Ekonomi

Lloyds och Peak Oil

Print Friendly, PDF & Email

Lloyds i London är ett ledande brittiskt försäkrings och återförsäkrings rörelse, det är inte ett bolag. Lloyds är ofta med i mycket komplexa och ovanliga försäkrings ärenden. Som dom skriver i en ny skrift om risker kallad ”SUSTAINABLE ENERGY SECURITY Lloyd’s 360 Risk Insight” att de globala riskerna ändras kontinuerligt och företag måste hela ta hänsyn till morgondagens risker i dag.

Vi kan förvänta oss dramatiska förändringar inom energisektorn under de kommande årtiondena, skriver rapporten och radar upp ett antal punkter som företag måste ha i beaktande inför framtiden.

 • Företag som förbereda sig för och dra nytta av den nya energiteknik kommer att blomstra – Underlåtenhet att göra detta kan vara förödande
 • Marknadsdynamik och miljöfaktorer betyder att företag inte längre kan förlita sig på låga kostnad för  traditionella energikällor
 • Kina och växande asiatiska ekonomierna kommer att spela en allt viktigare roll i den globala energisäkerheten
 • Vi är på väg mot ett global kris i oljeförsörjning och rekordhöga priser
 • Energiinfrastruktur kommer att bli allt mer sårbar som en följd av klimatförändringar och verksamhet i en hårdare omgivning.
 • Frånvaron av en global reglering om klimatförändringar skapar en miljö av osäkerhet för företagen, vilket är skadligt för investeringsplaner
 • Att hantera ökande energikostnader och kol exponering så måste förbrukningen av fossila bränslen minska
 • Företagen måste ta hänsyn till risker relaterade till energiförbrukningen och försörjningskedjan och ökad sårbarhet inom ”just-in-time” modellen
 • Investeringar i förnybar energi och ”intelligent” infrastruktur går på högvarv. Denna revolution erbjuder enorma möjligheter för nya företag

Det är rätt klart att denna rapport innehåller många punkter som vi kan hålla med om, och att det är en försäkringsrörelse som skriver är kanske inte så konstig då dom hanterar risker både på kort och lång sikt. I rapporten finns ett citat med från Hirsch rapporten.

Peak oil presents the world with a risk management problem of tremendous complexity.”  US Department of Energy 2007

Det finns en liten del med olika prisuppskattningar från olika organisationer Lloyds säger att ett pris på $200 fatet redan 2013 inte är omöjligt, mot detta står IEA’s pris på $130 fatet 2030. Här syns en klar skillnad av vad som är sannolikt till rent önsketänkande. Det är troligt att Lloyds inte ger mycket för IEA och deras önsketänkande, för några prognoser är det inte. Detta är en rapport som svenska företag och myndigheter borde ägna tid och fundering på hur just dom kommer att beröras. För dramatiska förändringar inom energisektorn förestår, och att energiberoende kommer att bli en viktig sårbarhetsfaktor.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Lloyds och Peak Oil

 1. Hej Bengt!
  Ett mycket bra inlägg. Ska man komma nära sanningen så är försäkringsbolagens bedömningar dem allra bästa både på lång och kort sikt. Varför då? Man tjänar pengar på att bedöma risker. Det är liksom inte någon slump att i Florida det är svårt/omöjligt att försäkra sig mot skador från alla orkaner som rullar in från Karibien.

Comments are closed.