnat fortgå under miljarder år i ett så kärvt och ogästvänligt universum och med dess helt fantastiska konsekvenser – en sprudlande mångfald av levande djur med tillhörande natur.

  M h a Det Naturliga Urvalet låter naturen de arter överleva som tillhör/tjänar livet och ratar de andra – ”livets innersta väsen, ett obegripligt mirakel och evolutionens bärande princip”. Att vi moderna, medvetna människor tveklöst tillhör ”de andra” är ett stort tvisteämne inom detta människosläkte och slutar antagligen med att vi förgör varandra i och med denna tvist.

  Den moderna, medvetna människans stora dilemma är just hennes medvetande; en subjektiv, icke-genetisk utväxt, en anomali i den omedvetna naturen och som med sitt stora kollektiva ego försökt ta på sig rollen som Den Gudomliga Visheten, bl a exemplifierat i hennes självpåtagna artnamn Homo Sapiens/den visa människan. Hennes fåfänga strävan att bli herre över naturen visar sig bli hennes evolutionära slut. Och evolutionen den går vidare (utan medvetna människor) med nya och bättre anpassade djur- och växtarter. Det är ju så naturen hjälper sig själv att överleva och den moderna, medvetna människans väg bara en återvändsgränd.

Comments are closed.